Categorie archieven: Microben – gezien vanuit de Germanische Heilkunde

Schimmels, bacteriën en virussen worden tot de microben gerekend. Het virus was een postulaat van Louis Pasteur dat het zou moeten bestaan. Tot op heden is er echter geen virus aangetoond. In theorie zou het virus geen levend wezen moeten zijn met een eigen metabolisme, maar een eiwitmolecuul dat in het DNA vastklikt en het via celdeling kopieert. Louis Pasteur legde uit dat de microbe je ziek maakt. Op zijn sterfbed herriep hij en verklaarde: de microben zijn niets, het milieu is alles. Zonder uitzondering werken de microben alleen in de vagotonische genezingsfase en na conflictoplossing. Om deze reden is er geen infectie. Er is ook geen immuunsysteem dat de microben zou bestrijden. Het lichaam zelf roept de microben op om als chirurgen van de natuur te helpen.

Hoe werkt een pandemie

Zou de Germanische Heilkunde niet sinds 4 decennia wereldwijd worden onderdrukt, dan zou vandaag de dag deze Corona-hype niet bestaan. Beste vrienden van de Germanische Heilkunde van Dr. med. Mag Theol. Ryke Geerd Hamer, Ons onderwerp vandaag: hoe werkt een pandemie? Onder pandemie wordt verstaan: Een uitgebreide epidemie die hele regio’s en landen omvat; Een […]

4e Biologische Natuurwet van de Germanische Heilkunde

wet is wet

De 4e biologische natuurwet beschrijft dat de microben zonder uitzondering alleen in de genezingsfase als ‘chirurgen van de natuur’ de tumoren afbreken die worden bestuurd vanuit de oude hersenen en tuberculeus afbreken. De door de grote hersenen gestuurde necroses worden onder zwelling weer opvullen. Aan het einde van de genezingsfase trekken de microben zich weer […]