Category Archives: Hamer – Prawo wykonywania zawodu

Z powodu niewyrzeczenia się 1. + 2. Biologicznego Prawa Natury i nienawrócenia się na medycynę akademicką, w dniu 8 kwietnia 1986 r. władze powiatu Koblenz odebrały doktorowi Hamerowi prawo wykonywania zawodu lekarza (prawomocnie od 8 marca 1991 r.). W wyniku tego aktu administracyjnego dr Hamer został dożywotnio pozbawiony możliwości wykonywania swojego zawodu – ku rozgoryczeniu wszystkich pacjentów i z korzyścią dla Głębokiego Państwa (Trump i Putin wyrazili ubolewanie z powodu istnienia „Głębokiego Państwa” w Helsinkach w 2018 r.). W 2016 r. ekspertyza Uniwersytetu w Düsseldorfie wykazała, że odkryte przez dra Hamera dwa pierwsze Biologiczne Prawa Natury są poprawne w sensie naukowym. Żydowski onkolog dziecięcy, Prof. Merrick z Ministerstwa Polityki Społecznej Izraela, ustalił to już w 2005 roku i opublikował w czasopiśmie naukowym. Dr Hamer złożył w 2016 r. wniosek o przywrócenie mu prawa wykonywania zawodu, ponieważ zostało mu ono odebrane w sposób ewidentnie (sic) niesłuszny. Sąd we Frankfurcie oświadczył, że dr Hamer tego prawa nie otrzyma, ponieważ jako lekarz nie opowiada się za chemioterapią. Wyrok ten jest czystym skandalem i jednocześnie potwierdzeniem faktu, że w naszym systemie sprawiedliwości panuje absolutna arbitralność. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że żaden homeopata nie ma obowiązku doradzania pacjentowi, aby poddał się chemioterapii.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.