bundel banner 1400x268 nl
20060821 foto rykegeerd

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

Ryke Geerd Hamer is een van de echte genieën van onze tijd. Met zijn “van Moeder Natuur afgeluisterde Natuurwetten” – zoals hij altijd zei, creëerde hij niet alleen een systeem in de geneeskunde dat voor iedereen begrijpelijk is, maar liet hij ook een uitweg zien uit de meest uiteenlopende zogenaamde beschavingsziekten, die de mensheid in toenemende mate teisteren.

Dr. Hamer is de ontdekker en oprichter van de Germanische Heilkunde. Deze leer gaat echter niet alleen over de geneeskunde, maar over ons hele sociale systeem – wereldwijd. Overigens werkt Moeder Natuur met haar wetten wereldwijd en geeft niet om landsgrenzen, religies en dergelijke! We zijn allemaal wezens van Moeder Natuur en zijn evenzeer onderworpen aan haar wil.

Een beroemde homeopaat zei ooit: “Shh! Het is jaar één na Hamer!” Een andere bekende alternatieve genezer bevestigde dat de Germanische Heilkunde een paradigmaverschuiving in de geneeskunde aankondigt. Wie van de academische geneeskunde de afgelopen jaren zo hard heeft geroepen: “Wondergenezer! Charlatan! Sluit hem op! Maak hem klein!”, dat zal duidelijk worden na de val van de Deep State.

Met zijn dood verloor ik meer dan alleen een goede vriend! Hij was mijn leraar en een persoon waar ik tegen opkeek. Ik gehoorzaamde zoals een zoon zijn vader gehoorzaamt, in de wetenschap van zijn vaderlijke wijsheid. Soms legt hij zelfs vandaag de dag zijn hand op mijn schouder… Ik voel me nog steeds heel dicht bij hem. Ik beschouw het als een eer om zoveel jaren aan zijn zijde te hebben gestaan.

Geerd, we gaan verder!
Helmut

Biografie

Ryke Geerd Hamer, geboren in 1935, groeide op in Friesland. Na zijn studie geneeskunde en theologie werkte hij in klinieken en als praktiserend arts.

In 1972 werd hij specialist in de interne geneeskunde en werkte hij als internist aan het universitair ziekenhuis van Tübingen. Hier heeft hij jarenlang met kankerpatiënten te maken gehad.

Naast zijn werk heeft hij ook zijn ongewone capaciteiten als uitvinder bewezen. Hij heeft verschillende medische patenten, waaronder een scalpel waarmee plastische chirurgie zonder bloedingen kan worden uitgevoerd, een speciale botzaag, een speciale bank die zich aanpast aan de contouren van het lichaam en een apparaat voor transcutane serumdiagnostiek. Al deze uitvindingen tonen de buitengewone talenten van deze man.

In 1976 wilde Dr. Hamer zich met zijn gezin terugtrekken en naar Italië gaan om daar gratis zieke mensen in de sloppenwijken te behandelen. De octrooiaanvragen liepen en waren bedoeld om de nodige financiële steun te verlenen.

In 1978 werd Hamer’s zoon DIRK tijdens een vakantie aangeschoten door de doorgedraaide Italiaanse prins Victor Emanuel van Savoye in de buurt van Corsica. Na een beenamputatie en 19 verdere operaties stierf DIRK drie maanden later in het Universitair Ziekenhuis van Heidelberg. Dit incident veranderde het leven van Dr. Hamer en zijn familie. Kort na de dood van zijn zoon werd Dr. Hamer ziek met teelbalkanker.

Vanaf 1981 werkte hij als senior arts in de kankerkliniek van het universiteitsziekenhuis van München. Daar kwam de gedachte bij hem op of zijn ziekte op enigerlei wijze verband hield met de dood van zijn zoon. Hij ondervroeg alle kankerpatiënten over mogelijke shockervaringen die ze kort voor het begin van hun ziekte hadden gehad en vond ze bij allemaal zonder uitzondering. Toen hij in oktober in de kliniek zijn ontdekkingen tot onderwerp van een medisch gesprek wilde maken, stelde de leiding van de kliniek hem voor de keuze om zijn ontdekking te verloochenen of de kliniek te verlaten. Hij verliet de kliniek nadat hij de tijd die hem nog restte, dag en nacht had doorgebracht met het doorzoeken van alle gegevens van alle kankerpatiënten en het vastleggen en opslaan van de resultaten.

Vanaf dat moment waren zijn onderzoek en zijn geschil met de Prins van Savoye nauw met elkaar verbonden.

### aan de gang ##

1983 De wetenschappelijke diagnosetafel wordt gecreëerd …

1995 het geval van Olivia

2000 Ontdekking van de SYNDROM…

2006 De ontdekking van het liedje “Mein Studentmädchen” …

thema’s

APPROBATIE

Vanwege het niet afzweren van de 1e + 2e Biologische Natuurwet en niet-wederbekeren tot de academische geneeskunde werd Dr. Hamer op 8 april 1986 zijn medische vergunning in bij de districtsregering van Koblenz ontzegd (wettelijk bindend sinds 8 maart 1991). Daarmee had Dr. Hamer een levenslang beroepsverbod – tot grote schrik van alle patiënten en in het belang van de Deep State (Trump en Putin klaagde over deze ‘Deep State’ in Helsinki 2018). In 2016 toonde een rapport van de Universiteit van Düsseldorf aan dat de eerste twee van Dr. Hamer ontdekte natuurwetten in wetenschappelijke zin correct zijn. Dat ontdekte de joodse kinderoncoloog prof. Merrick (Israëlisch Ministerie van Sociale Zaken) in 2005 en publiceerde het in een wetenschapskrant. In 2016 heeft dr. Hamer zijn vergunning om geneeskunde uit te oefenen opnieuw aangevraagd, omdat deze kennelijk ten onrechte bij hem was ingetrokken. Daarop verklaarde de rechter in Frankfurt dat Hamer de vergunning om geneeskunde te beoefenen niet had gekregen omdat hij geen chemotherapie wilde aanbevelen. Er heerst absolute willekeur in onze rechterlijke macht, omdat het voor geen enkele homeopaat nodig is om de patiënt tot chemo te adviseren.

  naar de bijdragen
  DOCTORAAT

  Op 20 december 1963 promoveerde Dr. Hamer aan de Universiteit van Tübingen.

   naar de bijdragen
   HABILITATIE

   Om les te mogen geven in Germanische Heilkunde wilde Dr. Hamer zich aan de universiteit van Tübingen habiliteren. Hij wilde zijn habilitatieschrift – zijn ontdekte natuurwetten – bewijzen door aan de eerstvolgende casus te reproduceren. Aanvankelijk waren de hoogleraren aan de universiteit van Tübingen erg enthousiast! Eindelijk leek er een wetenschappelijk systeem in de geneeskunde te bestaan! Bovendien zou het een eer zijn voor de universiteit van Tübingen, nadat ze de astronoom Johannes Kepler al om religieuze dogmatische redenen eruit hadden gegooid. De universiteit van Tübingen had een historische fout kunnen goedmaken. Maar als door een onzichtbare hand bepaald, keerde de universiteit van Tübingen zich plotseling tegen Dr. Hamer en wilde het niet meer onderzoeken. Dit universiteitsexamen – dat slechts 3 dagen zou hebben geduurd – werd Dr. Hamer tijdens zijn leven geweigerd. Tragisch voor de mensheid en voor dokter Ryke Geerd… Maar tegelijkertijd is het veruit de grootste misdaad tegen de menselijkheid!

   De fraude van de Universiteit van Tübingen, de weigering van het juiste verificatie:

   In onze samenleving wordt wat aan de universiteit wordt onderwezen als “wetenschappelijk erkend” beschouwd. En om te mogen onderwijzen, moet men een toelating hebben. De aanvaarding van een habilitatie wordt echter niet bepaald door de juistheid van wat er wordt voorgesteld, maar door de professoren – willekeurig, door hun handen op te steken! En in de Hamer-zaak besloten 150 professoren unaniem tegen te stemmen: “Nee, Hamer! We willen dit niet.
   Dr. Hamer legde uit dat een wetenschappelijke ontdekking niet “in stemming gebracht” kan worden, maar dat het gecontroleerd dient worden en dat, als het consistent is, de ontdekking moet worden toegepast. Maar de professoren in Tübingen wilden dat niet meer. Dus diende Dr. Hamer twee rechterlijke bevelen in tegen de universiteit zodat zij moest controleren. De universiteit heeft 30 jaar lang met succes geweigerd! In 2010 oordeelde de districtsrechtbank van Sigmaringen: “Beste universiteit van Tübingen! Als je niet wilt onderzoeken, dan trek ik mijn vonnis tegen je in!” De Duitse justitie helpt de Duitse universiteit dus om haar plicht niet te hoeven vervullen! Geen enkele politicus in Duitsland voelt zich verantwoordelijk voor de afschaffing van deze betreurenswaardige situatie! Geen enkele Duitse journalist neemt dit schandaal aan… Deze patiëntenfraude wordt door alle regeringen in de doofpot gestopt; Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Noorwegen, Frankrijk, België … Ze spelen allemaal een rol in deze waterdichte boycot; de media, de kerk, de politici… Men gaat over bergen met miljoenen sterfgevallen door kanker, die misschien niet eens hoefde te sterven!

   Bedenk!
   Elke auto moet door de keuring! Elke boormachine moet TÜV-gekeurd zijn… Waarom kan de Germanische Heilkunde niet worden gecontroleerd?! Het gaat niet om een parkeervergunning! Dit gaat over ons leven, over het leven van onze familie! Morgen kan het jouw beurt zijn.

    naar de bijdragen
    HAMER CORRESPONDENTIE

    Originele brieven van Dr. Hamer aan verschillende mensen en instellingen.

     naar de bijdragen
     HAMER LITERATUUR

     Ik kan iedereen alleen maar aanraden om altijd vast te houden aan Hamer’s originele literatuur (https://amici-di-dirk.com).

      naar de bijdragen
      HAMER PATIËNTEN

      Patiënten van Dr. Hamer geven hun mening.

       naar de bijdragen
       HAMER SCALPEL

       Het Hamer-scalpel wordt gebruikt bij plastische chirurgie.

        naar de bijdragen
        HAMER THERAPEUTEN

        De therapeut van de Germanische Heilkunde moet worden opgeleid aan de universiteit en met de patiënt. De basisvereiste hiervoor is een hoge mate van emotionele rijping.

         naar de bijdragen
         HAMER TE EREN

         Dr. Hamer te eren is de verantwoordelijkheid van de mensheid vandaag en in de toekomst. Er is geen belangrijkere kennis dan hoe ons lichaam werkt!

          naar de bijdragen
          HANSWORSTEN

          Volgens Hamer zijn hansworsten degenen die zich voordoen als Hamer-therapeuten en nog nooit een kliniek van binnen hebben gezien. Ze missen vakbekwaamheid! De menselijke competentie van de therapeut is net zo belangrijk. Deze mag geen emotionele ontwikkelingsachterstand hebben. Je kunt de menselijke volwassenheid niet leren. Men moet vooral oppassen voor degenen die zich van de kennis van Dr. Hamer bedienen, maar zijn naam weglaten. Hun motief is duidelijk oneerlijk.

           naar de bijdragen
           MEIN STUDENTENMÄDCHEN

           De magische melodie “Mein Studentenmädchen” heeft de eigenschap de genezingsfasen te optimaliseren en herhaling te voorkomen. Het lied kan de klok rond zachtjes op de achtergrond worden afgespeeld in plaats van ‘begeleidend denken’.

           Dit liefdeslied is gecomponeerd door Dr. Hamer voor de twintigste huwelijksverjaardag met zijn vrouw Sigrid, lang voordat hij de Germaanse geneeskunde had ontdekt.

            naar de bijdragen
            ZIJN KINDEREN

            Dr. Hamer had twee zonen en twee dochters. Birgit, de oudste van de kinderen, was de schoonheidskoningin van Duitsland en probeerde zelfs haar hand in de filmindustrie. Toen kwam Dirk, zijn oudste zoon, die werd neergeschoten. Gunhild is zijn jongste dochter en Bernd is zijn jongste zoon.

             naar de bijdragen
             ZIJN KLINIEKEN

             Dr. Hamer runde verschillende klinieken die herhaaldelijk door de autoriteiten werden gesloten om niet steekhoudende redenen.

              naar de bijdragen
              ZIJN PUBLIEKE REHABILITATIE BIJ LEVEN

              Dr. Hamer’s openbare rehabilitatie door het bevestigen van alle 5 biologische wetten in de massamedia vond al tijdens zijn leven plaats. In alle rapporten werd echter vermeden zijn naam te noemen. Zijn ontdekking werd van hem gestolen en ging door als onderzoeksresultaten van andere medische professionals.

               naar de bijdragen
               STRAFVERVOLGING

               Aanvankelijk werd er een gerechtelijk onderzoek tegen dr. Hamer ingesteld, omdat hij de Prins van Savoyen de moordenaar van zijn zoon noemde. Dan vanwege de handelsregels, omdat hij een kliniek runde. Dan een keer als hij een patiënt met botkanker voor de zekerheid een gipsbeen gaf. Dit werd geïnterpreteerd als ‘ongeoorloofde behandeling’ omdat hij niet langer een vergunning had om geneeskunde uit te oefenen.

               Vanwege Olivia werd gerechtelijk onderzocht, maar Dr. Hamer is nooit aangeklaagd. De verklaringen van Olivia en haar ouders waren te gevreesd …

               Vervolgens zat Dr. Hamer vast van 1997-1998 in Keulen vast wegens ‘schending van de Heilpraktikergesetz’. Interessant genoeg is deze wet afkomstig van de heer Adolf Hilter, die hem heeft uitgevaardigd om artsen te beschermen tegen concurrentie. Een tweede keer heeft Dr. Hamer doorgebracht in de ergste gevangenis van Frankrijk, 2004-2006, toen er naar verluidt kankerpatiënten stierven die zijn boek zouden hebben gelezen.

                naar de bijdragen
                UNIVERSITEIT SANDEFJORD

                Dr. Hamer richtte in 2010 een particuliere universiteit op in Sandefjord in zijn land van ballingschap Noorwegen. Kort daarna benoemde hij mij tot universitair docent Germanische Heilkunde – theorie. Hoewel alles aanvankelijk legaal verliep, moest hij zijn universiteit weer sluiten. Motivatie: het zou gewoon zijn bedrijf zijn en geen andere universiteit zou het erkennen. Ik werd mijn titel ontnomen en beschuldigd en ook administratief gestraft voor het ongepast gebruik van de titel van universitair docent.

                 naar de bijdragen
                 VERIFICATIES

                 Wat beschouwt de mensheid in het algemeen als wetenschappelijk correct? Voorwaarde is: het moet verifieerbaar zijn! Natuurwetten voldoen aan deze voorwaarden, terwijl statistieken in individuele gevallen geen informatieve waarde hebben.

                 Een echte wetenschap moet daarom aan het eerstvolgende geval verifieerbaar zijn om een ​​aanname te bevestigen of te weerleggen. Als de aanname onjuist was, wordt deze afgewezen. Als het correct was, wordt het in de lering opgenomen.

                 Dr. Hamer werd nooit weerlegd, alleen maar bevestigd.

                  naar de bijdragen
                  VIDEO

                  Diverse video’s van Dr. Hamer

                   naar de bijdragen
                   ZENTRUM FÜR NEUE MEDIZIN IN BURGAU (OOSTENRIJK)

                   Centrum voor NEUE MEDIZIN in Burgau (Stiermarken), 1989-1995

                   Dat zou precies zijn wat wij patiënten nodig hebben!
                   De geschiedenis van zijn oorsprong is al opmerkelijk. De vrouw van de burgemeester uit Burgau leed aan kanker en herstelde dankzij het boek van Dr. Hamer zonder hem persoonlijk te kennen. Op een dag kwam Dr. Hamer aan haar deur, omdat hij geïnteresseerd was in kasteel Burgau om ruimte te huren.
                   Dr. Hamer kon daar nu de uitleveringen van zijn uitgeverij en de collegezalen inrichten. Patiënten vonden daar studenten van Dr. Hamer (artsen op de medische school), die een verwijzing konden afgegeven voor een hersenCT-scan, ziektebriefjes schreven en adviseerde. Om de paar weken kwam Dr. Hamer langs, hield een seminar en als patiënt was je samen met je student bij de beste. En zo leerde de student ook nog iets.

                   Dit centrum was een doorn in het oog van het Oostenrijkse Medische Verband en met de Olivia-zaak werd het uiteindelijk gesloten.

                    naar de bijdragen

                    VIDEO'S UND AUDIO'S TOT HET THEMA GERMANISCHE HEILKUNDE