Categorie archieven: Academische Geneeskunde – Chemotherapie

Chemo komt uit het gifgas LOST, dus uit de massavernietigingsindustrie. Chemo doodt elke cel terwijl deze zich deelt. De chemo wordt door orthodoxe artsen ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. Daarom wordt het door de overgrote meerderheid van oncologen voor zichzelf en hun familieleden afgewezen.