mastitis produktbanner 2020

5-asis biologinis gamtos dėsnis aprašo kiekvienos specialiosios programos biologinę prasmę. Motina gamta nekuria nieko blogo, bet tik prasminga!

KIEKVIENOS VAD. LIGOS SUPRATIMO KAIP PRASMINGOS GAMTOS BIOLOGINĖS PROGRAMOS (SUPRANTAMOS PAGAL EVOLIUCINĘ ISTORIJĄ) DALIES DĖSNIS

Kai 1981 m. atradau „geležinę vėžio taisyklę“ bei ligų dvifaziškumą ir 1981 m. spalį Tiubingeno universitete tai pateikiau kaip savo habilitacinį darbą, maniau, kad atradau vėžio sąryšius.
Po dvejų metų, toliau vykdydamas tyrimus, pastebėjau, kad ne tik karcinominės ligos, bet ir visos kitos ligos akivaizdžiai vyksta pagal abu šiuos biologinius dėsningumus.
 
1987 m. man pasisekė, remiantis embriologija ir elgesio mokslu, surasti trečiąjį ir ketvirtąjį biologinį dėsningumą. Savo nuostabai nustačiau, kad visos medicinos visas ligas galima paaiškinti šiais keturiais biologiniais dėsningumais ir tai atkurti kiekvienu paskiru atveju. Dėl šio biologinio požiūrio kone neišvengiamai priėjau tikrai kvapą gniaužiančią išvadą:
 
nagrinėdamas kiekvieno iš gemalinių lapelių ligas atskirai, pastebėjau, kad jos akivaizdžiai turi biologinę prasmę. Suvokiau, kad vad. ligos yra ne beprasmės gamtos klaidos, su kuriomis reikia kovoti, bet kad kiekviena liga yra prasmingas įvykis, taip kad tikrai buvau priverstas apie kiekvieną iš jų paklausti: kaip atsirado ši „liga“? Kokią ji turi biologinę prasmę?
 
Man paaiškėjo, kad daugelio ligų biologinę prasmę galime suprasti tik pasiremdami embriologija. Toliau paaiškėjo, kad į šį biologinės prasmės supratimą turime įtraukti biologinį-socialinį sąryšį. Pagaliau man iškilo klausimas, ar lig šiol „ligos“ sąvoka ligų esmės nesupratome visiškai klaidingai, kadangi nežinojome „ligų“ biologinės prasmės.
 
Man pavyko įrodyti, kad vad. ligų biologinė prasmė priklauso nuo gemalinių lapelių. Tai nepaprastai svarbu, ir netgi vienas iš pagrindinių ramsčių, padedančių suprasti visą Germanische Heilkunde®. Iš to man paaiškėjo visai naujas ankstesnės ligos sąvokos nozologinis supratimas. Dėl šios priežasties iš tiesų turime kalbėti nebe apie ligą ankstesne prasme, bet apie gamtos prasmingą biologinę specialiąją programą. Šios specialiosios programos pradžia, DHS, jau yra prasmingas procesas, skirtas įjungti šią prasmingą biologinę specialiąją programą (SBS).
 
Kadangi menamas „ligas“ suprantame nebe kaip „piktybines“, gamtos gedimus arba Dievo bausmę, bet kaip mūsų gamtos prasmingos biologinės specialiosios programos dalį arba paskirą fazę, tai biologinė prasmė, kurią turi kiekviena SBS, žinoma, įgyja lemiamą reikšmę. Taigi SBS turi prasmingą biologinį tikslą, arba: su SBS turi būti pasiekta kažkas prasminga, arba prasmingai biologiškai būtina. Tačiau, kaip matėme, (schema) biologinė prasmė vienąkart glūdi konflikto aktyviojoje fazėje, o kitąkart – išspręsto konflikto fazėje. Čia motina gamta tiesiog pasinaudojo laisve realizuoti ir tai, ir tai skirtingose gemalinių lapelių grupėse, tačiau visiškai taisyklingai, nors, kitu atžvilgiu, senųjų smegenų valdomi organai ir didžiųjų smegenų žievės valdomi organai elgiasi diametraliai priešingai:
 
senųjų smegenų valdomų organų ca-fazėje ląstelės dauginasi, o didžiųjų smegenų žievės valdomų organų ca-fazėje ląstelės atrofuojasi. Bet atsižvelgdami į jų biologinę prasmę turime nepamiršti, kad motina gamta (žr. grybeliai ir mikobakterijos) jau nuo pat DHS numato pcl-fazę. Nes mikobakterijos (TBC) dauginasi nuo DHS, tačiau jos pradedamos naudoti tik sulig konfliktolize, t. y. „iš anksto produkuojama“ atitinkamai tik tiek mikobakterijų, kiek po to jų bus reikalinga pašalinti navikui.
 
Pavyzdys: jeigu kąsnis, kuris buvo pernelyg godžiai surytas, kad jo negautų konkurentas, užstrigo žarnoje, kadangi yra per didelis, tai individas patiria dieglius. Kartu su šiais diegliais, kurie šiuo atveju yra DHS, įsijungia prasminga biologinė specialioji programa, t. y. dabar proksimaliai – į viršų, arba link burnos – auga žarnos vėžys. Tai reiškia: sparčiai dauginasi ląstelės (aukštųjų mokyklų medicina pasakytų: smarkus mitozinis augimas, itin piktybiškas!). Tuo pat metu lygiai taip pat sparčiai dauginasi mikobakterijos (jeigu individas savyje turėjo bent vieną iš jų rūšių). To biologinė prasmė yra ta, kad: žarnos vėžį sudaro milijonai ypatingai smarkiai virškinimo sultis produkuojančių „vienkartinių ląstelių“, skirtų panaudoti tik vieną kartą. Produkuojama tikrąja to žodžio prasme litrai virškinimo sulčių, ir dėl to pernelyg didelis kąsnis yra suardomas, sumažinamas ir pagaliau tampa pakankamai mažas bei praslysta. Tai yra konfliktolizė.
 
Nuo šios akimirkos dirba smegenų valdomos mikobakterijos – bet jos taip pat ir pačios dėl milijonų metų patirties žino, kurias (vienkartines) ląsteles joms kazeoziškai išardyti leidžiama, o kurių – ne, – ir vėl pašalina išimtinai tik vienkartines ląsteles, t. y. naviką. Visa tai vyksta esant tipiškam smarkiam naktiniam prakaitavimui artėjant rytui ir aukštai, o vėliau subfebriliai (lengvesnei) temperatūrai. Taigi, tiesiog kazeoziškai išardomos tik naujai atsiradusios ląstelės ir po to vėliau pasilieka randinis audinys.
 
Dabar pacientas turi suprasti, kaip tai perkeliama. Mums šis „bjaurus nevirškinamas konfliktas“ dėl „nevirškinamo kąsnio“ paprastai yra nebe maisto gabalas, bet „nevirškinamas kąsnis perkeltine prasme“. Tai yra: automobilis, namas, palikimas, sužlugęs verslas ar pralaimėta byla. Tačiau biologiškai-„archajiškai“ reaguojame vis dar taip, tarsi mums šį „bjaurų nevirškinamą konfliktą“ būtų sukėlęs vis dar maisto gabalas.
 
Panašiai vyksta ir moters krūtyje (biologinė prasmė: ca-fazėje):
jei dešiniarankė moteris patiria motinos-vaiko konfliktą, tai jai kairėje krūtyje auga adenoidinis krūties liaukos vėžys, t. y. dauginasi krūties liaukos audinys. Aišku, kad to biologinė prasmė yra padėti kūdikiui, kuris, pvz., dėl nelaimingo atsitikimo dabar patiria raidos sutrikimą, tuo, kad nuo šiol jis gauna daugiau motinos pieno. Taip motinos organizmas bando kompensuoti padarytą žalą. Taigi tol, kol trunka konfliktas, auga vad. krūties liaukos auglys, t. y. tęsiasi pieno gamyba.
 
Konflikto sprendimas įvyksta, t. y. krūties liauka liaujasi augusi, tik tą akimirką, kai kūdikiui vėl viskas gerai. Vėliau ten pasilieka kaverna. Tai gali būti arba visiška daugiau ar mažiau skysčiu užpildyta ertmė, arba tam tikras išplonėjęs plotas, kaip kempinė arba šveicariškas sūris. Bet kuriuo atveju krūtis vėl atrodo beveik taip pat, kaip ir anksčiau, taip pat yra funkcionali, visiškai sveika tiek žindant dabar, tiek ateityje. Žinoma, moterims vad. civilizuotuose kraštuose šie įvykiai dažniausiai nutinka ne žindymo laikotarpiu.
 
Jeigu civilizuotai moteriai motinos-vaiko konfliktas įvyksta tada, kai ji nebežindo, tai jai auga toks krūties liaukos auglys ir imituoja tikslą norėti-duoti-daugiau-pieno-kūdikiui, kuris tikrai yra vaikas, bet dažniausiai jau nebe kūdikis.
 
Kitaip yra vandens ir skysčio konflikto (didžiųjų smegenų mezoderma) atveju; čia konflikto aktyviojoje fazėje matome inkstų audinio nekrozę ir tuo pat metu taip pat visada būna pakilęs spaudimas, tačiau to prasmė ta, kad būtų funkciškai kompensuota nekroze inksto audinyje suformuota ertmė ir taip būtų galima išskirti pakankamai šlapimo bei šlapalo. Pcl-fazėje iš inksto nekrozės susiformuoja skysčiu pripildytas išsigaubimas. Tai vadiname inkstų cista. Cistos viduje dabar smarkiai dauginasi ląstelės, kam pasibaigus, po 9 mėnesių, skysčio vietoje būna susiformavęs tvirtas ląstelių audinys, turintis savą kraujagyslių sistemą. Tuo laikotarpiu visame aplinkiniame plote „auga“ cista, kuri vėliau, kai tampa induruota (kieta), vėl atsiskiria savaime. Čia biologinė prasmė yra pcl-fazėje, t. y., pasibaigus sveikimo fazei, visam laikui tiek padidėja parenchima, tiek sustiprėja funkcija. Kodėl čia motina gamta šitaip tvarkosi, kol kas suprantame dar ne visai. Gali būti, kad tikrai ir visam laikui padidinti parenchimos ir sustiprinti funkcijos neįmanoma taip „greitosiomis“, kaip „vienkartinių ląstelių“ sparčios mitozės atveju, kadangi šiuo atveju tai nelabai turi reikšmės. Nes juk šių ląstelių paskirtis tik trumpalaikė ir po to jos vis tiek yra suardomos.
 
Didžiųjų smegenų žievės valdomų karcinomų biologinė prasmė vėlgi yra ca-fazėje, bet, kitaip nei senųjų smegenų valdomų organų atveju, kur ląstelės dauginasi, čia įgyvendinamas priešingas dalykas, būtent – plokščiojo epitelio ląstelės atrofuojasi, o paskui sveikimo fazėje jos yra atstatomos.
 
Tačiau kadangi lig šiol niekas nieko nežinojo, tai pcl-fazėje atstatomos arba vėl užpildomos nekrozės bei opos taip pat buvo vadinamos vėžiu, arba sarkoma, kadangi čia juk irgi dauginasi ląstelės (mitozė), didelės ląstelės su dideliais branduoliais – tačiau sveikimo tikslu. Dabar taip pat galime suprasti, kodėl niekuomet negalėjome suvokti vėžio atsiradimo, kol nebuvome supratę šių sąryšių ir, visų svarbiausia, mūsų biologinių konfliktų programų atsiradimo evoliucinėje istorijoje mechanizmo. La medicina sagrada (kaip sako ispanai) viską apvertė aukštyn kojomis, daugiau nebėra teisinga niekas, išskyrus faktus.
 
Tačiau savą biologinę prasmę turi ne tik kiekviena prasminga biologinė programa, bet ir tokių SBS kombinacija šizofreninės konsteliacijos prasme vėlgi turi visiškai ypatingą biologinę prasmę, tarsi „aukštesniąją prasmę“ (Übersinn). Tai, žinoma, reiškia ne kažką transcendentinio, pasaulėžiūrinio ar dvasinio, o tą faktą, kad motina gamta, akivaizdu, turi galimybę, arba įgūdžių, išeities, rodos, neturinčiose situacijose (pvz., psichozėse), taip sakant, atverti naujas dimensijas, su kuriomis individas gauna ir dar vieną šansą įveikti šią sunkią situaciją. Čia taip pat Germanische Heilkunde® atveria naujas prasmingos terapinės slaugos dimensijas.
 
Penktuoju gamtos dėsniu Germanische Heilkunde® pagaliau tapo užbaigta. Jis yra kvintesencija, arba quinta essentia. Mes, žmonės, dabar visiškai nuolankiai galime pirmą kartą pamatyti ir netgi suprasti, kad ne tik visa gamta yra tvarkinga, bet prasmingas yra ir kiekvienas gamtos procesas, netgi kaip visumos dalis. Ir kad procesai, kuriuos lig šiol vadinome „ligomis“, buvo ne kokie nors beprasmiai sutrikimai, kuriuos turi pataisyti burtininko mokiniai, bet kupini nuostabos matome, kad visa tai visai nebuvo neprasminga, piktybiška ir ligota.

grafikai

Įrašai & pasakojimai iš patirties tema: 5-asis biologinis gamtos dėsnis

VAIZDO IR GARSO ĮRAŠAI TEMA „5-asis biologinis gamtos dėsnis“