dvd total banner 1400x268 nl

Periost-verlamming, sensorische verlamming in de rechter skeletzijde = fantom-plaveiselepitheel-ulceratie, ontwikkelingshistorisch is er vroeger plaveiselepitheel bekleding van het botvlies geweest.

conflict:

  • bruut scheidingsconflict, veroorzaakt door pijn die men iemand anders heeft aangedaan.
  • bruut scheidingsconflict door een pijn die men zelf op het periost heeft geleden.

  • bij de rechtshandige betreffende een partner
  • bij de linkshandige betreffende moeder of kind

Hamerse Haard:

Parieto-occipitaal links, van hersenen tot orgaan gekruist: postsensorische hersenschorscentrum.

actieve fase:

De gevoelloosheid betreft het gebied van het periost waar iemand anders ons pijn heeft gedaan, of op ons eigen lichaam daar waar we (associatief) pijn hebben toegebracht aan het slachtoffer.
Bij botgenezingoedeem met periostoprekkingspijn (SBS), kan lokale verlamming van de gevoeligheid het gevolg zijn. Als het periost is aangedaan, zogenaamde koude voeten: het periost is verantwoordelijk voor de trofische innervatie van de bloedvaten in samenwerking met de sympathische grensstreng.

genezing:

Ernstige hyperesthesie, vloeiende pijn, die de ziekte “reuma” (heeft er niets mee te maken) zijn naam gaf (reuma = Grieks: vloeiend). Ernstige, vloeiende pijn in het periost – met weinig of geen zwelling – omdat het voormalige plaveiselcelweefsel ontbreekt. LET OP: De zogenaamde reumatische pijn wordt verergerd door het Syndroom. (zie jicht)

crisis:

absence

Biologische Zin:

Om de klap op het bot minder te voelen.

notitie:

Periostverlamming, sensorische verlamming in de rechterkant van het skelet = fantom-plaveiselepitheel-ulcus, volgens de ontwikkelingsgeschiedenis was het botvlies ooit met plaveiselepitheel bekleed.

opmerking van H. Pilhar

Deze diagnosetafel is uit 2006. Het periost behoort tot het muil-slijmvlies-schema, doet pijn in de actieve fase en is gevoelloos in de genezingsfase. De biologische zin ligt in de actieve fase; het ernstig beperkte korte-termijngeheugen. Reuma is conflictactief.

GRAFIEKEN

ervaringsberichten