hodenkarzinome produktbanner 2020

Gamtos dėsniams statistika nereikalinga. Kas remiasi statistika, tas mokslu neužsiima!

Germanische Heilkunde atkuriamumas

Norint Germanische Heilkunde® biologinius dėsningumus atkurti paskirų pacientų atvejais, reikalas iš principo labai paprastas:
yra trys lygmenys (psichika, smegenys, organai), kurių eiga sinchroniška, ir yra dvi ligos fazės (t. y. konflikto aktyvioji fazė ir – jeigu konfliktas išsprendžiamas – sveikimo fazė); be to, prieš simpatikotoninę konflikto fazę – normalios būklės fazė, o pasibaigus vagotoninei išspręsto konflikto fazei – renormalizacijos fazė.

Taigi, turime ne tik po 4 skirtingus etapus visais 3 lygmenimis, bet papildomai dar 3 ryškius taškus (DHS, CL ir epileptinę krizę) kiekvienu iš 3 lygmenų; vadinasi, 21 kriterijų (4×3 + 3×3), kurį kaskart kiekvieną atskirai galime užklausti pagal 5 biologinius dėsningumus.

Tačiau kadangi 5 biologiniai dėsningumai kartu apima bent 6 kriterijus, įskaitant histologinius kriterijus, smegenų topografijos, organo topografijos, konflikto spalvos ir mikrobų kriterijus, prieiname – jeigu turime galimybę atidžiai ištirti visus tris lygmenis – prie 126 (21×6) patikrinamų ir atkuriamų faktų. Tai, kad vieninteliu atveju atsitiktinai sutaptų šie 126 faktai, jau yra astronomiškai maža tikimybė, nes jis visada yra vienas iš milijonų galimų atvejų.

Bet jeigu pacientas serga dvejomis ligomis, iš dalies paraleliai arba viena po kitos, tai atkuriamų faktų suma jau yra 252 (2×126). Tikimybės vardiklis eksponentiškai išauga tiesiog iki astronominio skaičiaus!

Tačiau ypač svarbus kriterijus, įeinantis į skaičiavimą, yra predestinuota Hamerio židinio lokalizacija. Tai reiškia, kad relė – viena iš kelių šimtų galimų relių – yra nustatyta jau iš anksto. Ir šioje relėje – ligos atveju, Hamerio židinyje – dabar turi būti tiksliai tas darinys, kuris priklauso atitinkamai fazei. Tikimybė vieninteliu atveju jau yra astronomiškai maža. Tačiau dažniausiai pacientams būna keletas vėžių arba paralyžių, diabetas ar pan., ir kiekvienos paskiros ligos atveju vėl turi būti išpildyti visi kriterijai…!

Įrašai ir pasakojimai iš patirties tema

VAIZDO IR GARSO ĮRAŠAI TEMA