Gegevensbescherming

Persoonsgegevens (hierna meestal ‘gegevens’ genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover nodig en met als doel een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden, inclusief de inhoud ervan en de diensten die daar worden aangeboden.

Volgens artikel 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’ genoemd), is ‘verwerking’ elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks van processen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, het vastleggen, de organisatie, het sorteren, het opslaan, het aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of de koppeling, de beperking, de verwijdering of de vernietiging.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, op voorwaarde dat we alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van de verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden gegevens op eigen verantwoordelijkheid verwerken.
Onze gegevensbeschermingsverklaring is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke
II. Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijke

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in termen van wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Ing. Helmut Pilhar
Villarrica, 5000
Barrio Ybaroty
Calle Rubio Ñu casi Cnel. Martínez

info [@] germanische.de

Functionaris voor gegevensbescherming bij de aanbieder is:

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met het oog op de gegevensverwerking die hieronder in meer detail wordt beschreven, hebben gebruikers en betrokkenen het recht

  • op bevestiging of de relevante gegevens worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, op verdere informatie over gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (zie ook art.15 AVG);
  • om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook Art.16 AVG);
  • op de onmiddellijke verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben (zie ook artikel 17 AVG), of, als verdere verwerking nodig is in overeenstemming met artikel 17, lid 3 AVG, beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG;
  • om de gegevens die hen betreffen en die door hen zijn verstrekt te ontvangen en om deze gegevens over te dragen aan andere aanbieders / verantwoordelijke partijen (zie ook artikel 20 AVG);
  • om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als ze van mening zijn dat de gegevens die op hen betrekking hebben door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de gegevensbeschermingsregels (zie ook artikel 77 AVG).

Daarnaast is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie gegevens zijn verstrekt door de aanbieder op de hoogte te stellen van elke correctie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking die plaatsvindt op basis van de artikelen 16, 17, lid 1, 18 AVGgebeurt te informeren. Deze verplichting bestaat echter niet als deze melding onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Ongeacht dit heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Volgens artikel 21 AVG hebben gebruikers en betrokkenen ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van de gegevens die op hen betrekking hebben, op voorwaarde dat de gegevens worden verstrekt door de aanbieder in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f) AVG worden verwerkt. In het bijzonder is bezwaar tegen de gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van opslag niet langer van toepassing is, het verwijderen van de gegevens niet in strijd is met enige wettelijke bewaarplicht en hieronder geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden.

Servergegevens

Om technische redenen, in het bijzonder om een ​​veilige en stabiele website te garanderen, worden gegevens via uw internetbrowser naar ons of naar onze webruimteprovider verzonden. Met deze zogenaamde serverlogbestanden kunnen o.a. type en versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u naar onze website bent overgeschakeld (verwijzende URL), de website(s) van onze website die u bezoekt, de datum en tijd van de respectieve toegang en het IP-adres van de Internetverbinding van waaruit onze website werd gebruikt, worden verzameld.

Deze gegevens die op deze manier worden verzameld, worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens van u.

Deze opslag vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt bij de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en beveiliging van onze website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd, tenzij verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering totdat het incident definitief is opgelost.

Cookies

a) Sessie-cookies/session-cookies

We gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die worden opgeslagen en gearchiveerd op uw apparaat door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, in individuele mate.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de reproductie van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b.) AVG, op voorwaarde dat deze cookies worden gebruikt om gegevens te verwerken om contracten te starten of te verwerken.

Als de verwerking niet dient om een ​​contract te starten of te verwerken, ligt ons legitieme belang bij het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De wettelijke basis is dan artikel 6, lid 1, lit. f) AVG.

Wanneer u uw internetbrowser afsluit, worden deze sessiecookies verwijderd.

b) Cookies van derden

Onze website kan ook cookies gebruiken van partnerbedrijven waarmee we samenwerken voor advertenties, analyse of de functionaliteiten van onze website.

Raadpleeg de volgende informatie voor details hierover, in het bijzonder over de doeleinden en wettelijke basis voor het verwerken van dergelijke cookies van derden.

c) Mogelijkheid tot verwijdering

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook cookies die al zijn opgeslagen op elk moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde flash-cookies kan de verwerking echter niet worden voorkomen via de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van de specifieke Flash-speler die u gebruikt. Gebruik bij vragen de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Mocht u echter de installatie van cookies verhinderen of beperken, dan kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

Contractverwerking

De gegevens die door u worden verzonden om gebruik te maken van ons aanbod van goederen en / of diensten, worden door ons verwerkt met het oog op de afwikkeling van het contract en zijn in die mate vereist. Het is niet mogelijk contracten af ​​te sluiten en te verwerken zonder uw gegevens te verstrekken.

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, lit. b) AVG.

We verwijderen de gegevens wanneer het contract volledig is verwerkt, maar we moeten de bewaartermijnen op grond van belasting- en handelsrecht in acht nemen.

Als onderdeel van de contractafwikkeling geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering van goederen of aan de financiële dienstverlener, voor zover de openbaarmaking noodzakelijk is voor de levering van goederen of voor betalingsdoeleinden.

De wettelijke basis voor het doorsturen van de gegevens is dan artikel 6, lid 1, lit. b) AVG.

Klantaccount / registratiefunctie

Als u via onze website een klantaccount bij ons aanmaakt, zullen wij de gegevens die u tijdens de registratie heeft ingevoerd (bijv. uw naam, adres of e-mailadres) uitsluitend gebruiken voor precontractuele diensten, voor de uitvoering van het contract of voor de doeleinden van klantenservice (bijvoorbeeld om u een overzicht te geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zogenaamde memofunctie te kunnen aanbieden) verzamelen en opslaan. Tegelijkertijd slaan we vervolgens het IP-adres en de datum van uw registratie op, samen met de tijd. Deze gegevens worden uiteraard niet aan derden doorgegeven.

Als onderdeel van het verdere registratieproces wordt uw toestemming voor deze verwerking verkregen en wordt er verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. De door ons verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het klantaccount te verstrekken.

Voor zover u instemt met deze verwerking, is art. 6 par. 1 lit. a) AVG wettelijke basis voor verwerking.

Als het openen van de klantenaccount ook precontractuele maatregelen of de uitvoering van het contract dient, is de wettelijke basis voor deze verwerking ook artikel 6, lid 1, lit. b) AVG.

De aan ons gegeven toestemming voor het openen en onderhouden van het klantenaccount kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken in overeenstemming met art. 7 lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen, is uw herroeping aan ons doorgeven.

De gegevens die in dit verband worden verzameld, worden verwijderd zodra verwerking niet langer nodig is. Daarbij moeten wij fiscaal en handelsrechtelijk bewaartermijnen in acht nemen.

Newsletter

Als u zich aanmeldt voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die u hiervoor zijn gevraagd, namelijk uw e-mailadres en – optioneel – uw naam en adres, naar ons verzonden. Tegelijkertijd slaan we het IP-adres op van de internetverbinding van waaruit u onze website bezoekt, evenals de datum en tijd van uw registratie. Als onderdeel van het verdere registratieproces zullen we uw toestemming vragen voor het verzenden van de nieuwsbrief, de inhoud gedetailleerd beschrijven en naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwijzen. We gebruiken de op deze manier verzamelde gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief – daarom worden deze in het bijzonder niet aan derden doorgegeven.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, lit. a) AVG.

U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde met toekomstige werking herroepen in overeenstemming met art. 7 lid 3 AVG. Om dit te doen, hoeft u ons alleen maar op de hoogte te stellen van uw herroeping of de afmeldlink te gebruiken die in elke nieuwsbrief staat.

Contactvragen / contactmogelijkheden

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of de e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. De specificatie van de gegevens is noodzakelijk voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek – zonder deze te verstrekken kunnen wij niet op uw verzoek reageren, althans in beperkte mate.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, lit. b) AVG.

Uw gegevens worden verwijderd als uw verzoek definitief is beantwoord en het verwijderen niet in strijd is met wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld in het geval van een volgende contractafwikkeling.

Gebruikersbijdragen, opmerkingen en beoordelingen

Wij bieden u de mogelijkheid om vragen, antwoorden, meningen of beoordelingen, hierna “bijdragen” genoemd, op onze website te plaatsen. Als u van deze aanbieding gebruikmaakt, zullen wij uw bijdrage, de datum en het tijdstip van indiening en het pseudoniem dat u mogelijk heeft gebruikt, verwerken en publiceren.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, lit. a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen, is uw herroeping aan ons doorgeven.

Daarnaast verwerken we ook uw IP- en e-mailadres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het initiëren of ondersteunen van verdere stappen, op voorwaarde dat uw bijdrage inbreuk maakt op de rechten van derden en / of anderszins onrechtmatig is.

De wettelijke basis in dit geval is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de juridische verdediging die nodig kan zijn.

Abonnement op bijdragen

Als u artikelen op onze website publiceert, bieden wij u ook de mogelijkheid om u te abonneren op eventuele volgende artikelen van derden. Om u per e-mail te kunnen informeren over deze vervolgberichten, verwerken wij uw e-mailadres.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, lit. a) AVG. U kunt uw toestemming voor dit abonnement op elk moment met ingang voor de toekomst herroepen in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Het enige dat u hoeft te doen, is ons op de hoogte stellen van uw herroeping of de afmeldlink in de betreffende e-mail gebruiken.

Twitter

We zijn online aanwezig op Twitter om ons bedrijf en onze diensten te presenteren en om te communiceren met klanten / geïnteresseerden. Twitter is een dienst die wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

In dit verband willen we erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat gebruikersgegevens worden verwerkt buiten de Europese Unie, met name in de VS. Dit kan leiden tot verhoogde risico’s voor de gebruiker voor zover b.v. latere toegang tot de gebruikersgegevens kan worden bemoeilijkt. We hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De toegangsmogelijkheid ligt uitsluitend bij Twitter. Twitter Inc. is gecertificeerd onder het Privacy Shield en heeft zich er dus toe verbonden de Europese normen voor gegevensbescherming na te leven

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

U kunt de gegevensbeschermingsinformatie van Twitter vinden op

https://twitter.com/de/privacy

YouTube

We zijn online aanwezig op YouTube om ons bedrijf en onze diensten te presenteren en om te communiceren met klanten / geïnteresseerden. YouTube is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

In dit verband willen we erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat gebruikersgegevens worden verwerkt buiten de Europese Unie, met name in de VS. Dit kan leiden tot verhoogde risico’s voor de gebruiker voor zover b.v. latere toegang tot de gebruikersgegevens kan worden bemoeilijkt. We hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De toegangsmogelijkheid ligt uitsluitend bij YouTube. Google LLC is gecertificeerd onder het Privacy Shield en heeft er zich dus toe verbonden de Europese normen voor gegevensbescherming na te leven

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

U kunt de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube vinden op

https://policies.google.com/privacy

Facebook

Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten, zijn we aanwezig op het Facebook-platform.

Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor dit sociale mediaplatform met Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Facebook is te bereiken via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst met betrekking tot de respectieve verplichtingen in de zin van de AVG. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, is toegankelijk via de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De wettelijke basis voor de latere verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en reclame voor onze producten en diensten.

De wettelijke basis kan ook de toestemming van de gebruiker zijn in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een AVG aan de platformexploitant. Volgens art. 7 lid 3 AVG kan de gebruiker zijn toestemming hiervoor op elk moment herroepen door de platformexploitant voor de toekomst op de hoogte te stellen.

Wanneer u onze online aanwezigheid op het Facebook-platform bezoekt, zal Facebook Ireland Ltd. als de exploitant van het platform in de EU gebruikersgegevens verwerken (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.).

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Facebook. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om gebruikersprofielen aan te maken. Op basis van deze profielen maakt Facebook Ireland Ltd. het bijvoorbeeld mogelijk om gebruikers binnen en buiten Facebook te adverteren op basis van hun interesses. Als de gebruiker op het moment van toegang is ingelogd op zijn Facebook-account, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook aan het betreffende gebruikersaccount koppelen.

Als de gebruiker contact met ons opneemt via Facebook, worden de persoonlijke gegevens die de gebruiker bij deze gelegenheid heeft ingevoerd, gebruikt om het verzoek te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons verwijderd, op voorwaarde dat het verzoek van de gebruiker definitief is beantwoord en er geen wettelijke bewaarplicht is, zoals in het geval van een volgende contractafwikkeling.

Om de gegevens te verwerken, gaat Facebook Ireland Ltd. eventueel ook cookies plaatsen.

Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze verwerking, is het mogelijk om de installatie van cookies te voorkomen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden voorkomen via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash-player. Als de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle Facebook-functies volledig kunnen worden gebruikt.

Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten, het voorkomen ervan en het verwijderen van de gegevens die door Facebook worden verwerkt, is te vinden in het gegevensbeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Het kan niet worden uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS plaatsvindt.

Facebook Inc. heeft zich aangemeld bij het ‘EU-US Privacy Shield’ en verklaart daarmee te voldoen aan de EU-vereisten inzake gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de VS.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Koppelen van sociale media via grafische of tekstlink

We adverteren ook op de sociale netwerken die hieronder op onze website staan ​​vermeld. De integratie vindt plaats via een gekoppelde afbeelding van het betreffende netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding verhindert dat wanneer een website met een sociale-mediatoepassing wordt benaderd, er automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de respectieve server van het sociale netwerk om een ​​afbeelding van het respectieve netwerk zelf weer te geven. De gebruiker wordt alleen doorgestuurd naar de dienst van het betreffende sociale netwerk door op de bijbehorende afbeelding te klikken.

Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt informatie over de gebruiker geregistreerd door het betreffende netwerk. Het kan niet worden uitgesloten dat de op deze manier verzamelde gegevens in de VS worden verwerkt.

In eerste instantie omvat dit gegevens zoals het IP-adres, de datum, tijd en bezochte pagina. Als de gebruiker gedurende deze tijd is ingelogd op zijn gebruikersaccount van het respectieve netwerk, kan de netwerkoperator, indien nodig, de informatie die is verzameld tijdens het specifieke bezoek van de gebruiker, toewijzen aan het persoonlijke account van de gebruiker. Als de gebruiker interactie heeft via een “deel” -knop op het betreffende netwerk, kan deze informatie worden opgeslagen in het persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker en indien nodig worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie rechtstreeks aan zijn gebruikersaccount wordt toegewezen, moet hij uitloggen voordat hij op de afbeelding klikt. Het is ook mogelijk om het respectieve gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.

De volgende sociale netwerken zijn aan onze site gekoppeld:

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, ein Tochterunternehmen der Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Verklaring van gegevensbescherming: https://www.facebook.com/policy.php

Certificering EU-US-gegevensbescherming („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Verklaring van gegevensbescherming: https://twitter.com/privacy

Certificering EU-US-gegevensbescherming („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/…0000TORzAAO&status=Active

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ein Tochterunternehmen der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Verklaring van gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy

Certificering EU-US-gegevensbescherming („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

„Facebook“-Social-Plug-in

We gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Facebook op onze website. Facebook is een internetservice die wordt aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In de EU wordt deze service anderzijds door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, bedreven, hierna worden beiden als „Facebook“ benoemd.

Door de certificering volgens het EU-US-gegevensbeschermingsschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

garandeert Facebook dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectievelijke functies is beschikbaar op Facebook onder

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

voor u beschikbaar.

Als de plug-in op een van de pagina’s die u op onze website bezoekt wordt geladen, dan downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de Facebook-servers in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u op Facebook bent ingelogd terwijl u een van onze websites bezoekt met de plug-in, wordt de informatie die door de plug-in over uw specifieke bezoek wordt verzameld, door Facebook herkend. Facebook kan de op deze manier verzamelde informatie daar aan uw persoonlijke gebruikersaccount toewijzen. Als u bijvoorbeeld op Facebook de zogenaamde ‘Vind ik leuk’-knop gebruikt, wordt deze informatie in uw Facebook-gebruikersaccount opgeslagen en eventueel op het Facebook-platform gepubliceerd. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden of een add-on voor uw internetbrowser gebruiken om te voorkomen dat de Facebook-plug-in wordt geladen.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten en beschermingsopties in dit verband stelt Facebook onder

https://www.facebook.com/policy.php

informatie over gegevensbescherming ter beschikking.

„Twitter“-Social-Plug-in

We gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Twitter op onze website. Twitter is een internetservice die wordt aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS, hierna ‘Twitter’ genoemd.

Door middel van certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild (‘EU-VS-privacyschild’)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

garandeert Twitter dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Als de plug-in is geïnstallerd op een van de pagina’s die u op onze website bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Twitter in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Twitter uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u bij Twitter bent ingelogd terwijl u met de plug-in een van onze websites bezoekt, wordt de informatie die door de plug-in over uw specifieke bezoek wordt verzameld, door Twitter herkend. Twitter kan de op deze manier verzamelde informatie daar aan uw persoonlijke gebruikersaccount toewijzen. Als u bijvoorbeeld de zogenaamde ‘Share’ -knop van Twitter gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Twitter-gebruikersaccount en indien nodig gepubliceerd op het Twitter-platform. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Twitter afmelden of de desbetreffende instellingen in uw Twitter-gebruikersaccount maken.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten en beschermingsopties in dit verband is beschikbaar op Twitter op

https://twitter.com/privacy

beschikbare informatie over gegevensbescherming.

„Google+“-Social-Plug-in

We gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Google+ (‘Google Plus’) op onze website. Google+ is een internetdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.

Door middel van certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild (‘EU-VS-privacyschild’)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectievelijke functies stelt Google beschikbaar onder

https://developers.google.com/+/web/

voor u.

Als de plug-in is verwerkt op een van de pagina’s die u op onze website bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Google in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Google uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u bij Google bent ingelogd terwijl u een van onze websites bezoekt met de plug-in, wordt de informatie die door de plug-in over uw specifieke bezoek wordt verzameld, door Google herkend. Google kan de op deze manier verzamelde informatie daar aan uw persoonlijke gebruikersaccount toewijzen. Dus als u bijvoorbeeld de zogenaamde ‘Share’ -knop van Google gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Google-gebruikersaccount en mogelijk gepubliceerd op het Google-platform. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich bij Google afmelden voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw Google-gebruikersaccount maken.

Google heeft meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw rechten en beschermingsopties in dit verband in de onder

https://policies.google.com/privacy

opvraagbare informatie over gegevensbescherming beschikbaar.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.

Door middel van certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild (‘EU-VS-privacyschild’)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De Google Analytics-dienst wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie van bezoeken aan onze website, worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. We gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google het IP-adres binnen de EU of EER.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie van het bezoek aan onze website en de gebruiksactiviteiten beschikbaar te stellen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google stelt dat het uw IP-adres niet met andere gegevens zal associëren. Bovendien houdt Google

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

verdere informatie over gegevensbescherming voor u beschikbaar, bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Google biedt ook

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactiverings-add-on samen met verdere informatie hierover. Deze add-on is te installeren met de meest gangbare internetbrowsers en biedt u verdere controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over het bezoeken van onze website niet naar Google Analytics mag worden verzonden. Dit belet echter niet dat informatie naar ons of andere webanalysediensten wordt verzonden. In deze privacyverklaring kunt u natuurlijk ook te weten komen of en welke andere webanalysediensten door ons worden gebruikt.

Webanalyse Hotjar

We gebruiken Hotjar op onze website. Dit is een webanalysedienst van Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, hierna ‘Hotjar’ genoemd.

Hotjar helpt ons om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Met Hotjar kunnen we uw gebruiksgedrag op onze website, zoals uw muisbewegingen of muisklikken, loggen en evalueren. Uw bezoek aan onze website wordt geanonimiseerd. Bovendien evalueert Hotjar informatie over uw besturingssysteem, uw internetbrowser, inkomende of uitgaande verwijzingen (‘links’), de geografische herkomst en het type en activering van het apparaat dat u gebruikt en verwerkt deze voor statistische doeleinden. Hotjar kan ook directe feedback van u krijgen. Hotjar biedt ook onder

https://www.hotjar.com/privacy

verdere informatie over gegevensbescherming aan.

U heeft ook de mogelijkheid om de analyse van uw gebruiksgedrag te beëindigen door middel van de zogenaamde opt-out. Door de link

https://www.hotjar.com/opt-out

te bevestigen via uw internetbrowser wordt een cookie op uw apparaat opgeslagen, wat verdere analyse verhindert. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw op de bovenstaande link moet klikken als u de cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, verwijdert.

Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken we Google reCAPTCHA om interacties op onze website te controleren en te vermijden door geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld door middel van zogenaamde bots. Dit is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.

Door middel van certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild (‘EU-VS-privacyschild’)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

Met deze dienst kan Google achterhalen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u gebruikmaakt van het zogenaamde reCAPTCHA-invoervak. Naast uw IP-adres kan Google ook aanvullende informatie verzamelen die nodig is om deze dienst aan te bieden en te garanderen.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van onze website en in de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt onder

https://policies.google.com/privacy

verdere informatie over de algemene omgang met uw gebruikersgegevens aan.

Google Fonts

We gebruiken Google Fonts op onze website om externe lettertypen weer te geven. Dit is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website verbinding gemaakt met de server van Google in de VS.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de optimalisatie en economische werking van onze website.

Door de verbinding met Google die tot stand is gebracht bij het openen van onze website, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt onder

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

verdere informatie, in het bijzonder over de mogelijkheden om datagebruik te voorkomen.

YouTube

We gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, hierna ‘YouTube’ genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google, en dus ook haar dochteronderneming YouTube, dat bij de verwerking van gegevens in de VS ook aan de EU-vereisten inzake gegevensbescherming wordt voldaan.

Wij gebruiken YouTube in combinatie met de functie ‘Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ om u video’s te kunnen tonen. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube betekent de functie ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ dat de gegevens die hieronder in meer detail worden beschreven, alleen naar de YouTube-server worden verzonden als u daadwerkelijk een video start.

Zonder deze ‘uitgebreide gegevensbescherming’ wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina’s oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is vereist om de betreffende video via uw internetbrowser op onze website te kunnen weergeven. YouTube zal daarbij in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u heeft bezocht registreren en verwerken. Bovendien wordt een verbinding tot stand gebracht met het Google-advertentienetwerk ‘DoubleClick’.

Als u tegelijkertijd bij YouTube bent aangemeld, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich bij YouTube afmelden voordat u onze website bezoekt, of u moet de betreffende instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount maken.

Met het oog op functionaliteit en om gebruiksgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op uw apparaat op via uw internetbrowser. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de opslag van cookies te verhinderen door uw internetbrowser in te stellen. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder ‘Cookies’.

Google heeft meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw rechten en beschermingsopties in dit verband beschikbaar onder

https://policies.google.com/privacy

met opvraagbare aanwijzingen ter gegevensbeschermings.

Vimeo

We gebruiken ‘Vimeo’ op onze website om video’s weer te geven. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Vimeo, LL C, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS, hierna ‘Vimeo’ genoemd.

Een deel van de gebruikersgegevens wordt verwerkt op Vimeo-servers in de VS. Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active

garandeert Vimeo echter dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Als u een pagina van onze website bezoekt waarop een video is ingesloten, wordt er een verbinding gemaakt met de Vimeo-servers in de VS om de video weer te geven. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Vimeo uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u bij Vimeo bent aangemeld terwijl u een van onze websites bezoekt waarin een Vimeo-video is ingebed, kan Vimeo de op deze manier verzamelde informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount daar toewijzen. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich bij Vimeo afmelden voordat u onze website bezoekt of uw Vimeo-gebruikersaccount dienovereenkomstig configureren.

Voor functionaliteit en gebruiksanalyse maakt Vimeo gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics slaat cookies op uw apparaat op via uw internetbrowser en stuurt informatie over het gebruik van onze internetpagina’s, waarin een Vimeo-video is ingebed, naar Google. Het kan niet worden uitgesloten dat Google deze informatie in de VS verwerkt.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u onder het kopje ‘Cookies’ hierboven.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website en in het legitieme belang van Vimeo bij het statistisch analyseren van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Vimeo biedt onder

http://vimeo.com/privacy

meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

CloudFlare

Om onze website te beveiligen en laadtijden te optimaliseren, gebruiken we de CloudFlare-service als een zogenaamd CDN (Content Delivery Network). Dit is een dienst die wordt aangeboden door Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, Californië 94107, VS, hierna ‘CloudFlare’ genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

garandeert CloudFlare dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de veilige werking van onze website en de optimalisatie ervan.

Als u onze website bezoekt, worden uw vragen doorgestuurd via de CloudFlare-server. Er worden statistische toegangsgegevens verzameld over uw bezoek aan onze website en een cookie wordt door CloudFlare via uw internetbrowser op uw apparaat opgeslagen. De toegangsgegevens omvatten

– uw IP-Adres,

– de internetpagina’s van onze website die u heeft opgeroepen,

– Typ en versie van de internetbrowser die u gebruikt,

– het besturingssysteem dat u gebruikt,

– de website van waaruit u naar onze website bent overgeschakeld (verwijzende URL),

– Uw verblijfsduur op onze website en

– de frequentie waarmee onze website wordt bezocht.

De gegevens worden door CloudFlare gebruikt voor statistische evaluaties van de toegangen en voor beveiliging en optimalisatie van het aanbod.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u onder het kopje ‘Cookies’.

CloudFlare biedt onder

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Amazon-partnerprogramma

We gebruiken het AMAZON-partnerprogramma op onze website. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Amazon Europe Core S.à r.l., 5 Rue Plaetis, L -2338 Luxemburg. Via het AMAZON-partnerprogramma worden Amazon.de-advertenties op onze website geplaatst. Als u op een van deze advertenties klikt, wordt u doorgestuurd naar het bijbehorende aanbod op het AMAZON-internetportaal. Als u vervolgens besluit om het geadverteerde product daar te kopen, ontvangen we een ‘commissie’ van Amazon.

Amazon gebruikt cookies om deze dienst mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies kan Amazon begrijpen dat u van onze website naar het AMAZON-internetportaal bent omgeleid.

Amazon biedt onder

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

verdere informatie over gegevensbescherming aan.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het verzekeren van de verwerking en betaling van onze commissieclaims door Amazon.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de opslag van cookies te verhinderen door uw internetbrowser in te stellen. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder ‘Cookies’.

Google AdWords met Conversie-Tracking

Op onze website gebruiken we de advertentiecomponent Google AdWords en zogenaamde conversietracking. Dit is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

We gebruiken conversietracking voor gerichte advertenties van ons aanbod. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Als u op een advertentie van Google klikt, slaat de door ons gebruikte conversietracking een cookie op uw apparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Als de cookie nog steeds geldig is en u een bepaalde pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google evalueren dat u op een van onze advertenties op Google hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorgestuurd.

Met de informatie die op deze manier wordt verzameld, maakt Google voor ons statistieken over het bezoek aan onze website. Dit geeft ons ook informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie (s) heeft geklikt en de pagina’s van onze website die vervolgens zijn bezocht. Noch wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, kunnen u op deze manier identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Tegelijkertijd kunt u cookies die al zijn opgeslagen op elk moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning.

Google biedt ook onder

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

meer informatie over dit onderwerp aan en in het bijzonder over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Google AdSense

We gebruiken Google AdSense om advertenties op onze website te integreren. Dit is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

Google AdSense slaat cookies en zogenaamde webbakens op uw apparaat op via uw internetbrowser. Hierdoor kan Google uw gebruik van onze website analyseren. De op deze manier verzamelde informatie wordt samen met uw IP-adres en de advertentie-indelingen die aan u worden weergegeven, naar Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google kan deze informatie ook doorgeven aan contractpartners. Google verklaart echter dat uw IP-adres niet zal worden samengevoegd met andere gegevens van u.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u onder het kopje ‘Cookies’ hierboven.

Google biedt ook onder

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

verdere informatie, in het bijzonder over de mogelijkheden om datagebruik te voorkomen.

Google Remarketing of ‘Gelijkaardige doelgroepen’ van Google

We gebruiken op onze website de remarketing- of ‘soortgelijke doelgroepen’ -functie. Dit is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

We gebruiken deze functie om op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties te plaatsen op websites van derden die ook deelnemen aan het advertentienetwerk van Google.

De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Om deze advertentieservice mogelijk te maken, slaat Google bij uw bezoek aan onze website een cookie met een cijferreeks op uw apparaat op via uw internetbrowser. Deze cookie registreert zowel uw bezoek als het gebruik van onze website in geanonimiseerde vorm. Persoonlijke gegevens worden echter niet doorgegeven. Als u vervolgens de website van een derde partij bezoekt, die op zijn beurt ook gebruik maakt van het Google-advertentienetwerk, kunnen er advertenties verschijnen die betrekking hebben op onze website of onze aanbiedingen daar.

Om deze functie permanent te deactiveren, biedt Google voor de meest voorkomende internetbrowsers via

https://www.google.com/settings/ads/plugin

een Browser-Plugin aan.

Het gebruik van cookies van bepaalde providers kan eveneens, bijvoorbeeld via

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

of

http://www.networkadvertising.org/choices/

per Opt-out worden gedeactiveerd.

Door het zg. Cross-Device-Marketing han Googleuw gebruiksgedrag over meerdere apparaten volgen, zodat u op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt, zelfs als u van apparaat wisselt. Dit vereist echter dat u ermee instemt om uw browsergeschiedenis te koppelen aan uw bestaande Google-account.

Google biedt meer informatie over Google Remarketing onder

http://www.google.com/privacy/ads/

aan.

Sjabloon-gegevensbescherming van Anwaltskanzlei Weiß & Partner