Categorie archieven: Plasfase

De taak van de crisis is om het roer richting eutonie (gezonhdeid) te sturen. De crisis verloopt sympathicotoon en met vernauwing van de bloedvaten. Het stopt de exsudatieve fase waarin steeds meer oedeem werd opgeslagen. Dit opgeslagen oedeem wordt door de crisis eruit geperst en tegelijkertijd begint de plasfase (urinestroomfase).