Categorie archieven: Constellatie – BEGRIPPEN volgens de Germanische Heilkunde

In de Germanische Heilkunde begrijpen we dat een constellatie een actieve Hamerse Haard is op de linker- en rechterhersenhelft van de hersenen op dezelfde verdieping. Bijvoorbeeld hersenstam links en rechts. Mogelijk zijn er constellaties, bijvoorbeeld in de linker hersenstam en de rechter witte stof. Maar – zo legde Dr. Hamer uit – dergelijke constellaties dan wel hun eigenchappen zijn niet bekend. Er is ook een constellatie wanneer een van de twee conflicten actief is en de andere in de crisis is of wanneer beide tegelijkertijd in de crisis komen.

Astma – daarvan zijn er 2 soorten

De IJZEREN REGEL VAN KANKER was de intrede in de Germanische Heilkunde® in 1981. De Germanische Heilkunde® is een empirische natuurwetenschap en is gebaseerd op 5 empirisch gevonden natuurwetten die op elke zogenaamde ziekte kunnen worden toegepast. De trigger van elke zogenaamde ziekte – die we nu beschouwen als een fase van een Zinvol Biologisch […]

Psychoses, depressies en hun oorzaak

Hoe ontstaat een psychose, bv. de depressie?

Schizofrenie of schizofrene constellatie in de Germanische Heilkunde

Wat verstaat men onder een schizofrene constellatie?

Gastritis, blaasontsteking, nierverzamelbuizen, anorexia nervosa, blaaskanker – ervaringsbericht van de Germanische Heilkunde

Beste Helmut, eigenlijk wilde ik al langere tijd mijn ervaringsbericht over mijn tumor in de blaas opschrijven, echter pas voor kort hield ik mij weer met dit thema bezig. Eindelijk, na bijna 10 jaar is mij mijn conflict duidelijk geworden. Ik wil hier ook mijn andere SBSen vermelden die in deze periode of ervoor een […]

Strottenhoofdastma – diagnosetabel van de Germanische Heilkunde

strottenhood-astma, laryngeal-asthma = schizofrene constellatie bij een gelijktijdige conflictactiviteit van een andere Hamerse Haard in de cortex van de rechter hersennhemisfeer. conflict: vrouwelijk schrikangstconflict, motorisch en eventueel sensorisch een SBS in de ca-fase in het rechter territoriumgebied handigheid en hormoontoestand is bepalend      Hamerse Haard: er zijn gelijktijdig twee HH betrokken HH frontaal lateraal links, voor […]

Bronchiaal-astma – diagnosetabel van de Germanische Heilkunde

bronchiaal-astma = schizofrene constellatie door een ander conflict in de cortex van de linker hemisfeer van de grote hersenen. conflict: mannelijk territoriumangstconflict vrouwelijk schrikangstconflict handigheid en de hormoontoestand is bepalend Hamerse Haard: er zijn gelijktijdig twee Hamerse Haarden betrokken. HH voor de bronchiën in de crisis een willekeurig andere HH in de cortex van de […]