Categorie archieven: Wegrotten van de borst

Bij een hangende genezing kan een mamma-ca (klierweefsel, zorgen- of strijdconflict) leiden tot het wegrotten van de borst. De borst wordt als het ware geamputeerd. Dat zou op zich niet zo erg zijn. Het leidt echter vaak tot de vicieuze cirkel van een melanoom (bezoedeling, misvorming) en de patiënt verzwakt.

Borstkanker links – diagnosetabel van de Germanische Heilkunde

Mamma-adeno-ca cq. melkklierkanker (bij dieren van thoracaal tot abdominaal, ingestulpte coriumhuid) bij vrouwen: borstkanker, linker borst conflict moeder/kind-zorg/strijdconflict, partner-zorg/strijdconflict, nestconflict (afhankelijk van de nestinhoud li of re) Hamerse Haard: in de kleine hersenen lateraal rechts actieve fase: Compacte knobbels, die des te groter is, hoe langer het conflict heeft geduurd. genezing: In de genezingsfase kapselt […]