caries produktbanner 2020

De paus verklaart zichzelf Gods vertegenwoordiger te zijn! Hij heeft zijn contract met God echter nog niet aan ons voorgelegd.

Kerk - Dogma'S

Toen de mensheid ontdekte dat er een overerven was, kwam de Kerk mijn zijn verklaringsnood met de erfzonde. Als Jezus zondeloos was, moet zijn moeder zondeloos zijn, en dat gold ook voor zijn vader. Maar dan zouden de grootouders ook zonder zonde moeten zijn, enz. Daarom introduceerde de Kerk het dogma van de onbevlekte ontvangenis. En je moet gewoon in een dogma van geloof geloven en je mag het niet in twijfel trekken, punt uit!

  Kerk - Medeverantwoording

  De kerk is een van de grootste ziekenhuisoprichters en levert chemotherapie aan kankerpatiënten, net als elke andere kliniek.

   Kerk - Pausen

   De paus verklaart zichzelf Gods vertegenwoordiger te zijn! Hij heeft zijn contract met God echter nog niet aan ons voorgelegd.

    Kerk - Rituelen

    Net als bij de academische geneeskunde (‘Alleen door mij word je beter’), zijn er ook veel rituelen in de religie (‘Alleen door mij kom je in de hemel’).