banner dvd sammelmappe

Vermindering van het reukvermogen van de rechter helft van de fila olfactoria.

conflict:

reukconflict

Conflict iets niet willen ruiken: Deze geur zal toch niet waar zijn!

  • bij de rechtshandige betreffende een partner
  • bij de linkshandige betreffende moeder of kind

zegswijze:

„Dat ruik ik toch niet goed!“

Hamerse Haard:

in de tussenhersenen links.

actieve fase:

De fila olfactoria verandert macroscopisch niet. Naarmate het conflict voortduurt, verliest het steeds meer de functie in termen van het waarnemen van een bepaalde geur (anosmie). De fila olfactoria maakt deel uit van de hersenen, net als het netvlies.

genezing:

reukverlies. De patiënt ruikt niet of nauwelijks aan de rechterhelft van de fila olfactoria. Oedeem en glia worden opgeslagen in de fila olfactoria. Na voltooiing van de genezingsfase herstel van een (groot) deel van het reukvermogen.

crisis:

Biologische Zin:

in de actieve fase

Een ondraaglijke geur wordt ‘uitgeschakeld’, vervaagd.

notitie:

functie-uitval

GRAFIEKEN

ervaringsberichten