Category Archives: Konsteliacija

Germanische Heilkunde konsteliacija reiškia, kad kartu esama aktyvaus Hamerio židinio kairiajame ir dešiniajame smegenų pusrutulyje tame pačiame aukšte. Pavyzdžiui, smegenų kamieno kairėje ir dešinėje. Galėtų būti ir konsteliacijų tarp, pavyzdžiui, smegenų kamieno kairės ir baltosios medžiagos dešinės. Tačiau, kaip paaiškino dr. Hameris, tokių konsteliacijų arba jų ypatumų nėra žinoma. Konsteliacija yra ir tada, jeigu vienas iš abiejų konfliktų yra aktyviojoje fazėje, o kitas – krizėje, arba jeigu abu įeina į krizę vienu metu.