Categorie archieven: Incidentele Hoge Bloeddruk

De incidentele hoge bloeddruk met bijbehorende hartkloppingen richting hals is de epileptische aanval van het rechter myocardium (overspanningsconflict).

Myocardnecrose rechts – diagnosetabel van de Germanische Heilkunde

Diagnosetabel Witte Stof

myocardnecrose van het rechter hart. Epileptische crisis: myocardinfarct van het rechter hart conflict: overbelastingsconflict bij de linkshandige betreffende een partner bij de rechtshandige betreffende moeder of kind Let op: het hart heeft zich in de ontwikkelingsgeschiedenis gedraaid. zegswijze: “Waarom doet hij het niet zoals ik wil?” Hamerse Haard: in de witte stof van de grote […]