Categorie archieven: Dieren

In vroegere hoogontwikkelde beschavingen werden dieren vaak als een vriend van de mensen beschouwd. In de primitieve cultuur van vandaag wordt het dier tot handelswaar verklaard.

Dierproeven – een schande voor ons hele tijdperk

foto ryke geerd hamer

Ook bij het dier laat de huidige academische geneeskunde de psyche buiten beschouwing De menselijke behoefte om de taal van dieren te begrijpen is oneindig oud. Uit de oudheid weten we uit de religie van de Hettieten, de indianen, de Grieken en de Germaanse volkeren dat ze een zeer nauwe band hadden met de dieren, […]