Categorie archieven: Struma

De struma wordt veroorzaakt door steeds terugkerende onmachtsconflicten (polycyclisch verloop) die de uitvoeringsgangen van de schildklier betreft.

Benigne krop – diagnosetabel van de Germanische Heilkunde

Diagnosetabel cortex

Schildklier: ulceratie van het plaveiselepitheel van de (voormalige) uitvoeringsgangen (koude klieren). conflict: onmachtsconflict Zegswijze: „Mij zijn de handen gebonden. Ik kan niets doen.“ „Men zou toch dringend iets daartegen moeten doen, maar niemand doet iets!“ Hamerse Haard: frontaal links actieve fase: In de ca-fase vormen zich in de intussen naar buiten gesloten schildklier-uitvoeringsgangen (nu de […]