Categorie archieven: Synchroniteit – BEGRIPPEN in de Germanische Heilkunde

Wat betekent de term individu? Het betekent het ondeelbare! In wat niet deelbaar? Tussen organen en ziel (psyche). Als je het toch deelt, sterft het voorheen levende individu. We moeten ons het individu altijd voorstellen als een ondeelbare eenheid tussen psyche-hersenen-orgaan. Deze drie niveaus lopen altijd synchroon. We moeten ons het Hamerse Kompas eigenlijk altijd drievoudig voorstellen.

Waarom gaat het? De rode draad!

 Korte inleiding in tijden van Corona (Ondertitels in duits, engels, spaans) Inleiding Voorwoord Er is nog nooit iemand als meester geboren! Ook voor de Germanische Heilkunde is een zekere studie noodzakelijk. Voor de therapeut is de Germansiche Heilkunde een universitaire discipline. Voor de gewone burger behoort ze in het biologie onderwijs. Moeilijker dan de […]