Categorie archieven: Schneerson Menachim

Sommigen noemen hem de Messias! Toen hij stierf, schreef Focus: De geheime heerser van Israël. Rabbi Menachem Mendel Schneerson was arts en woonde in New York. Hij hoorde van Dr. Hamer en liet zijn carcinogenese-theorie controleren. Hij verbood ze uiteindelijk voor niet-joden in 1985. Dit verbod geldt nog steeds.