borstkanker produktbanner 2020

plasbuisslijmvlies-ulcus (urethra-ulcus), rechter zijde.

conflict:

  • territoriummarkeringsconflict.
  • grensconflict

Hamerse Haard:

HH links temoporo-occipitaal

actieve fase:

Ulcus in de urethra (plasbuis) zonder pijn

genezing:

onvermogen tot urineren door zwelling. Hypersensibiliteit, pijn. Als het daaronder liggende bindweefsel mee reageert – druiper.

crisis:

absence

Biologische Zin:

actieve fase

Ulceratieve verwijding van de urethra om het gebied met een sterkere urinestraal beter te kunnen markeren

notitie:

GRAFIEKEN

ervaringsberichten