vod total banner 1400x268 nl 1
20060821 foto rykegeerd

Dr. med. mag. theol. Ryke Geerdas Hameris

Dr. med. mag. theol. Ryke Geerdas Hameris yra vienas iš tikrųjų mūsų laikų genijų. Savaisiais, kaip jis visados sakydavo, „nuo motinos gamtos nusirašytais gamtos dėsniais“ jis ne tik sukūrė kiekvienam suprantamą medicinos sistemą, bet ir parodė išeitį iš žmoniją vis labiau kamuojančių vad. civilizacijos ligų.

Dr. Hameris atrado ir pagrindė Germanische Heilkunde. Tačiau šis mokslas apima ne tik mediciną, bet ir visą mūsų socialinę sistemą – visame pasaulyje. Beje, motina gamta savo įstatymais veikia globaliai ir jai nerūpi valstybių sienos, religijos ir pan.! Visi esame motinos gamtos kūriniai ir vienodai pavaldūs jos valiai.

Vienas žymus homeopatas kartą pasakė: „Pst! Tai pirmieji metai po Hamerio!“ Kitas žymus alternatyviosios medicinos gydytojas patvirtino, kad Germanische Heilkunde skelbia medicinos paradigmos pasikeitimą! Kas iš aukštųjų mokyklų medikų pastaraisiais metais taip garsiai šaukė: „Stebukladarys! Šarlatanas! Uždarykite jį! Riaumokite ant jo!“, tai paaiškės po Deep State žlugimo.

Jam mirus praradau ne tik gerą draugą! Jis buvo mano mokytojas ir žmogus, kuriuo gėrėjausi. Paklusau, kaip paklūsta sūnus tėvui, suvokdamas jo tėvišką išmintį. Dar ir šiandien jis kartais padeda ranką man ant peties… Vis dar jaučiu su juo labai stiprų ryšį. Man didelė garbė, kad tiek metų buvau greta.

Geerdai, judame toliau!
Helmutas

Biografija

Im Jahr 1935 geboren, wuchs Ryke Geerd Hamer in Friesland auf. Nach seinem Medizin- und Theologiestudium arbeitete er in Kliniken und als praktizierender Arzt.

1972 machte er seinen Facharzt für Innere Medizin und war als Internist an der Universitätsklinik Tübingen tätig. Hier hatte er jahrelang mit Krebspatienten zu tun.

Neben seiner Arbeit bewies er auch als Erfinder seine ungewöhnlichen Fähigkeiten. Er ist im Besitz verschiedener medizinischer Patente, wie zum Beispiel eines Skalpells, das es erlaubt, plastische Operationen ohne Blutungen durchzuführen, einer Spezialknochensäge, einer Spezialliege, die sich den jeweiligen Körperkonturen anpaßt und eines Gerätes zur transkutanen Serumdiagnostik. All diese Erfindungen zeigen die außerordentlichen Begabungen dieses Mannes.

1976 wollte sich Dr. Hamer mit seiner Familie nach Italien zurückziehen, um dort kostenlos Kranke in den Elendsvierteln zu behandeln. Die Patentanmeldungen liefen und sollten für die nötige finanzielle Unterstützung sorgen.

1978 wurde während eines Urlaubs Hamers Sohn DIRK vom wild gewordenen italienischen Prinzen Viktor Emanuel von Savoyen bei Korsika erschossen. Nach einer Beinamputation und 19 weiteren Operationen starb DIRK drei Monate später in der Universitätsklinik von Heidelberg. Dieser Vorfall veränderte das Leben von Dr. Hamer und seiner Familie. Kurz nach dem Tod seines Sohnes erkrankte Dr. Hamer an Hodenkrebs.

Ab 1981 arbeitete er als Oberarzt in der zur Universitätsklinik München gehörenden Krebsklinik. Dort kam ihm der Gedanke, ob seine Erkrankung vielleicht in irgendeinem Zusammenhang mit dem Tod seines Sohnes stehen könnte. Er befragte sämtliche Krebspatienten nach eventuellen Schockerlebnissen, die sie kurz vor Beginn ihrer Erkrankung gehabt hatten und wurde ausnahmslos fündig. Als er im Oktober seine Entdeckungen zum Gegenstand einer ärztlichen Diskussion in der Klinik machen wollte, wurde er von der Klinikleitung vor die Alternative gestellt, entweder abzuschwören oder die Klinik zu verlassen. Er verließ die Klinik, nachdem er in der ihm verbleibenden Zeit in Tag- und Nachtarbeit sämtliche Daten aller Krebspatienten durchforschte und die Ergebnisse aufzeichnete und sicherte.

Von diesem Augenblick an waren seine Forschungen und sein Streit mit dem Prinzen von Savoyen eng miteinander verknüpft.

### in Bearbeitung ###

1983 Die Wissenschaftliche Diagnosetabelle entsteht …

1995 der Fall Olivia

2000 Entdeckung des SYNDROMs …

2006 Die Entdeckung des Liedes “Mein Studentenmädchen” …

tEMOS

APPROBACIJA

1986 m. balandžio 8 d. Koblenco apygardos valdžia panaikino daktaro Hamerio gydytojo licenciją (teisiškai tai įsigaliojo nuo 1991 m. kovo 8 d.) už tai, kad jis neatsisakė 1-ojo ir 2-ojo biologinio gamtos dėsnio ir neatsivertė į aukštųjų mokyklų mediciną. Taigi dr. Hameriui buvo uždrausta verstis medicinos praktika visam gyvenimui – visų pacientų nusivylimui ir giluminės valstybės (Deep State) naudai (D. Trumpas, V. Putinas 2018 m. Helsinkyje apgailestavo dėl šios „Deep State“). 2016 m. Diuseldorfo universiteto ekspertai nustatė, kad pirmieji du dr. Hamerio atrasti gamtos dėsniai yra teisingi moksline prasme. Žydų vaikų onkologas prof. Merrickas (Izraelio socialinė ministerija) tai nustatė dar 2005 m. ir paskelbė moksliniame žurnale. 2016 m. daktaras Hameris pateikė prašymą atkurti jo medicinos praktikos licenciją, nes akivaizdu, kad ji iš jo buvo atimta nepagrįstai. Frankfurto teisėjas paskelbė, kad Hameris negaus licencijos verstis medicinos praktika, nes nerekomendavo chemo-„terapijos“. Mūsų teisingumo sistemoje viešpatauja visiška savivalė, nes joks homeopatas neprivalo patarti pacientui atlikti chemo-„terapiją“.

  zu den Beiträgen
  DAKTARO LAIPSNIS

  1963 m. gruodžio 20 d. Tiubingeno universitetas dr. Hameriui suteikė daktaro laipsnį.

   zu den Beiträgen
   HABILITACIJA

   Kad galėtų dėstyti Germanische Heilkunde, daktaras Hameris norėjo habilituotis Tiubingeno universitete. Jis norėjo įrodyti savo habilitacinio darbo rezultatus – savo atrastus gamtos dėsnius – atkurdamas juos bet kuriais pasitaikiusiais atvejais. Iš pradžių Tiubingeno universiteto profesoriai buvo kupini entuziazmo! Pagaliau atrodė, kad medicinoje atsiranda mokslinė sistema! Be to, tai būtų padarę garbę Tiubingeno universitetui po to, kai iš jo dėl religinių dogmatinių priežasčių jau buvo išmestas astronomas Johannesas Kepleris. Tiubingeno universitetas galėjo ištaisyti istorinę klaidą. Tačiau, lyg apgręžtas nematoma ranka, Tiubingeno universitetas staiga nusiteikė prieš dr. Hamerį ir nebenorėjo atlikti verifikacijos. Šios universitetinės verifikacijos, kuri būtų užtrukusi tik 3 dienas, dr. Hameriui nesuteikė visą likusį gyvenimą. Tai žmogaus ir gydytoho Ryke’ės Geerdo tragedija… Tragiška žmogui ir gydytojui Ryke Geerd … Tačiau kartu tai yra didžiausias nusikaltimas žmonijai!

   Tiubingeno universiteto sukčiavimas, atsisakymas atlikti teisingą verifikaciją:

   Mūsų visuomenėje tai, ko mokoma universitete, laikoma „moksliškai pripažinta“. Kad būtų leista dėstyti, reikia habilituotis. Tačiau habilitacijos priėmimas sprendžiamas ne pagal tai, ar teisingai pateikta informacija, bet pagal profesorių balsavimą – savavališkai, rankos pakėlimu! Hamerio atveju 150 profesorių vienbalsiai nutarė tam nepritarti: „Ne, Hameri! Mes to nenorime!“
   Dr. Hameris paaiškino, kad negalima „balsuoti“ už mokslinį atradimą, bet jį reikia patikrinti ir, jei jis atitinka tiesą, taikyti. Tačiau Tiubingeno profesoriai to nebenorėjo. Taigi dr. Hameris gavo du teismo įsakymus dėl universiteto, kuriuose teigiama, kad jis turi atlikti verifikaciją. Universitetas sėkmingai atsisakė 30 metų! 2010 m. Sigmaringeno administracinis teismas pareiškė: „Gerbiamas Tiubingeno universitete! Jei nenorite atlikti verifikacijos, aš tiesiog atšauksiu savo nuosprendžius jūsų atžvilgiu!“ Taigi Vokietijos teismai padeda Vokietijos universitetui nevykdyti savo pareigos! Nė vienas Vokietijos politikas nesijaučia atsakingas už šios apgailėtinos padėties panaikinimą! Nė vienas žurnalistas Vokietijoje nesiima šio skandalo… Šį pacientų apgaudinėjimą dengia visos vyriausybės: Vokietijos, Austrijos, Ispanijos, Norvegijos, Prancūzijos, Belgijos, Belgijos ir kt. Jie visi prisideda prie šio neginčijamo boikoto: žiniasklaida, Bažnyčia, politikai… Susidarė kalnai iš milijonų vėžio aukų, kurioms galbūt net nereikėjo mirti!

   Pagalvokite!
   Kiekvienas automobilis turi praeiti techninę apžiūrą! Kiekvienas gręžtuvas turi būti patikrintas … Kodėl negalima patikrinti Germanische Heilkunde?! Čia kalba sukasi ne apie parkavimo taloną! Čia kalbama apie mūsų gyvenimus, mūsų artimųjų gyvenimus! Rytoj gali ateiti Tavo eilė!

    zu den Beiträgen
    HAMERIO KORESPONDENCIJA

    Originalschreiben von Dr. Hamer an verschiedene Personen und Institutionen.

     zu den Beiträgen
     HAMERIO LITERATŪRA

     Ich kann nur jedem ans Herz legen, sich immer an Hamers Originalliteratur zu halten.

      zu den Beiträgen
      HAMERIO PACIENTAI

      Patienten von Dr. Hamer äußern sich.

       zu den Beiträgen
       HAMERIO SKALPELIS

       Das Hamer-Skalpell findet Verwendung in der plastischen Chirurgie.

        zu den Beiträgen
        HAMERIO TERAPEUTAI

        Der Therapeut der Germanischen Heilkunde muss an die Universität und am Patienten ausgebildet werden. Die Grundvoraussetzung hierfür ist eine hohe menschliche Reife.

         zu den Beiträgen
         PAGERBTI HAMERĮ

         Dr. Hamer zu Ehren obliegt der Menschheit heute und in Zukunft. Es gibt kein wichtigeres Wissen als das, wie unser Körper funktioniert!

          zu den Beiträgen
          JUOKDARIAI

          Unter Hanswürste sind laut Dr. Hamer jene zu verstehen, die sich als Hamer-Therapeuten ausgeben und noch nie eine Klinik von Innen gesehen haben. Ihnen fehlt es an fachlicher Kompetenz! Ebenso wichtig ist die menschliche Kompetenz des Therapeuten. Er darf nicht entwicklungsretardiert sein. Menschliche Reife kann man aber nicht lernen und nicht jeder ist zum Therapeuten geeignet. Ebenso bezeichnete Dr. Hamer Profilierungssüchtige als Hanswürste, die meinen, die Entdeckung sei gut, nur der Entdecker sei schlecht und immer wieder versuchen, die Entdeckung vom Entdecker zu trennen. Jene also, die die Germanische Heilkunde auf das rein Medizinische reduzieren wollen, nichts aber am unterdrückenden System selbst was ändern wollen. Auch nennen diese Leute Dr. Hamers Entdeckungen immer wieder um oder versuchen seine Begriffe umzubenennen. Deren Motiv ist offensichtlich unlauter.

           zu den Beiträgen
           MEIN STUDENTENMÄDCHEN

           Stebuklingoji melodija „Mein Studentenmädchen“ [Mano mylimoji studentė] optimizuoja sveikimo fazes ir užkerta kelią recidyvams. Daina gali – vietoje „prižiūrimo mąstymo“ – tyliai skambėti fone kiaurą parą.

           Šią meilės dainą dr. Hameris parašė savo žmonai Sigridai 20-ųjų vestuvių metinių proga, gerokai anksčiau, nei pradėjo atrasti Germanische Heilkunde.

            zu den Beiträgen
            JO VAIKAI

            Dr. Hamer hatte zwei Söhne und zwei Töchter. Birgit, die älteste der Kinder, war Deutschlands Schönheitskönigin und versuchte sich sogar in der Filmbranche. Dann kam Dirk, sein älterer Sohn, der erschossen wurde. Gunhild ist seine jüngere Tochter und Bernd sein jüngster Sohn.

             zu den Beiträgen
             JO KLINIKOS

             Dr. Hamer leitete mehrfach Kliniken, die unter fadenscheinigen Gründen von den Behörden immer wieder geschlossen wurden.

              zu den Beiträgen
              JO VIEŠA REABILITACIJA DAR ESANT GYVAM

              Dr. Hamers öffentliche Rehabilitation durch Bestätigung sämtlicher 5 Biologischen Naturgesetzen in den Massenmedien, erfolgte bereits zu seinen Lebzeiten. Allerdings vermieden alle Berichterstattungen die Nennung seines Namens. Man klaute ihm seine Entdeckung und gab es als Forschungsergebnisse anderer Mediziner aus.

               zu den Beiträgen
               BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS

               Iš pradžių byla prieš dr. Hamerį buvo užvesta dėl Savojų, kuriuos dr. Hameris įvardijo savo sūnaus „žudikais“. Tada dėl verslo taisyklių, nes jis vadovavo klinikai. Paskui – dėl to, kad jis atsargumo labui kaulų vėžio pacientui įdavė kojos įtvarą. Tai buvo interpretuota kaip „nesankcionuotas gydymas“, nes jis nebeturėjo licencijos.

               Byla dėl Olivijos buvo pradėta, bet dr. Hameris nebuvo apkaltintas. Buvo pernelyg bijomasi Olivijos ir jos tėvų liudijimų…

               Pagaliau dr. Hameriui teko nuo 1997 iki 1998 m. atlikti bausmę Kiolno kalėjime, dėl „Heilpraktikergesetz (ne oficialiosios medicinos praktikuotojų įstatymo) pažeidimo“. Pikantiška detalė ta, kad šis įstatymas kilo nuo pono Adolfo Hitlerio, kurį jis išleido, idant apsaugotų gydytojus nuo konkurencijos. Antrąjį kartą dr. Hameriui teko praleisti laiką, 2004-2006, tikrai pačiame blogiausiame Prancūzijos kalėjime, nes esą mirė vėžio pacientai, kurie esą skaitė jo knygą.

                zu den Beiträgen
                SANDEFJORDO UNIVERSITETAS

                Dr. Hamer richtete im Jahre 2010 in seinem Exilland Norwegen, eine private Universität Sandefjord ein. Kurz darauf berief er mich zum Universitätsdozenten für Germanische Heilkunde – Theorie. Obwohl ursprünglich rechtlich alles klappte, zwang man ihn, seine Universität wieder zu schließen. Begründung: Es wäre bloß seine Firma und keine andere Universität würde sie anerkennen. Mir entzog man meinen Titel und beschuldigte mich und bestrafte mich auch verwaltungsrechtlich, für die unangemessene Führung des Titels eines Universitätsdozenten.

                 zu den Beiträgen
                 VERIFIKACIJOS

                 Was erachtet die Menschheit allgemein für wissenschaftlich richtig? Die Bedingung lautet: Es muss überprüfbar sein! Naturgesetze erfüllen diese Bedingungen, während Statistiken im Einzelfall keine Aussagekraft haben.

                 Eine echte Wissenschaft muss also am nächstbesten Fall überprüfbar sein, um eine Annahme entweder zu bestätigen oder widerlegen zu können. War die Annahme falsch, wird sie verworfen. War sie richtig, wird sie in die Lehre aufgenommen.

                 Dr. Hamer war nie widerlegt, sondern immer nur bestätigt worden.

                  zu den Beiträgen
                  VIDEO

                  Verschiedene Videos von Dr. Hamer

                   zu den Beiträgen
                   NAUJOSIOS MEDICINOS CENTRAS BURGAU (AUSTRIJOJE)

                   NAUJOSIOS MEDICINOS centras Burgau (Štirija), 1989-1995 m.

                   Jis būtų būtent tai, ko mums, pacientams, reikia!
                   Jau pati jo atsiradimo istorija yra nepaprasta. Burgau mero žmona sirgo vėžiu ir pasveiko padedama dr. Hamerio knygos, nors asmeniškai jo nepažinojo. Vieną dieną atsitiktinai į jos duris paskambino dr. Hameris, kuris domėjosi Burgau pilimi, norėdamas išsinuomoti patalpas.
                   Dabar dr. Hameris ten galėjo pradėti platinti leidinius ir įrengti patalpas paskaitoms. Pacientai ten rasdavo dr. Hamerio mokinius (aukštųjų mokyklų medicinos gydytojus), kurie išduodavo siuntimą atlikti smegenų KT, surašydavo nedarbingumo lapelius ir duodavo patarimų. Kas kelias savaites atvykdavo dr. Hameris, surengdavo seminarą, o pacientui kartu su jo mokiniu tekdavo laimė pakliūti pas patį geriausią. Taip mokinys irgi išmokdavo kažką naujo.

                   Austrijos gydytojų asociacijai šis centras buvo tikra rakštis ir, iškėlus Olivijos bylą, pagaliau atsirado galimybė jį uždaryti.

                    zu den Beiträgen
                    KODĖL FRAKTŪRA?

                    Die Frakturschrift wurde von Adolf Hitler als “Judenletter” verpönt und durch seinen Vorgesetzten Bormann als Amtsschrift abgesetzt und durch die Druckschrift ersetzt. Die heutigen “Amtspersonen” verwenden Hitlers genehme Schrift, Dr. Hamer nicht.

                     zu den Beiträgen

                     VIDEOS UND AUDIOS ZUM THEMA GERMANISCHE HEILKUNDE