Video: De grootste ontdekking in de geschiedenis van de mensheid

In deze video spreekt dr. Hamer erover, hoe, waarom en door wie zijn ontdekking sinds ondertussen meer dan 40 jaar wordt onderdrukt.

Hij spreekt zich ook uit tegen het voorwendsel van het antisemitisme en legt uit, wat hem in 1986 werd medegedeeld, waarom zijn ontdekking voor de behandeling van kanker niet voor de algemeenheid mag waorden toegepast.

JETZT DIE GERMANISCHE HEILKUNDE LERNEN
dr med ryke geerd hamer

Ryke Geerd Hamer

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer is de ontdekker en grondlegger van de Germanische Heilkunde. De Germanische Heilkunde van dr. Hamer is tot op de dag van vandaag niet weerlegt. Daar tegenover staan minstens 30 bevestigingen van universiteiten. Het “niet afzweren” van zijn ontdekking heeft dr. Hamer twee gevangenisstraffen van elk anderhalf jaar en zijn artsentoelating gekost. Dr. Hamer is op 2 Juli 2017 in zijn toevluchtsoord Sandefjord in Noorwegen gestorven.

helmut pilhar newsletter popup

Helmut Pilhar

Sinds 1997 (zijn dochter Olivia kreeg in 1995 leverkanker) verbreidt Helmut Pilhar de ontdekking van dr. Hamer onder de naam Germanische Heilkunde. Als dank voor zijn verdiensten benoemde dr. Hamer hem tot “universiteitsdocent voor Germanische Heilkunde – theorie“.

Helmut Pilhar zijn doel is het om de Germanische Heilkunde in onvervalste vorm tot onderdeel van de algemene opvoeding te maken.

WETENSCHAPPELIJKE BEVESTIGINGEN

VAN DE Germanische Heilkunde

Ook 40 jaar na de ontdekking van dr. Hamer weigeren de autoriteiten en officiële instanties de juistheid van de Germanische Heilkunde te erkennen, hoewel zijn ontdekking door minstens 30 instituten getest en voor wetenschappelijk correct bevonden werd. Dit gebeurde door reproducering aan het eerst beste geval. Er bestaat geen wetenschappelijke weerlegging van de zijde van de academische geneeskunde, hoewel de procedure om het te controleren zeer eenvoudig is.

[…] naar natuurwetenschappelijke criteriën moet de Neue Medizin (nu Germanische Heilkunde) volgens de huidige stand der wetenschap en het huidige beste weten voor juist worden verklaard.

De academsiche geneeskunde daarentegen is natuurwetenschappelijk gezien een amorfe brij die door fundamenteel verkeerd begrepen (vermeende) feiten nog niet eens kan worden gefalsificeerd, om van verificeerbaar nog maar te zwijgen. Deze moet daarom volgens natuurwetenschappelijke criteriën als een mengelmoes van hypothesen en daarmee als onwetenschappelijk en volgens best menselijk oordeel als verkeerd worden benoemd.

Prof.Dr. Hans-Ulrich Niemitz / HTWK Leipzig / Studium generale, 18 Augustus 2003

[…] Van de telkenmale ongeveer 100 feiten die men bij elke enkele ziektebeeld volgens de regels van de „Neue Medizin“ (nu Germanische Heilkunde) kan afvragen, konden weliswaar door ontbreken van de volledige medische resultaten niet alle feiten worden gecontroleerd, maar de mogelijk afgevraagde feiten toonden, dat alle natuurwetten van de „Neue Medizin“ waren vervuld.

Prof. MUDr. J. Pogady, DrSc, Prof. F. Psychiatrie, Voorz. van de commissie / universiteit Trnava, 11.9.1998
[…] het onderzoek had het uitdrukkelijke doel om vast te stellen of de ziektebeelden en ziekteverlopen van de patiënten die aan kanker en zg. kankerequivalenten leden, eenduidig volgens de IJZEREN REGEL VAN KANKER verliepen.

Dit was eenduidig het geval en wel op alle drie de niveaus. Het psychische die door het bevragen van de aanwezige patiënten konden worden vastgesteld (conflictanamnese). Het cerebrale niveau die door de voorliggende hersen-ct beelden konden worden vastgesteld. En het orgaanniveau dat door de voorliggende röntgenbeelden en medische gegevens waren zekergesteld. […]

Dr. med. Ina v. Foris et al. / Protocol van de artsenconferentie op 4/5 Maart 1989

DE GERMANiSCHE HEILKUNDE ZELFSTANDIG LEREN

Omdat het tot op heden verboden is om de Germanische Heilkunde aan universiteiten te onderwijzen, blijft er voor de geïnteresseerde slechts de zelfstudie over. Daarom heeft Helmut Pilhar het totale weten rondom de Germanische Heilkunde in 57 lesmodules verpakt. Word student van de Germanische Heilkunde en neem uw eigen en de gezondheid van uw familie in eigen hand.

WORD Student VAN de Germanische Heilkunde

Ik bied al mijn studenten die de serie DVD’s of bundels van de Basisprincipes hebben als exclusieve bonus de mogelijkheid om mij vragen te stellen met betrekking tot de Germanische Heilkunde. Tevens is er voor deze studenten vrij deelname en in tijd onbeperkte toegang tot live webinars als ondersteuning bij hun studie.

Doel is het om zo snel tot een verdieping van de Germanische Heilkunde te komen.

Mijn hoop is niet gevestigd op de overheid, de academische geneeskunde, de media of universiteiten. Mijn hoop is gevestigd op u. Als u het heeft begrepen, dan kan niemand u dat meer afnemen.

Alle momenteel beschikbare DVD's
237,40 €
alle 23 lesmodules op DVD's?
live webinars?
mogelijkheid tot vragen stellen?
opleiding tot leraar?
theorische vooropleiding therapeut?
PRODUCT KOPEN
pakket alle basisprincipes Lesmodules
153,50 €
14 lesmodules Basisprincipes als VOD + mp3 + ebook?
live webinars?
mogelijkheid tot vragen stellen?
opleiding tot leraar?
theoretische vooropleiding therapeut?
PRODUCT KOPEN

Heeft u behoefte aan meer informatie?

U bent nog niet zeker of u wel een studie over de Germanische Heilkunde wilt volgen? Leert u mij en mijn manier van presenteren in de volgende 60 minuten durende video kennen en beslist u daarna!

HEEFT U NOG VRAGEN DIE U GRAAG VOOR UW AANKOOP OPGEHELDERD WENST TE HEBBEN?