Categorie archieven: Cortisol – gezien vanuit de Germanische Heilkunde

Cortison heeft een sympathicotone werking. Het wordt in de Germanische Heilkunde symptomatisch ingezet, b.v. gebruikt tegen overmatig hersenoedeem (symptoom in de genezingsfase).