bundel banner 1400x268 nl

  buitenste kiemblad – ectoderm – hersenschors grote hersenen

Histologische formatie:

Celafname-SBS met plaveiselepitheel-ulceraties in de ca-fase, in de genezingsfase heropbouw van de ulceratie met littekenweefsel

Microben:

Opmerking van H. Pilhar

De hersenschors stuurt het ECTODERM (rode groep, plaveiselepitheel + functie-uitvallen). Hierbij gaat om SCHEIDING + TERRITORIUM. In de actieve fase ulcereert het plaveiselepitheel. In de genezingsfase wordt het weefsel onder zwelling weer opgevuld zonder microben (er zijn geen virussen). Aan het einde van de genezingsfase neemt de zwelling af. De Biologische Zin van deze speciaalprogramma’s ligt in de actieve fase door functionele versterking (plaveiselepitheel) of door functie-uitval (functie-uitvallen veroorzaken noch celtoename noch celverlies). De linker hersenschors stuurt de rechterkant van het orgaan en vice versa.

 • Aambeien - diagnosetabel

  Aambeien – diagnosetabel

  rectumslijmvlies-ulcus conflict: mannelijk territoriumergernis vrouwelijk identiteitsconflict mannelijk: de rivaal die het territorium binnendringt vrouwelijk: niet weten waar men thuis hoort of waarheen men zal gaan. ...
 • Alvleesklierontsteking - diagnosetabel

  Alvleesklierontsteking – diagnosetabel

  pancreas-plaveiselepitheel-ulcus Konflikt: territoriumergernis-conflict. handigheid en hormoontoestand beslissend Zegswijze: van ergernis gif en gal spugen er loopt hem een luis over de lever (ergernis) zich groen en ...
 • Baarmoedermondkanker - diagnosetabel

  Baarmoedermondkanker – diagnosetabel

  baarmoedermond-, baarmoederhals-slijmvlies-ulceratie (portio- en collum-uteri-ulcera) amenorroe, verlies van de menstruatie. conflict: vrouwelijk seksueel frustratieconflict rechtshandige eerste conflict linkshandige met tweede conflict (schizofrene constellatie) handigheid en ...
 • Benigne krop - diagnosetabel

  Benigne krop – diagnosetabel

  Schildklier: ulceratie van het plaveiselepitheel van de (voormalige) uitvoeringsgangen (koude klieren). conflict: onmachtsconflict Zegswijze: „Mij zijn de handen gebonden. Ik kan niets doen.“ „Men zou ...
 • Bindvliesontsteking links - diagnosetabel

  Bindvliesontsteking links – diagnosetabel

   ulceratie van het epitheel van het ooglid en de conjunctiva (bindvlies) van het linker oog. conflict: visueel scheidingsconflict, men verliest iemand uit ...
 • Bindvliesontsteking rechts - diagnosetabel

  Bindvliesontsteking rechts – diagnosetabel

  ulceratie van het epitheel van het ooglid en de conjunctiva (bindvlies) van het rechter oog. conflict: visueel scheidingsconflict, men verliest iemand uit ...
 • Bof links - diagnosetabel

  Bof links – diagnosetabel

  oorspeekselklier-uitvoeringsgang-ulcus (parotis), linker lichaamszijde conflict: conflict iets niet kunnen, mogen of willen eten (inspeekselen) bij de rechtshandige betreffende moeder of kind bij de linkshandige ...
 • Bof rechts - diagnosetabel

  Bof rechts – diagnosetabel

  oorspeekselklier-uitvoeringsgang-ulcus (parotis), rechter lichaamszijde conflict: conflict iets niet kunnen, mogen of willen eten (inspeekselen) bij de rechtshandige betreffende een partner bij de linkshandige betreffende ...
 • Botvlies links - diagnosetabel

  Botvlies links – diagnosetabel

  Periost-verlamming, sensorische verlamming in de linker skeletzijde = fantom-plaveiselepitheel-ulceratie, ontwikkelingshistorisch is er vroeger plaveiselepitheel bekleding van het botvlies geweest. conflict: bruut scheidingsconflict, ...
 • Botvlies rechts - diagnosetabel

  Botvlies rechts – diagnosetabel

  Periost-verlamming, sensorische verlamming in de rechter skeletzijde = fantom-plaveiselepitheel-ulceratie, ontwikkelingshistorisch is er vroeger plaveiselepitheel bekleding van het botvlies geweest. conflict: bruut scheidingsconflict, ...
 • Bronchiaal-astma - diagnosetabel

  Bronchiaal-astma – diagnosetabel

  bronchiaal-astma = schizofrene constellatie door een ander conflict in de cortex van de linker hemisfeer van de grote hersenen. conflict: mannelijk territoriumangstconflict vrouwelijk ...
 • Bronchiaalcarcinoom - diagnosetabel

  Bronchiaalcarcinoom – diagnosetabel

  Bronchiaal- of beter intrabronchiale plaveiselepitheel-ulcus conflict: mannelijk territoriumangstconflict vrouwelijk schrikangstconflict mannelijk: de rivaal is nog niet in het territorium, maar het gevaar dreigt, is ...
 • Buitenste huid links - diagnosetabel

  Buitenste huid links – diagnosetabel

  epiteel-ulceratie van de buitenste huid (epidermis-ulceratie) met sensibiliteitsuitval, linker lichaamshelft. gecombineerde ulcusvorming en sensibiliteitsstoring. conflict: scheidingsconflict Verlies van lichaamscontact (lokale scheiding). In de natuur ...
 • Buitenste huid rechts - diagnosetabel

  Buitenste huid rechts – diagnosetabel

  epiteel-ulceratie van de buitenste huid (epidermis-ulceratie) met sensibiliteitsuitval, rechter lichaamshelft. gecombineerde ulcusvorming en sensibiliteitsstoring. conflict: scheidingsconflict Verlies van lichaamscontact (lokale scheiding). In de ...
 • Diabetes mellitus - diagnosetabel

  Diabetes mellitus – diagnosetabel

  diabetes mellitus, suikerziekte (hyperglykemie) = insuline-insufficiëntie = functionele vermindering van de pancreas beta-eilandcellen. conflict: mannelijk: zich-weren-conflict – conflict zich tegen imand of ...
 • Draaiduizeligheid links - diagnosetabel

  Draaiduizeligheid links – diagnosetabel

  … conflict: valconflict men ziet of hoort vallen iemand vallen, of is zelf gevallen bij de rechtshandige betreffende moeder of kind bij de linkshandige betreffende ...
 • Draaiduizeligheid rechts - diagnosetabel

  Draaiduizeligheid rechts – diagnosetabel

  … conflict: valconflict men ziet of hoort iemand vallen, of is zelf gevallen bij de rechtshandige betreffende een partner bij de linkshandige betreffende moeder of ...
 • Geelzucht - diagnosetabel

  Geelzucht – diagnosetabel

  intrahepatische en extrahepatische galgangen-plaveiselepitheel-ulcus conflict: territorium ergernisconflict. De grenzen met het aangrenzende territorium worden geschonden, zodat de ‘buurchef’ kan aanvallen. Vaak ruzie ...
 • Grijze staar links - diagnosetabel

  Grijze staar links – diagnosetabel

  Ulceratie van de lens van het linker oog. Grijze staar, cataract. De lens is ingestulpte plaveiselepitheel van de buitenste huid. conflict: Zeer ...
 • Grijze staar rechts - diagnosetabel

  Grijze staar rechts – diagnosetabel

  Ulceratie van de lens van het rechter oog. Grijze staar, cataract. De lens is ingestulpte plaveiselepitheel van de buitenste huid. conflict: Zeer ...
 • Groene staar links - diagnosetabel

  Groene staar links – diagnosetabel

  Gedeeltelijke vertroebeling van het linker glaslichaam. „groene staar“, („oogkleppen- fenomeen“, als het ware een gedeeltelijke „verneveling“ van het achterwaarts kijken). conflict: angst-in-de-nek-conflict ...
 • Groene staar rechts - diagnosetabel

  Groene staar rechts – diagnosetabel

  Gedeeltelijke vertroebeling van het rechter glaslichaam. „groene staar“, („oogkleppen- fenomeen“, als het ware een gedeeltelijke „verneveling“ van het achterwaarts kijken). conflict: angst-in-de-nek-conflict ...
 • Haaruitval links - diagnosetabel

  Haaruitval links – diagnosetabel

  haaruitval (alopecia), plaatselijk of totaal, dus alopecia areata of alopecia totalis, linker lichaamshelft. conflict: scheidingsconflict, waarbij iemand op de betreffende plek door ...
 • Haaruitval rechts - diagnosetabel

  Haaruitval rechts – diagnosetabel

  haaruitval (alopecia), plaatselijk of totaal, dus alopecia areata of alopecia totalis, rechter lichaamshelft. conflict: scheidingsconflict, waarbij iemand op de betreffende plek door ...
 • Hartinfarct - diagnosetabel

  Hartinfarct – diagnosetabel

  Ulceratie van de kransarteriën met sterke angina pectoris. Kransarteriën zijn afstammelingenvan de kieuwbogen – en voorzien van de grote hersenen sensibiliteit. conflict: Rechtshandige ...

grafieken

Blog-bijdragen tot het thema: hersenschors

VIDEO'S EN AUDIO'S TOT HET THEMA GERMANISCHE HEILKUNDE