Categorie archieven: Dunne darmkanker – gezien vanuit de Germanische Heilkunde

De oorzaak van dunne darmkanker is een onverteerbaar brok met het aspect van verhongering.

Kronkeldarm-Ca – diagnosetabel van de Germanische Heilkunde

kronkeldarm-ca = Ileum-ca (in de genezingsfase ook ziekte van Crohn genoemd) conflict: Conflict, een brok niet te kunnen verteren, onverteerbare erger, meestal met verhongeringsangst in brede zin. Bv.: Kapsalonhoudster moet eerst tijdelijk, later definitief haar filiaal sluiten, omdat haar beste werknemers haar ondanks voorgaande beloftes, steeds weer verlieten en naar de concurrentie stapten. Hamerse Haard: […]

Nuchtere darm-ca – diagnosetabel van de Germanische Heilkunde

nuchtere darm-ca = jejunum-ca (in de genezingsfase ook de ziekte van Crohn genoemd) conflict: Conflict, een brok niet te kunnen verteren, onverteerbare ergernis. Meestal heeft het conflict het bijkomende aspect van het verhongeren. Hamerse Haard: in de hersenstam (pons), ventro-lateraal (onder-zijdelings) rechts actieve fase: De hele dunne darm (jejunum en ileum) van ca. 7m lengte […]