banner dvd sammelmappe

911

. . . op weg naar een NWO

  Begeleid Denken

  Kent u begeleid wonen? Voor lichamelijk gehandicapten is een begeleid wonen opgezet. En nu weet je ook waarvoor de massamedia zijn opgezet.

   Bevolkingsreductie

   Er zijn maar twee manieren om het evenwicht te herstellen. Ofwel moet het geboortecijfer worden teruggebracht tot het niveau van het verlaagde sterftecijfer, ofwel moet het sterftecijfer worden verhoogd. [Uit: Club of Rome - Report on the State of Humanity]

    Chip

    ... op weg naar de NWO

     Deep State

     DEEP STATE is de diepe staat die, ver van het democratische beginsel van legitimiteit van volkssoevereiniteit, mondiale aangelegenheden leidt en bepaalt. De presidenten van de machtigste staten, Trump en Poetin, klaagden in de zomer van 2018 samen over deze diepe staten tijdens een bijeenkomst in Helsinki.! - meer--

      Loges

      De loges werken aan de tempel van Salomo.

       Mediaklopjacht

       In de zaak Olivia was het de taak van de media om de publieke opinie tegen Dr. Om Hamer zo te maken dat de rechterlijke macht hem monddood zou maken zonder publiek protest.

        Onderdrukking

        De Deep State is verantwoordelijk voor de onderdrukking van de Germanische Heilkunde, omdat alleen zij hiervoor de criminele energie heeft.

         Verwijt Sekte

         Wat is de definitie van een sekte? Je kunt ze herkennen aan hun dogma! U kunt geen sekte stichten zonder dogma! Moeder natuur kent geen dogma's, maar natuurwetten = scheppingswetten! Dat is de juiste religie die het zonder dogma's doet! Je moet niet in je eigen glazen huisje zitten terwijl je met stenen gooit, beste sekte-experts!