Categorie archieven: Toename van Adrenaline – gezien vanuit de Germanische Heilkunde

De conflictinhoud “ondraaglijk sterke stress” gaat op de bijnierschors, die tijdens de conflictactieve fase celtoename maakt en een verhoogde adrenaline (adrenochroom) produceert.

Bijniermerg-ca links – diagnosetabel van de Germanische Heilkunde

bijniermerg links = blastoom (feochromocytoom) conflict: onverdraaglijk sterke stress Hamerse Haard: in het gebied van het autonome zenuwstelsel (grensstreng van de sympathicus), neuroganglion actieve fase: Feochromocytoom, noradrenaline- en dopamineverhoging (primair catecholamine) en adrenaline-toename (secundair catecholamine). genezing: In de pcl-fase eventueel bijnier-merg-“apoplexie” cavernen-tbc). crisis: centralisatie biologische zin: in de actieve fase In een sterke stress-situatie een […]