Category Archives: Pilhar – Wykładowca uniwersytecki

Dr Hamer mianował mnie wykładowcą „Germanische Heilkunde z zakresu teorii” na swoim uniwersytecie w Sandefjord, co było dla mnie szczególnym zaszczytem. Jednak nie odpowiadało to niektórym osobom, a anonimowy donos nadał bieg sprawie. W końcu dostałem karę administracyjną za rzekome przyjęcie tytułu bez zezwolenia, a doktorowi Hamerowi odebrano uniwersytet. Jako powód podano, że jego uczelnia jest tylko firmą.