Categorie archieven: De koningskunst – BEGRIPPEN in de Germanische Heilkunde

De koningskunst in de Germanische Heilkunde is om de patiënt een ‘wijze raad’ te kunnen geven, zodat hij zijn weg uit zijn conflict kan vinden. Wijsheid kan worden verkregen als er geen emotionele retardatie door een ontwikkelingsstop is.

Waarom gaat het? De rode draad!

 Korte inleiding in tijden van Corona (Ondertitels in duits, engels, spaans) Inleiding Voorwoord Er is nog nooit iemand als meester geboren! Ook voor de Germanische Heilkunde is een zekere studie noodzakelijk. Voor de therapeut is de Germansiche Heilkunde een universitaire discipline. Voor de gewone burger behoort ze in het biologie onderwijs. Moeilijker dan de […]