Categorie archieven: Myocardinfarct – gezien vanuit de Germanische Heilkunde

Het myocardinfarct is een epileptische aanval van de dwarsgestreepte spieren van de hartkamer. In het rechter myocard met hoge bloeddruk, in het linker myocard met instorting van de bloedsomloop (gevaarlijk).

Myocardnecrose rechts – diagnosetabel van de Germanische Heilkunde

myocardnecrose van het rechter hart. Epileptische crisis: myocardinfarct van het rechter hart conflict: overbelastingsconflict bij de linkshandige betreffende een partner bij de rechtshandige betreffende moeder of kind Let op: het hart heeft zich in de ontwikkelingsgeschiedenis gedraaid. zegswijze: “Waarom doet hij het niet zoals ik wil?” Hamerse Haard: in de witte stof van de grote […]

Myocardnecrose links – diagnosetabel van de Germanische Heilkunde

myocardnecrose van het linker hart. Epileptische crisis: myocardinfarct van het linker hart conflict: overbelastingsconflict bij de rechtshandige betreffende een partner bij de linkshandige betreffende moeder of kind Let op: het hart heeft zich in de ontwikkelingsgeschiedenis gedraaid. zegswijze: “Waarom doet hij het niet zoals ik wil?” Hamerse Haard: in de witte stof van de grote […]