diabetes produktbanner 2020

Germanische Heilkunde liečia ne vien mediciną! Ji liečia mus visus kaip žmones ir tai, kaip mes vienas su kitu bendraujame. Prasidės nauja era…

asmeninės pasekmės

Procesų supratimas

Medicina nebėra neliečiamas mokslas, pažįstamas tik keletui išrinktųjų (dievams baltais drabužiais), kuriems žmonės yra atiduoti amžiams. Kūne vykstančius procesus gali išmanyti ir suprasti kiekvienas. Jis gali procesus numatyti iš anksto ir jiems pasirengti.

Ramumas ligos simptomų ir diagnozių atžvilgiu

Pažįstant Germanische Heilkunde®, pasitaikantys simptomai ir diagnozės suvokiami be panikos, apgalvojami ramiai ir gydomi atsakingai.

Nepriklausomybė nuo spaudos pranešimų

Spaudos pranešimais apie mediciną nebėra nevaržomai tikima, bet jie patikrinami pagal Germanische Heilkunde®. Rimtai priimami tik tie, kurie tikrai atneša naują žinojimą ir jai neprieštarauja.

Atsakomybės už savo sveikatą prisiėmimas

Germanische Heilkunde® visai eigai vadovauja pacientas. Susipažinęs su padėtimi, jis prisiima atsakomybę dėl gydymo ir dėl savo gyvenimo. Galbūt daugelis žmonių šiai pasekmei nepritaria, bet jie bet kuriuo metu gali atiduoti atsakomybę kitam ir leistis būti gydomi kaip kenčiantieji (pacientai).

socialinės pasekmės

Bendraujant su žmonėmis

Žodžiai gali nužudyti.

Įmanoma nužudyti žmogų netiesiogiai žodžiu, jeigu šis žodis jam sukelia biologinį konfliktą, su kuriuo jis negali susidoroti. Ypač tai pavojinga savivertės suvokimo srityje. Todėl ypač su vaikais reikia elgtis atsargiai, nes dažnai jie nepajėgūs kalbėtis apie savo konfliktą su kitais žmonėmis arba jie su juo susitaiko kaip su normaliu dalyku, jeigu jis kyla iš autoriteto ir jeigu jie jautriai reaguoja.

Neapgalvoti žodžiai gali vesti prie depresijos arba šizofrenijos, dėl ko sugyventi tampa dar sunkiau ir patenkama į užburtą ratą.

ūkinės pasekmės

Tuberkuliozės tyrinėtojas prof. dr. Franzas Friedmannas med. dr. C. Ludwigui Schleichui (Berlynas, 1930):

„Brangusis Schleichai, pagal savo temperamentą negalėtumėte patikėti: pasipriešinimo medicinos atnaujinimui galutinis pagrindas visada yra tai, jog šimtai tūkstančių žmonių gyvena iš to, kad kažkas yra nepagydoma, nes ekonominio egoizmo dėsnis yra stipresnis už kiekvieną žmoniškumo idėją.“

Gydytojų honorarai

Gydytojų honorarus reikia skaičiuoti kitaip, nes gydytojai turi skirti daugiau laiko pokalbiui su pacientu. Kitu atveju gydytojo uždarbis drastiškai smunka, ypač specialistų ir chirurgų. Amerikos kongreso pavedimu atlikta studija nustatė, kad 1974 m. vien tik JAV buvo atlikta 2,4 milijono perteklinių operacijų už 4 milijardus dolerių, dėl ko bereikalingai mirė 11900 žmonių. Neužfiksuotų atvejų skaičius yra daug didesnis ir pagal Germanische Heilkunde® šis skaičius pasiektų astronomines aukštumas.

Šalyse, turinčiose taškų sistemą, reikia sukurti daugiau erdvės psichologinei paramai.

Tyrimų centrai ir universitetinės klinikos

Daug laboratorijų bereikalingiems tyrimams vis smulkesnėse srityse tampa perteklinės ir šiuos pinigus galima paskirti kitoms sritims. Žinoma, daugeliui tyrimų centrų tai reiškia didžiulį lėšų ir darbo vietų praradimą.

Vien tik Heidelbergo Vėžio tyrimų centras 1996 m. iš mokesčių mokėtojų gavo 143,2 milijono DEM.

Ligoninių kaštai

Daug ligoninėje praleidžiamo laiko tampa pertekliniu ir rentabilumas mažėja.

Izraelyje vieną mėnesį trukusio gydytojų streiko metu hospitalizacijų skaičius nukrito 85%, o mirčių atvejų skaičius – 50%. Kolumbijoje 52 dienas trukusio gydytojų streiko metu mirčių atvejų sumažėjo 35% (New England Journal of Medicine).

Bedarbystė medicininėms ir paramedicininėms profesijoms

Dėl Germanische Heilkunde® atpuls daug darbo vietų medicininėje srityje. Šitaip atsilaisvinusias vietas būtų galima paskirti, pvz., konsultuojamajam ugdymui gyvenimo ir konfliktų sferose, kuriam labai reikia daugiau personalo. Taip pat jas galima paskirti ir aplinkos apsaugai arba psichologiniam konsultavimui.

Farmacijos ir įrangos pramonės nuostoliai

Farmacijos pramonės pelnas siekia milijardus, kaip ir įrangos pramonės, gaminančios vis sudėtingesnius ir trumpalaikiškesnius diagnostinius aparatus, iš kurių, pagal Germanische Heilkunde®, 90% yra pertekliniai. Kūno skaitytuvas kainuoja apie 2 000 000 DEM.

Amerikos farmacijos pramonė 1988 m. išleido maždaug 86 milijonus dolerių paremti 36 000 medicininių konferencijų.

Privačių pagalbos grupių persitvarkymas

Vėžio pagalbos grupėms ir kitoms pagalbos organizacijoms reikia pertvarkyti savo darbą. Daug išlaidų, kurios nuplaukia vėžio tyrimams, taps nebereikalingos, daug darbuotojų bus atleisti. Amerikos vėžio draugija ACS per metus surenka aukų už maždaug 100 mil. dolerių, Vokietijos vėžio pagalbos fondas (Deutsche Krebshilfe) vadovaujant Mildred Scheel per metus gaudavo 25 mil. DEM.

Natūralaus maisto ir sveiko maisto krautuvės bei gamyklos

„Neišgydomo vėžio fakto“ farvateryje knibžda daugybė firmų, kurios daro biznį iš vėžio baimės prekiaudamos alternatyviais bei natūraliais produktais. Jeigu Germanische Heilkunde® yra teisinga, daugelis jų gamybą turi nutraukti. Čia nenorėtume kalbėti apie tuos sąžiningus verslininkus, kurie stengiasi mūsų maistą paruošti kaip įmanoma natūraliau.

mokslinės pasekmės

Medicinos mokslinių tyrimų perorientavimas

Visiems medicinos moksliniams tyrimams reikia mąstyti kitaip; užuot, idant surastų ligos priežastį, vis skverbęsi į mažesnes dimensijas, jie dabar turi būti vykdomi aukštesniais lygmenimis. Būtina vėl tikslingai ištirti biologinę evoliuciją ir išstudijuoti joje išsivysčiusių biologinių konfliktų vaidmenį.

Antra vertus, reikalingas visuminis žmogaus ir jo dinaminio elgesio tyrimas, jeigu norime atverti galimybes iš tiesų padėti „sergančiam“ žmogui greičiau, geriau ir apskritai pasveikti.

Gydytojų ir slaugytojų perkvalifikavimas

Kadangi Germanische Heilkunde® daug kas yra kitaip, nei dabartinėje oficialiojoje medicinoje, reikia, kad kitaip mąstytų ir gydytojai bei slaugytojai, nes daug kas iš to, ką jie išmoko universitete, yra klaidinga.

Kitoks mąstymas prevencinėje medicinoje

Šiandieninė prevencinė medicina paremta hipoteze, kad ligą sukelia arba mikrobai, arba išsigimusi ląstelė, kuri po to dauginasi kaip pamišusi ir suformuoja navikus.

Šiomis iki dogmų pakylėtos hipotezėmis suabejojo ne tik Germanische Heilkunde®, bet ir vis daugiau gydytojų supranta, kad šis požiūris negali būti teisingas. Deja, šiuo metu tarp mokslinių tyrimų ir tiesiogiai su ligoniais dirbančio gydytojo dialogas nebevyksta; dar blogiau, tarp eksperimentinės ir praktinės medicinos atsivėrė didžiulė praraja, netgi iki tiek, kad kiekvienoje iš krypčių išsivystė nuosava kalba ir todėl jos nebegali viena kitos suprasti.

Germanische Heilkunde® įrodo, kad šios hipotezės yra klaidingos. Todėl ir prevencinė medicina turi atsiremti į kitą pagrindą. Prevencijos ateitis yra ne visų mikrobų išnaikinimo kampanija ir radikalus, negailestingas, „gyvybės gelmes“ siekiantis paskutiniosios išsigimusios ląstelės persekiojimas, bet psichologinė, biologiniu dėsningumu paremta informacija ir rūpyba žmonėmis. Tam reikia atitinkamai peržiūrėti žmonių darbo sąlygas, ugdymo sąlygas ir gyvenimo sąlygas.

Kitoks mąstymas diagnozuojant ir prognozuojant

Jeigu ligos tikroji priežastis yra biologinis konfliktas, turi pasikeisti tiek tai, kaip diagnozė nustatoma, tiek tai, kaip ji pranešama pacientams.

Dauguma sergančiųjų vėžiu šiandien miršta dėl gydytojo diagnozės ir prognozės. Diagnozės ir prognozės yra tai, kas sukelia tariamąsias metastazes. Jos yra naujų biologinių konfliktų priežastys.

Jeigu Germanische Heilkunde® daugelyje sričių veikia kitaip, nei ligšiol buvo įprasta, tai logiška, kad dabartinė terapija šiose srityse taip pat turi būti klaidinga. Tai ypač tinka ligos dvifaziškumui.

Kitoks mąstymas terapijoje

Jeigu Germanische Heilkunde® daugelyje sričių veikia kitaip, nei ligšiol buvo įprasta, tai logiška, kad dabartinė terapija šiose srityse taip pat turi būti klaidinga. Tai ypač tinka ligos dvifaziškumui.

Bandymų su gyvūnais beprasmiškumas

„Lig šiol nė vienas bandymas su gyvūnais nepastūmėjo medicinos pirmyn nė per žingsnį.“ Daugybė gydytojų ir organizacijų tai tvirtina jau seniai. Germanische Heilkunde® įrodo, kad šis tvirtinimas teisingas. Kiekvienas gyvūnas patiria tiksliai tokius pačius biologinius konfliktus, kaip ir žmogus. Kadangi atliekant bandymus į šiuos konfliktus neatsižvelgiama, jų rezultatai privalo būti klaidingi.

Dėl to, kad gyvūno ir žmogaus biologinė raida išsiskyrė, laikui einant susikūrė skirtingi elgesio būdai, kas lemia tai, jog tam tikras gyvūnas į tam tikrą įvykį reaguoja tiesiog kitaip, nei žmogus. Taigi, atliekant bandymus su cigarečių dūmais nustatyta, kad stipriai apdūmytos žiurkės patyrė mirties baimės konfliktą ir jį atitinkantį plaučių vėžį, tuo tarpu žiurkėnams cigarečių dūmai nekėlė jokių rūpesčių ir jie, priešingai, gyveno ilgiau, nei neapdūmyti gyvūnai lyginamojoje grupėje.

Mįslės sprendimas paprastas. Žiurkės gyvena arčiau paviršiaus ir evoliucijos eigoje joms dūmų atžvilgiu išsivystė pasprukimo programa. Viduramžiais jos buvo tikras ženklas, kad prasideda namo gaisras. Jeigu laboratorijos sąlygomis jos sulaikomos pavojaus zonoje, tai joms neišvengiamai kyla arba „negalėjimo pabėgti“ biologinis konfliktas, arba „negaliu pakęsti šito kvapo“ biologinis konfliktas, arba mirties baimės konfliktas, arba visi trys kartu. Jeigu ši konflikto situacija yra pakankamai ilga, tai išleidus į laisvę daugeliui šių gyvūnų aptinkamas bronchų vėžys, osteolizė ir plaučių vėžys.

Kita vertus, žiurkėnams dūmai nėra pažįstami iš jų biologinės raidos, nes jie iš esmės gyvena po žeme. Žiurkėnai, skirtingai nei žiurkės, tomis pačiomis cigarečių dūmų testo sąlygomis apskritai nepatyrė konflikto, kadangi neturi atitinkamos programos; logiška, kad jie „nesuserga“ ir kokiu nors vėžiu, tačiau, priešingai, pasinaudoja dūmų stimuliuojančiomis sudedamosiomis dalimis ir dėl to gyvena netgi ilgiau, nei neapdūmytieji gyvūnai. Iš tikrųjų iš šio bandymo reikėjo padaryti išvadą, kad cigarečių dūmai yra sveiki ir netgi prailgina gyvenimą. Kadangi ši išvada dogmos neatitiko, ji buvo tiesiog ignoruota.