webinar banner 1400x268 nl

Syndroom betekent dat er gelijktijdig meerdere Speciaalprogramma’s lopen. Als we in de Germanische Heilkunde van het Syndroom spreken, dan bedoelen we een willekeurig Speciaalprogramma in de genezingsfase en gelijktijdig vocht vasthouden door de nierverzammelbuisjes (actief vluchtelings-, existentieconflict). Elke genezingsfase verloopt exsudatief, d.w.z. met oedeemvorming in de hersenen en op het orgaanniveau. Wordt er bij zo een genezingsfase bijkomend vocht vastgehouden, dan worden de oedemen en daarmee de zwellingen meer. Nu spreken we van SYNDROOM!

grafik syndrom nl

Ascites

Bij ascites (waterbuik) spreken we van Het SYNDROOM. Met Het SYNDROOM zijn de nierverzamelbuizen altijd actief (vluchtelingsconflict, men voelt zich alleen gelaten) en eventuele SBS in de genezing. Bij ascites is het buikvlies in genezing, d.w.z. een opgeloste “aanval tegen het buikconflict” (typisch na een succesvolle (buik-)operatie).

  Dikke Wang

  De ‘dikke wang’ ontstaat na het oplossen van een bijtconflict, waarbij het kaakbeen wordt aangetast in combinatie met een actief existentie- vluchtelingconflict (waterretentie). We noemen deze toestand SYNDROOM.

   Elefantiase

   Een lichte inbreuk op de eigenwaarde dat het figuur betreft gaat op het bindweefsel. Aan het einde van de genezingsfase blijft het bindweefsel dikker dan voorheen (Biologisch Zin, in de natuur wordt dik als mooi beschouwd). Kom je daarmee in een hangende genezing, dan heb je cellulitis en wordt je meer en meer misvormd. Heeft men daarbij ook Het Syndroom, dan ontwikkelt zich de elefantiase.

    Erysipelas

    In het geval van erysipelas geneest de buitenste huid (opgelost scheidingsconflict) en zijn de nierverzamelbuizen actief (vluchtelingsconflict). Erysipelas is ook een Syndroom.

     Jicht

     Jicht is een inbreuk op de eigenwaarde nabij het gewricht (bot) in oplossing en een actief existentieel conflict (nierverzamelbuizen), d.w.z. SYNDROOM.

      Pericardiale Effusie (Vocht In Het Hartzakje)

      De pericardiale effusie treedt op in de genezingsfase na een opgeloste ‘aanval tegen het hart’-conflict dat het hartzakje betreft. De effusie wordt bijzonder groot als er ook het SYNDROOM is.

       Leverzwelling

       Leverzwelling kan zich ontwikkelen in de tuberculeuze genezingsfase van leverkanker (verhongeringsconflict), maar ook in de genezingsfase van de levergalgangen (territoriumergernis- bij mannen of identiteitsconflict bij vrouwen). De zwelling van de lever wordt versterkt door SYNDROOM, waardoor de genezingsfase zwaarder verloopt.

        Netelroos

        Netelroos is de genezingsfase na een scheidingsconflict waarbij de buitenste huid betrokken is. Er kan tegelijkertijd een SYNDROOM zijn, d.w.z. een actief vluchtelingsconflict.

         Vochtblaasjes

         Vochtblaasjes ontstaan ​​in de genezingsfase van de buitenste huid (plaveiselepitheel, scheidingsconflict) + syndroom (actief vluchtelingenconflict, existentieconflict op de nierverzamelbuizen).