Categorie archieven: Individu – gezien vanuit de Germanische Heilkunde

Letterlijk betekent individueel ‘het ondeelbare’. Het individu heeft het zichtbare lichaam en iets dat het organische lichaam in leven houdt. Het een kan niet bestaan ​​zonder het ander. Als dit feit zou worden begrepen, zou elke vorm van therapie die de psyche negeert, herkenbaar zijn als een puur symptomatische vorm van therapie. In de Germanische Heilkunde gebruiken we naast het orgaanniveau (symptomen) het psyche-niveau (biologisch conflict, DHS) en het hersenniveau (Hamerse Haard). Alle 3 niveaus zijn altijd gesynchroniseerd, aangezien er geen ziekte is zonder een correlatie in de psyche en een corresponderende correlatie in de hersenen. Als gevolg hiervan heeft de Germanische Heilkunde een overbepaald diagnostisch systeem: men kan altijd conclusies trekken van het ene niveau naar de andere twee niveaus.

De Hamerse Haard in de Germanische Heilkunde

De Hamerse Haard is het bewijs, dat een conflictschok de oorzaak van de ziektes is!

Waarom gaat het? De rode draad!

 Korte inleiding in tijden van Corona (Ondertitels in duits, engels, spaans) Inleiding Voorwoord Er is nog nooit iemand als meester geboren! Ook voor de Germanische Heilkunde is een zekere studie noodzakelijk. Voor de therapeut is de Germansiche Heilkunde een universitaire discipline. Voor de gewone burger behoort ze in het biologie onderwijs. Moeilijker dan de […]