Category Archives: 2-asis biologinis gamtos dėsnis – Germanische Heilkunde

2-asis biologinis gamtos dėsnis aprašo tai, kad visos SBS turi dvi fazes, jeigu pavyksta konfliktą išspręsti. Jeigu konflikto (t. y. priežasties) išspręsti nepavyksta, sistema pasilieka vienfazė.

2-asis biologinis gamtos dėsnis

2-asis biologinis gamtos dėsnis teigia, kad kiekviena biologinė specialioji programa (SBS) turi sveikimo fazę, jeigu konfliktas išsprendžiamas. Ši sveikimo fazė paprastai trunka tiek laiko, kiek konfliktas buvo aktyvus. Visų ligų dvifaziškumo, jeigu įvyksta konflikto sprendimas, dėsnis Visos medicinos kiekviena liga turi dvi fazes, jeigu konfliktas išsprendžiamas Anksčiau medicininiuose vadovėliuose buvo aprašyta keli šimtai „šaltųjų ligų“ […]