caries produktbanner 2020

Het hart heeft de hartboezem (gladde spieren) en de hartkamers (dwarsgestreepte spieren). De binnenkant van de kransslagaders is bekleed met plaveiselepitheel. Het hart wordt omhuld door het hartzakje (pericard).

herz nl
HARTZAKJE

Pericardiale Effusie (Vocht In Het Hartzakje)

De pericardiale effusie treedt op in de genezingsfase na een opgeloste ‘aanval tegen het hart’-conflict dat het hartzakje betreft. De effusie wordt bijzonder groot als er ook het SYNDROOM is.

  Hartinsufficiëntie

  Hartinsufficiëntie kan aanwezig zijn in het geval van een pericardiale effusie (opgeloste aanval tegen het hart), maar ook als gevolg van een hangende genezing van een overbelastingsconflict rond de hartspier (sporthart).

   Krimping Van Kleine Hersenen

   De cerebellaire krimp is het gevolg van terugkerende ‘aanvallen op het hart’-conflicten. Het hersenrelais behorende tot het pericard bevindt zich in het midden van de kleine hersenen.

    Pantserhart

    Als gevolg van een polycyclisch verloop van een aanval op het hart die het hartzakje betreft, kan het na verloop van tijd verharden. Deze verharding in het hart wordt een pantserhart genoemd.

     Pericardmesothelioom

     Pericardmesothelioom ontstaat in de actieve fase na een ‘aanval op het hart’-conflict.

      KRANSARTERIËN

      Angina Pectoris

      Angina pectoris is de conflict-actieve fase van een mannelijk territoriumverlies of een vrouwelijk seksueel frustratieconflict waarbij de kransslagaders beroffen zijn. De kransslagaders zijn aan de binnenkant bekleed met plaveiselepitheel, dat behoort tot het zogenaamde muil-slijmvlies-schema.

       Hartinfarct

       Het hartinfarct is de crisis nadat een mannelijk territoriumverlies -of een vrouwelijk seksueel frustratieconflict is opgelost. Het hartinfarct heeft niets te maken met de verstopte kransslagaders (= begeleidend symptoom), maar is puur een hersensymptoom (er worden geen signalen meer naar de hartspier gestuurd vanuit het bradycardische hartrelais).

        Overslaand Hart

        Met de kransslagaderrelais hebben we het overslaan van het hart (bradycardie) + angina pectoris tijdens de crisis. In het myocard hebben we tijdens de crisis epileptische aanvallen.

         Hartfalen

         Als het territoriumverliesconflict bij mannen een massa van meer dan 9 maanden heeft, is de crisis na oplossing fataal(hartfalen). In dit geval mag het conflict niet worden opgelost. De crisis van het linkerhartmyocard (epileptische aanval, bloeddruk nadert nul) kan echter ook fataal zijn, zie ‘wiegendood’.

          KRANSADEREN

          Tachycardie

          De longembolie is de crisis in de genezingsfase van een territoriumverlies- of een seksueel frustratieconflict en gaat gepaard met hartkloppingen (tachycardie) en kortademigheid. Dit dient met de crisis van het rechterhartmyocard (hartkloppingen, hoge bloeddruk) te worden onderscheiden. Hartkloppingen kunnen ook het gevolg zijn van een overactieve schildklier (brokconflict).

           Longembolie

           De longembolie komt niet voort uit vermeende bloedstolsels uit de diepe aderen in de benen – zoals de academische geneeskunde suggereert – maar uit de kransaderen. Deze lossen op in de crisis na een conflict over seksuele frustratie (vrouw) of na een territoriumverliesconflict (man). Als er een conflictmassa is van meer dan 9 maanden, is de longembolie dodelijk.

            MYOCARD

            Hartkleppen

            Aan het einde van de genezingsfase is de hartspier dikker dan voorheen nadat een conflict van overbelasting is opgelost (= biologische zin). Bij een hangende genezing wordt de hartspier dikker en dikker (atleethart) en sluiten de hartkleppen niet meer goed.

             Hartkloppingen

             Hartkloppingen zijn de crisis (epileptische aanval) van het rechter hartmyocard (opgelost overspanningsconflict). De bloeddruk stijgt gedurende de tijd van de crisis.

              Overslaand Hart

              Met de kransslagaderrelais hebben we het overslaan van het hart (bradycardie) + angina pectoris tijdens de crisis. In het myocard hebben we tijdens de crisis epileptische aanvallen.

               Wiegendood

               Wiegendood is het resultaat van de crisis van een overspanningsconflict dat het linker myocard aantast (epileptische aanval).

                Collaps Van De Bloedsomloop

                De instorting van de bloedsomloop is de crisis (epileptische aanval) van een overbelastingsconflict dat het linker myocardium betreft.

                 Myocardinfarct

                 Het myocardinfarct is een epileptische aanval van de dwarsgestreepte spieren van de hartkamer. In het rechter myocard met hoge bloeddruk, in het linker myocard met instorting van de bloedsomloop (gevaarlijk).

                  Schijndood

                  De schijndood kan optreden bij epileptische aanvallen van het linker myocard (circulatie gaat naar nul). Het is dus een opgelost (crisis) overbelastingsconflict. De handigheid is bepalend. Letop: hartdraaiing!

                   Flauwvallen

                   Het flauwvallen (syncope) kan de epileptische aanval van het linker myocard zijn, d.w.z. een opgeloste overbelasting. Maar het kan ook de crisis van de levergalgangen zijn (hypoglykemie).

                    Sporthart

                    Het sporthart komt voort uit een hangende genezing van een overspanningsconflict met betrekking tot het myocard. Aan het einde van het genezingsproces zijn de dwarsgestreepte spieren sterker dan voorheen (biologische zin). Bij een hangende genezing worden de hartspieren dikker en dikker, waardoor de hartkleppen niet meer juist kunnen sluiten. Het heeft niets met sport te maken.

                     HARTBOEZEM

                     Kamerfibrilleren

                     Kamerfibrilleren is de genezingsfase van het conflict ‘het bloed niet kunnen doorpompen’ (bijvoorbeeld als gevolg van een diagnose van dreigende carotisafsluiting) met betrekking tot het gladde deel van de hartspier. Kamerfibrilleren is zeldzaam maar gevaarlijk.

                      Hartboezemfibrilleren

                      De atria (hartboezems) van het hart zijn gladde spieren en worden aangestuurd door de middenhersenen. Het conflict is de bloedbrok die niet kan worden rondgepompt. In de actieve fase veroorzaken de gladde spieren verlamming en in de genezingsfase (koliek), in de crisis weer verlamming. Boezemfibrilleren is de hangende genezing van het conflict: ‘Je bloedvaten zijn verstopt, het zal hartproblemen veroorzaken!’ (Diagnose arts = spoor)