Categorie archieven: Individu

Letterlijk betekent individueel ‘het ondeelbare’. Het individu heeft het zichtbare lichaam en iets dat het organische lichaam in leven houdt. Het een kan niet bestaan ​​zonder het ander. Als dit feit zou worden begrepen, zou elke vorm van therapie die de psyche negeert, herkenbaar zijn als een puur symptomatische vorm van therapie. In de Germanische Heilkunde gebruiken we naast het orgaanniveau (symptomen) het psyche-niveau (biologisch conflict, DHS) en het hersenniveau (Hamerse Haard). Alle 3 niveaus zijn altijd gesynchroniseerd, aangezien er geen ziekte is zonder een correlatie in de psyche en een corresponderende correlatie in de hersenen. Als gevolg hiervan heeft de Germanische Heilkunde een overbepaald diagnostisch systeem: men kan altijd conclusies trekken van het ene niveau naar de andere twee niveaus.

Waarom gaat het? De rode draad!

Dia02

Korte inleiding in tijden van Corona Inleiding Voorwoord Er is nog nooit iemand als meester geboren! Ook voor de Germanische Heilkunde is een zekere studie noodzakelijk. Voor de therapeut is de Germanische Heilkunde een universitaire discipline. Voor de gewone burger behoort ze in het biologie onderwijs. Moeilijker dan de theorie is de toepassing. Men dient […]

Gratis nieuwsbrief

Schrijf u in op mijn nieuwsbrief om regelmatig op de hoogte te blijven van ervaringsrapporten, evenementen en andere actuele onderwerpen.

Ik verstuur geen spam en geef uw gegevens niet door!