banner dvd sammelmappe

De medische leek vindt het moeilijk om specialistische termen te gebruiken. In de Germanische Heilkunde zijn er bovendien termen die Dr. Hamer eerst moest creëren en die niet eens voorkomen in het vocabulaire van de academische geneeskunde.

1-5

1e Biologische Natuurwet - Germanische Heilkunde

De 1e Biologische Natuurwet van de Germanische Heilkunde wordt ook wel de IJZEREN REGEL VAN KANKER genoemd. Het beschrijft de oorzaken van die ziekten die uit zichzelf ontstaan, d.w.z. kanker, chronische ziekten, allergieën en psychosen. Het is niet van toepassing op vergiftiging, letsel en extreme ondervoeding zoals scheurbuik.

  2e Biologische Natuurwet - Germanische Heilkunde

  De 2e Biologische Natuurwet van de Germanische Heilkunde beschrijft het tweefasige karakter van alle SBSen, mits het conflict kan worden opgelost. Als het conflict (de oorzaak) niet kan worden opgelost, blijft het systeem eenfasig.

   3e Biologische Natuurwet - Germanische Heilkunde

   De 3e Biologische Natuurwet van de Germanische Heilkunde beschrijft hoe de SBSen zich gedragen. De van de oude hersenen uit gestuurde SBSen hebben een celtoename in de actieve fase. De van nieuwe hersenen uit gestuurde SBSen hebben een celafname of een functie-uitval in de actieve fase. Deze 3e Biologische Natuurwet weerlegt de samenzweringstheorie van de academische geneeskunde, dat kanker kwaadaardig zou zijn en dat het om losgeslagen kankercellen zou gaan.

    4e Biologische Natuurwet - Germanische Heilkunde

    De 4e Biologische Natuurwet van de Germanische Heilkunde beschrijft dat alle microben zonder uitzondering hun werk doen op ons bevel (= de conflictoplossing) in de vagotone genezingsfase. Ze breken de door de oude hersenen gestuurde tumoren weer af en vullen de door de nieuwe hersenen gestuurde necrose weer op. Aan het einde van de genezingsfase trekken ze zich weer terug. Omdat de microben niets alleen doen, kan er geen sprake zijn van infectie of besmetting. We kunnen niet geïnfecteerd raken, maar we kunnen wel een conflict oplossen en dan tijdens de genezingsfase dezelfde symptomen hebben.

     5e Biologische Natuurwet - Germanische Heilkunde

     De 5e Biologische Natuurwet van de Germanische Heilkunde beschrijft de Biologische Zin van de verschillende SBSen. Meestal bevindt de biologische zin zich in de actieve fase. Alleen in het geval van de door de witte stof gestuurde SBSen is de Biologische Zin pas aan het einde van de genezingsfase, maar blijft het levenslang bestaan.

      A

      Buitenste Huidschema

      Het buitenste huidschema omvat het plaveiselepitheel, dat van buiten het rectum naar het nierbekken is gemigreerd (zie Embryonale ontwikkeling). In de actieve fase zijn deze SBSen sensorisch verdoofd en in de genezingsfase zijn ze pijnlijk. Als de actieve fase verdoofd is, dan is de crisis ook sensorisch verdoofd, d.w.z. zonder pijn. In alle plaveiselepitheel programma's is in de crisis de absence.

       Alternatieve Geneeswijzen

       Alternatieve geneeswijze wordt begrepen als een alternatief voor de academische geneeskunde. In veel gevallen bouwt de alternatieve geneeswijze echter voort op of neemt ze fouten van de academische geneeskunde over, bijvoorbeeld de hypothese van een immuunsysteem. Dr. Hamer heeft echter 5 biologische natuurwetten ontdekt waarvoor geen alternatief voor bestaat. Een alternatief voor deze natuurwetten zou alleen in een andere schepping kunnen bestaan. Vanwege dit feit werd door Dr. Hamer vaak geïnterpreteerd als dogmaticus, wat hij echter niet is.

        Antconceptiepil

        De anticonceptiepil is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor het uitsterven van de blanke bevolking op de aarde. De vrouw die de pil neemt wordt mannelijk en wisselt het territoriumgebied van de hersenen. De mannelijke vrouw zoekt zich vrouwelijke mannen.

         Artefact

         In de computertomografie (ct-scan) zijn er artefacten (kunstmatige producten van de machine) die lijken op echte Hamers Haarden, maar dat niet zijn. Het bedrijf Siemens heeft in samenwerking met Dr. Hamer uitsluitingscriteria ontwikkeld die het mogelijk maken om een onderscheid te maken tussen een artefact en een echte Hamerse Haard.

          B

          Bindweefsel

          Het bindweefsel wordt aangestuurd vanuit de witte stof en komt voor als steunweefsel in alle organen. De glia in de hersenen is een speciaal bindweefsel dat alleen direct op de zenuwen voorkomt.

           Biologische Samenleving

           Als onze samenleving ons ziek maakt, dan moeten we bij de samenleving beginnen om de oorzaken weg te nemen. Maar hoe zou zo'n 'biologische samenleving' eruit kunnen zien die ons minder conflicten oplevert? Heeft zo'n samenleving eerder bestaan? Bestaan ​​ze tot op de dag van vandaag niet ook onder dieren en planten?

            Incidentele Hoge Bloeddruk

            De incidentele hoge bloeddruk met bijbehorende hartkloppingen richting hals is de epileptische aanval van het rechter myocardium (overspanningsconflict).

             Continu Hoge Bloeddruk

             Continu hoge bloeddruk (beide waarden) wordt veroorzaakt door een actief vloeistofconflict (overstroming, bijna verdrinking, gesprongen olietank ...).

              C

              Chlamydia

              Zoals alle microben wordt chlamydia pas actief tijdens een genezingsfase.

               Ct-Scan

               Computertomografie (geen MRI!) - Standaardlaag (parallel aan de basis van de schedel, ongeveer 30 afbeeldingen) - zonder contrastmiddel - op film of cd-rom (geen papieren afdruk) - in tweevoud

                Consecutio

                De consecutio is de regel voor de volgorde waarin de conflicten inslaan in het territoriumgebied.

                 Cortisol

                 Cortison heeft een sympathicotone werking. Het wordt in de Germanische Heilkunde symptomatisch ingezet, b.v. gebruikt tegen overmatig hersenoedeem (symptoom in de genezingsfase).

                  D

                  Dhs

                  Het Dirk Hamer Syndroom (DHS) is een biologische conflictschok en kent altijd 3 criteria: zeer acuut-dramatisch, zich geïsoleerd voelen, op het verkeerde been gezet. Dit schokmoment heeft Dr. Hamer zo genoemd naar zijn zoon Dirk omdat hij dit biologische conflict voor het eerst bij zichzelf waarnam door de dood van zijn zoon. Het DHS is het begin van een zinvol biologisch speciaalprogramma dat helpt bij het oplossen van dit conflict.

                   Diagnosetabel Van De Germanische Heilkunde

                   De wetenschappelijke diagnosetabel van Dr. Hamer is de pschyrembel in de academische geneeskunde. Het verschil: met Hamer hebben we een coherent biologisch systeem, terwijl we in de academische geneeskunde het Pschyrembel hebben! Daar vindt u alle symptomen alfabetisch gesorteerd. U zult daar geen ziekteverwekkers vinden ... Dat is precies waar de diagnosetabel van Hamer over gaat! Een conflict is altijd individueel, maar juist hieruit moet de therapie worden afgeleid. De orgaansymptomen worden ook beschreven en deze volgen exact volgens het verloop van het conflict in de psyche!

                    Diagnostiek

                    De diagnose vindt in de Germanische Heilkunde altijd synchroon plaats op de 3 niveaus van psyche-hersenen-orgaan en is daarom een ​​'overbepaalde' en zeer nauwkeurige diagnosemethode. In tegenstelling tot de academische geneeskunde, die alleen het orgaanniveau gebruikt en daarom zeer foutgevoelig is.

                     E

                     Monocyclisch Conflictverloop

                     Het conflict vindt een definitieve oplossing. Een eenmalig gebeuren. Aan het einde van de genezing is de patiënt gezond. Er is geen verdere conflictmassa en geen sporen.

                      Ectoderm

                      Het ectoderm is het buitenste kiemblad, d.w.z. plaveiselepitheel, b.v. de buitenste huid met neurodermitis enz. Alle speciaalprogramma's van dit kiembald hebben hun Hamer's Haard in de hersenschors. Men kan ook zeggen dat de hersenschors het ectoderm controleert. In de Germanische Heilkunde heeft het ectoderm de kleur rood in de wetenschappelijke diagnosetabel.

                       Endoderm

                       Het endoderm (binnenste kiemblad) omvat het klierweefsel en de gladde spieren. Alle speciaalprogramma's uit dit kiemblad hebben hun Hamers Haard in de hersenstam. Men kan ook zeggen dat de hersenstam het endoderm controleert. In de Germanische Heilkunde heeft het endoderm in de wetenschappelijke diagnosetabel de kleur geel. '

                        Ontwikkelingsgeschiedenis

                        De gehele geneeskunde dient te worden begrepen vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis. Dan wordt de biologische betekenis van de verschillende speciaalprogramma's duidelijk!

                         Ervaringsberichten van de Germanische - volwassenen

                         Het leuke van de Germanische Heilkunde is dat je het niet hoeft te geloven, je kunt het ervaren - bijvoorbeeld met een simpele niesbui (= crisis van een opgelost reukconflict). Na verloop van tijd verandert ervaring in kennis. En met de kennis van de biologische samenhangen verliest men de angst en vermijdt zo latere conflicten en dus secundaire kankers (metastasen). Dit geeft u de optimale voorwaarden om weer beter te worden. Bestudeer de getuigenissen! Er zijn vergelijkbare, maar niet volledig identieke ervaringsberichten. Daarin leer je, beste studenten, wat ons mensen aanzet en wat belangrijk voor ons is. Leer er van! Zo vinden we onze weg terug naar een biologisch zinvolle samenleving die ons minder conflicten oplevert.

                          Ervaringsberichten van de Germansiche Heilkunde - kinderen

                          Omdat wij mensen door sociale beperkingen steeds meer uit onze biologische levenscode worden gedwongen, worden wijzelf en onze kinderen steeds zieker. In de natuur zou bijvoorbeeld geen enkele moeder haar kind zonder noodzaak verlaten. Als we dit zouden leren begrijpen, zouden we dit niet langer doen. Het systeem dat ons regeert en gebruikt, weet dit, net als de boer die zijn vee hoedt. Voor het systeem dat ons domineert, vormt de Germansische Heilkunde een existentiële bedreiging, maar voor de onderworpen mensheid is deze kennis van de ware wil om te creëren een leidraad voor dit dilemma.

                           Ervaringsberichten van de Germanische Heilkunde - planten

                           Alles wat leeft, kan biologische conflicten lijden. Planten hebben vanzelfsprekend een gevoel en dus een bewustzijn. De Hamerse Haarden, die het bewijs zijn dat de oorzaak van de ziekte een biologisch conflict is, vinden we logischerwijs ook bij de planten. De Germanische Heilkunde leert ons onze schepping opnieuw te leren begrijpen. We herwinnen respect voor levende wezens en dus voor onszelf.

                            Ervaringsberichten van de Germanische - dieren

                            Het individu leeft. Het bestaat uit een stoffelijk deel en een levend deel. Het ene deel kan niet zonder het andere. Dat is wat de term individu zegt. Dieren hebben een soortgelijk gevoel als mensen - ook al horen deze onbiologische en kunstmatige wereldreligies dat niet graag. Als men nu het orgaanniveau kan duiden, dan kan men de zielentaal van het dier begrijpen.

                             Verhoogd Aantal Cellen

                             Een verhoogd aantal cellen (dode cellen) in de melk van vee duidt op tuberculeuze genezing of hangende genezing van de melkklieren.

                              Voeding

                              De voeding is essentieel! Voeding kan je niet beschermen tegen een conflict en je ook niet genezen! Bij een tuberculeuze genezing dient men zich eiwitrijk te voeden !!

                               Uierontsteking

                               De uierontsteking is de genezingsfase van een scheidingsconflict op de uier (bij vrouwen: mastitis).

                                F

                                Fibromyalgie

                                Bij fibromyalgie gaat om verschillende programma's in verschillende fasen. Het kan een hangende genezing zijn van een centrale inbreuk op de eigenwaarde zijn die de wervelkolom betreft, waarbij de uitredende zenuwen worden samengedrukt als gevolg van de periostzwelling + de dwarsgestreepte spieren in een hangende genezing en chronische spierreuma + een actief brutaal scheidingsconflict met betrekking tot het periost (reuma, niet gewrichtsreuma).

                                 Frigiditeit

                                 Er is een psychische frigiditeit veroorzaakt door een seksueel conflict in het kransaderrelais. Maar er is ook het brutaal scheidingsconflict op de clitoris (periost) met pijn.

                                  Functie-Uitval

                                  In de conflictactieve fase hebben functie-uitvallen noch celtoename, noch celafname, maar een functie-uitval. Dr. Hamer noemde deze functie-uitval ook wel 'kanker-equivalente ziekte' (kankerachtig). De functie keert terug in de genezingsfase. Alle functie-uitvallen worden aangestuurd vanuit de hersenschors.

                                   G

                                   Germanische Heilkunde

                                   Het beperken van de Germanische Heilkunde tot het medische veld blokkeert slechts het zicht op het geheel!

                                    Melkklierkanker

                                    Melkklierkanker bij zoogdieren bij dieren verloopt net als bij mensen. Onderscheid moet worden gemaakt of de melkklieren of de melkgangen reageren.

                                     Basisprincipes - Germanische Heilkunde

                                     Met het hoofdstuk Basisprincipes heb je het principe van de Germaanse geneeskunde begrepen.

                                      H

                                      Hamerse Haard

                                      De Hamerse Haard verschijnt in de hersenen en op orgaanniveau in de conflictactieve fase, schietschijfvormig en scherprandig, vergelijkbaar met de golven die worden veroorzaakt door een steen die in het water valt. De Hamerse Haard is altijd driedimensionaal. In de genezingsfase wordt oedeem opgeslagen, dat door de crisis wordt uitgeperst. Aan het einde van de genezingsfase vertoont het weefsel ook littekens in drie dimensies.

                                       Hamers Kompas

                                       Het zogenaamde Hamers Kompas is een vegetatief coördinatensysteem waarin we ons op elk moment in ons leven kunnen terugvinden.

                                        Handigheid

                                        Je bent biologisch rechtshandig of linkshandig. Er bestaat niet zoiets als 'biologisch ambidexter'. De biologische handigheid wordt bepaald door de eerste celdeling van het bevruchte ei (sommige tweelingen) en kan nooit veranderen. Er zijn ongeveer 40% linkshandigen, meer dan u misschien had gedacht. De linkshandigen zijn de voorbestemde alfa's (voor mannen en vrouwen). In de regel zijn de linkshandige mannen mannelijker omdat ze sneller manisch worden. Vanwege de zogenaamde paardesprong (territoriumgebied) hebben linkshandigen doorgaans brede schouders. De linkshandige vrouwen zijn daarentegen de meer vrouwelijke vrouwen omdat ze sneller depressief worden. Vanwege de paardesprong heeft de linkshandige vrouw meestal ronde vrouwelijke schouders.

                                         Hangend Actief

                                         Het conflict kan niet worden opgelost, hooguit naar beneden worden getransformeerd. De actieve symptomen van het betreffende speciaalprogramma zijn permanent aanwezig.

                                          Hangende Genezing

                                          Een hangende genezing treedt op wanneer een genezingsfase herhaaldelijk wordt onderbroken door terugval en niet ten einde komt. De symptomen van de genezingsfase van een betreffende speciaalprogramma zijn daarom regelmatig aanwezig.

                                           Hangende Crisis

                                           Men kan vast komen te zitten in een crisis door sporen, b.v. bij spasticiteit (= permanente epileptische aanval).

                                            Genezingsfase

                                            De genezingsfase vindt onvermijdelijk plaats nadat het conflict is opgelost. Het verloop komt qua duur en intensiteit ongeveer overeen met de voorheen gelopen conflictactieve fase.

                                             Hormonale Patstelling

                                             De hormonale patstelling is wanneer de vrouwelijke en mannelijke hormonen in in evenwicht zijn. Dit gebeurt b.v. bij de overgang, maar ook bij chemo. In de hormonale patstellingkan b.v. de rechtshandige met slechts één territoriumconflict manisch of depressief worden (anders alleen in de constellatie).

                                              Hormoontoestand

                                              Er is het vrouwelijke en het mannelijke hormonale niveau. Er is ook de zogenaamde hormonale patstelling, waarin de hormonen in evenwicht zijn. De hormonale patstelling kan optreden tijdens de overgang bij mannen en vrouwen, maar ook tijdens chemo (gecastreerd). Ongeacht de hormoontoestand is er de conflictieve mannelijkheid of vrouwelijkheid. De oma (hormonaal mannelijk) kan bijvoorbeeld vrouwelijk zijn vanwege een depressie (schizofrene territoriumconstellatie).

                                               Impotentie

                                               Impotentie (erectiestoornis) is het resultaat van een brutaal scheidingsconflict dat de eikel (periost) betreft. Maar u kunt ook impotent worden door chemotherapie of een prostaatoperatie.

                                                I

                                                Individu

                                                Letterlijk betekent individueel 'het ondeelbare'. Het individu heeft het zichtbare lichaam en iets dat het organische lichaam in leven houdt. Het een kan niet bestaan ​​zonder het ander. Als dit feit zou worden begrepen, zou elke vorm van therapie die de psyche negeert, herkenbaar zijn als een puur symptomatische vorm van therapie. In de Germanische Heilkunde gebruiken we naast het orgaanniveau (symptomen) het psyche-niveau (biologisch conflict, DHS) en het hersenniveau (Hamerse Haard). Alle 3 niveaus zijn altijd gesynchroniseerd, aangezien er geen ziekte is zonder een correlatie in de psyche en een corresponderende correlatie in de hersenen. Als gevolg hiervan heeft de Germanische Heilkunde een overbepaald diagnostisch systeem: men kan altijd conclusies trekken van het ene niveau naar de andere twee niveaus.

                                                 K

                                                 Caverne

                                                 Een caverne is de met littekens bedekte, vaak met kalk omzoomde holte die overblijft als gevolg van tuberculeuze genezing door afbraak van de vorige tumor. In de longen (opgeruimde longhaard) blijven deze cavernes open vanwege permanente ademhaling. In de borst (opgeruimd melkkliercarcinoom) storten deze cavernes in vanwege het inherente gewicht van de borst.

                                                  Kiembladen

                                                  Men kan de kiembladen ook het weefseltype noemen. Er zijn drie - eigenlijk vier weefseltypen waaruit ons lichaam bestaat. Sommige organen zijn samengesteld uit verschillende soorten weefsels. Kiemblad verwante organen hebben kiembald verwante conflicten, kiembald verwant gedrag, kiemblad verwante microben en kiemblad vewant hun biologische betekenis. In de Germanische Heilkunde heeft elk kiemblad een bepaalde kleur.

                                                   Kieuwboogcyste

                                                   De kieuwboogcyste (Non-Hodgkin) is de genezingsfase van een frontaalangst die de oude kieuwbooggangen betreffen.

                                                    Klaptest - Begrippen Volgens De Germanische Heilkunde

                                                    De biologische handigheid is te herkennen aan de klaptest. Pas op, er zijn veel biologische linkshandigen die rechtshandig zijn omgeschoold. Via de klaptest kunnen de partner- en moeder / kindzijde worden geïdentificeerd.

                                                     Conflictactief

                                                     Als je actief bent in conflict, ben je sympathicotoon en dus onder stress. Er loopt een actief SBS! Deze conflictactieve sympahticotonie verschilt aanzienlijk van 'normale stress' waarbij geen SBS wordt uitgevoerd. Voorbeeld: de jager en de prooi. Beiden zijn sympathicotoon. Het prooidier heeft een biologisch conflict, de jager niet.

                                                      Conflictinhoud

                                                      Op het moment van het DHS (Dirk Hamer Syndroom, Biologisch Conflict) wordt er onwillekeurig een aan het vestand voorbij geassocieerd. Deze bijbehorende conflictinhoud (ergernis, zorg, eigenwaarde, scheiding, territorium, enz.) bepaalt de lokalisatie van Hamerse Haard in de hersenen en daarmee de orgaanziekte (individuele, onafscheidelijke eenheid van psyche-hersenen-orgaan). Voordat je hierover kunt nadenken is het SBS en zijn de sporen (allergie) al vastgelegd. We hebben dit mechanisme gemeen met het dier. Het Zinvolle Biologische Speciaalprogramma dat nu is gestart, helpt de oorzaak op te lossen en is niets kwaadaardigs!

                                                       Conflictoplossing

                                                       De conflictoplossingen zijn net zo individueel als de conflicten individueel zijn. Er is geen zilveren kogel! Er zijn meestal meerdere mogelijke oplossingen voor een conflict. De beste oplossing is waar de betrokkene zich volledig in kan vinden. Een conflict wordt opgelost wanneer het niet meer kan gebeuren of wanneer de betrokken persoon zijn of haar innerlijke houding heeft kunnen veranderen en het niet meer kan schelen. Wanneer het conflict is opgelost, schakelt het autonome zenuwstelsel onvermijdelijk over van sympathicotonie naar vagotonie en begint de genezingsfase. Een conflictoplossing is niet altijd wenselijk!

                                                        Conflictmassa

                                                        De conflictmassa is de blauwe oppervlakte onder de curve van de conflictactieve fase. Het kunnen slechts seconden, uren, maar ook dagen, maanden of zelks jaren zijn. Zolang het conflict actief blijft, zal de conflictmassa toenemen. Hoe groter de conflictmassa, hoe intenser de daaropvolgende genezingsfase met zijn crisis. Er zijn conflictmassa's waarbij het oplossen van het conflict niet aan te raden is, omdat men de genezingsfase onder omstandigheden niet overleefd.

                                                         De Koningskunst

                                                         De koningskunst in de Germanische Heilkunde is om de patiënt een 'wijze raad' te kunnen geven, zodat hij zijn weg uit zijn conflict kan vinden. Wijsheid kan worden verkregen als er geen emotionele retardatie door een ontwikkelingsstop is.

                                                          Constellatie

                                                          In de Germanische Heilkunde begrijpen we dat een constellatie een actieve Hamerse Haard is op de linker- en rechterhersenhelft van de hersenen op dezelfde verdieping. Bijvoorbeeld hersenstam links en rechts. Mogelijk zijn er constellaties, bijvoorbeeld in de linker hersenstam en de rechter witte stof. Maar - zo legde Dr. Hamer uit - dergelijke constellaties dan wel hun eigenchappen zijn niet bekend. Er is ook een constellatie wanneer een van de twee conflicten actief is en de andere in de crisis is of wanneer beide tegelijkertijd in de crisis komen.

                                                           Contrastmiddel

                                                           In het geval van een schedel-CT gebruikt de academische geneeskunde standaard een contrastmiddel, zodat het oedeem van de genezingsfase gemakkelijker kan worden geïdentificeerd in het hersenrelais. Als dit het geval is, volgt de diagnose van een hersentumor. Om de patiënt deze onzinnige diagnose te besparen (zenuwcellen maken noch celtoename, noch celafname), wordt dit in de Germanische Heilkunde afgeraden. Oedeem is goed te zien zonder contrastmiddel. Het contrastmiddel is ook gevaarlijk. Er is een anafylactische shock, waaraan al veel patiënten zijn overleden. U kunt het beste uitleggen dat u allergisch bent voor contrastmiddelen.

                                                            Spataderen

                                                            Het 'blok aan het been'-conflict zit in je aderen. Het is eigenlijk een inbreuk van de eigenwaarde. Aan de ene kant wordt het bindweefsel van de aderen genecrotiseerd, maar tegelijkertijd worden de gladde aderspieren versterkt. In de genezingsfase wordt de bindweefselnecrose aangevuld, maar worden de gladde spieren niet afgebroken en blijven de spataderen over.

                                                             Crises

                                                             Elke SBS heeft - mits het conflict wordt opgelost - zijn eigen specifieke crisis. Alle crises zijn sympathicotoon met vernauwing van de bloedvaten en koud zweet. Alle crises zijn hersensymptomen. De meest imposante crises zijn die van de hersenschors, zoals absence, migraine, epilepsie, hartaanval ... Crises kunnen niet worden gedempt met medicijnen, maar moeten worden versterkt met sympathische stoffen zoals koffie. De taak van de crisis is om het vallen van de vagotonie te stoppen en het roer weer richting gezondheid te sturen.

                                                              L

                                                              Legaliteit

                                                              De legaliteit van de Germanische Heilkunde is het primaire doel! Alleen dan is het beschikbaar voor onze kinderen. Alleen dan kunnen therapeuten worden opgeleid aan de universiteit. Alleen dan kunnen we het in elk ziekenhuis beoefenen. Alleen dan kunnen we spreken van PRAKTIJK. De legaliteit of de niet-legaliteit van de Germanische Heilkunde is het zichtbare criterium om onderscheid te maken tussen een rechtsstaat en een onrechtvaardheidsstaat.

                                                               Leishmaniasis

                                                               Leishmania

                                                                M

                                                                Menarche

                                                                De menarche komt normaal gesproken voor bij rechtshandige en linkshandige vrouwen op 11-jarige leeftijd. Als de menarche eerder of later dan 11 jaar optreedt, moeten er een of meer conflicten zijn in het territoriumgebied van de hersenschors.

                                                                 Mesoderm

                                                                 Het mesoderm is verdeeld in een mesoderm-OUD en een mesoderm-NIEUW. Het mesoderm OUD is klierachtig weefsel, b.v. de lederhuid met melanoom of puistjes etc. Alle speciaalprogramma's uit deze groep hebben hun Hamerse Haard in de kleine hersenen. SBSen uit deze groep maken tumoren (celtoename), die in de genezingsfase door schimmels en schimmelbacteriën op tuberculeuze wijze worden afgebroken (indien aanwezig en geen overmatige hygiëne is toegepast). In de Germanische Heilkunde heeft het mesoderm-OUD de kleur geel / oranje in de wetenschappelijke diagnosetabel. Het mesoderm-NIEUW is bindweefsel, b.v. de botten met osteoporose of leukemie etc. Alle speciaalprogramma's van deze groep hebben hun Hamerse Haard in de witte stof. SBSen uit deze groep veroorzaken in de conflictactieve fase necroses (celversmelting), die in de genezingsfase met behulp van bacteriën worden opgevuld. In de Germanische Heilkunde heeft het mesoderm-NIEUW in de wetenschappelijke diagnosetabel de kleur oranje.

                                                                  Mesoderm Oud

                                                                  Het mesoderm OUD is het klierachtige weefsel, b.v. de binnenste huid en wordt aangestuurd vanuit de kleine hersenen.

                                                                   Mesoderm Nieuw

                                                                   Het mesoderm NIEUW is het bindweefsel, b.v. bot en wordt aangestuurd vanuit de witte stof van de grote hersenen.

                                                                    Chaos Syndroom

                                                                    De oorzaak van het Messiesyndroom is een vroeger uithongeringsconflict met leverkanker. Om een ​​dergelijke uithongering in de toekomst te voorkomen, verzamelen we.

                                                                     Migraine

                                                                     De migraine is typisch een frontaalangstcrisis. Maar het kan ook de crisis zijn van een bijtconflict met tandglazuur.

                                                                      N

                                                                      Narcose

                                                                      Het hersenoedeem is het grootst bij diepe vagotonie en anesthesie kan fataal zijn, daarom is er een anesthesist aanwezig bij de uitvoering van de operatie. Om dit gevaar te vermijden, zou het interessant zijn om door acupunctuur vrij te zijn van pijn.

                                                                       Non-Hodgkin

                                                                       Na een opgelost frontaalangstconflict, dat het plaveiselepitheel van de kieuwbogen betreft, worden de ulceraties weer opgevuld onder zwelling en ontstaan ​​er zogenaamde cysten. Vroeger dacht men dat deze cysten, die zich kunnen uitstrekken tot in het mediastinum, lymfeklieren waren. Toen de fout in de academische geneeskunde werd herkend, werden deze genezende cysten eenvoudigweg hernoemd naar 'non-Hodgkin' (niet-lymfeklierkanker).

                                                                        O

                                                                        Orgasme

                                                                        Net als bij zwangerschap verloopt het orgasme ook in twee fasen, maar het is zelf geen SBS die een conflict zou moeten oplossen. Het orgasme is de crisis en tegelijkertijd het nieuwe begin van de volgende generatie. Moeder natuur haalt leven uit liefde!

                                                                         P

                                                                         Planten

                                                                         Een biologiestudent uit Wenen ontdekte een Hamerse Haard op een blad van een citroenboom. De planten kunnen hetzelfde voelen en conflicten ervaren. Op dit gebied moet nog veel worden onderzocht.

                                                                          Platvoet

                                                                          De platvoeten hebben niets te maken met een speciaalprogramma. Ze ontstaan ​​als er teveel op een gladde ondergrond wordt gelopen. Remedie: blootsvoets lopen.

                                                                           Q

                                                                           Dwarslaesie

                                                                           Als het ruggenmerg is beschadigd of is doorgesneden, resulteert dit in een ongeneeslijke gedeeltelijke of volledige dwarslaesie. Het is bekend dat zenuwcellen zich na de geboorte niet meer delen. Maar u kunt bij een ongeval ook een motorisch conflict met verlamming lijden. Zo'n verlamming is te genezen, mits dit conflict kan worden opgelost.

                                                                            R

                                                                            Rangorde

                                                                            De natuurlijke hiërarchie wordt interanimaal begrepen en gerealiseerd door moeder natuur door middel van de territoriumconflicten.

                                                                             Territoriumgebied

                                                                             De zogenaamde territoriumgebieden bevinden zich in de hersenschors. Links het vrouwelijk territorium en rechts het mannelijk territorium. Dit heeft te maken met de hormonen. Territoriumgebieden kunnen worden gesloten als gevolg van een territoriumconflict en de vrouwelijke vrouw wordt een man en de mannelijke man wordt een softie. Alles wat met manie of depressie te maken heeft, speelt zich af in dit gebied. Dit is ook waar de emotionele rijping stopt. Hier vind je ook de meest beroemde constellaties zoals Nympho, Casanova, cholericus, esotericus ...

                                                                              Paardensprong

                                                                              De paardensprong voor linkshandigen speelt een essentiële rol in de volgorde van conflictinslagen (consecutio) in de twee territoiumgebieden.

                                                                               S

                                                                               Sporen

                                                                               De sporen (allergieën) zijn allemaal zintuiglijke indrukken (geuren, geluiden, situaties, smaken, mensen ...) die door de hersenen worden opgeslagen als begeleidende muziek op het moment van de DHS (hier ontstaat de Hamerse Haard). De hersenen verbinden dit spoor met het conflict! Als je dit spoor raakt, is het alsof je dit oorspronkelijke conflict opnieuw hebt geleden en er is een herhaling van het conflict op alle 3 niveaus van psyche-hersenen-orgaan. Het spoor (allergie) is een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en niets slechts. Dieren merken deze herhaling van conflicten direct door het spoor en vermijden deze sporen consequent. Het spoor (allergie) lost pas op als het conflict dat het veroorzaakte volledig is opgelost.

                                                                                De Hik

                                                                                De hik is de epileptisch aanval van het middenrif (dwarsgestreepte spieren) na een opgelost overspanningsconflict 'Ik raak buiten adem', 'Ik krijg geen lucht meer'.

                                                                                 Pijn

                                                                                 Pijn treedt meestal op in de genezingsfase vanwege de exsudatieve helende zwellingen, die na de crisis afnemen. In het geval van plaveiselepitheel geldt dit ook voor het zogenaamde buitenste huidschema. In het zogenaamde muil-slijmvlies-schema (angina pectoris, maagzweer ...) zijn de conflictactieve fase en de crisis pijnlijk, maar niet de genezingsfase.

                                                                                  Flauwvallen

                                                                                  Het flauwvallen (syncope) kan de epileptische aanval van het linker myocard zijn, d.w.z. een opgeloste overbelasting. Maar het kan ook de crisis van de levergalgangen zijn (hypoglykemie).

                                                                                   Metabolische Ontsporing

                                                                                   De metabolische ontsporing (thalamus) is de actieve fase van het conflict: oh, was ik maar dood! (volledige zelfopgave).

                                                                                    T

                                                                                    Visieuze Cirkel -

                                                                                    Een vicieuze cirkel ontstaat als je door de opgetreden symptomen keer op keer aan dit speciaalprogramma begint. Je kunt alleen ontsnappen uit deze vicieuze cirkels door de verbanden goed te begrijpen!

                                                                                     Thalamusstoornis

                                                                                     De thalamusstoornis komt voort uit het biologische conflict van volledige zelfopgave (was ik maar dood) en veroorzaakt een metabolische ontsporing.

                                                                                      Dromen

                                                                                      Terugkerende dromen duiden op een onopgelost conflict. De hersenen zoeken zelfs tijdens de slaap naar een oplossing voor het conflict. Als het conflict kan worden opgelost, zullen deze dromen verdwijnen.

                                                                                       Tumormarkers

                                                                                       Tumormarkers zijn feiten en als zodanig worden ze ook geëvalueerd in de Germanische Heilkunde. Er zijn echter tumormarkers die duiden op conflictactiviteit en sommige die wijzen op de genezingsfase. Feiten moeten dus ook correct geïnterpreteerd kunnen worden.

                                                                                        Verschil Germanische Heilkunde - Academische Geneeskunde

                                                                                        Het verschil tussen Germanische Heilkunde en de academische geneeskunde is als dag en nacht! Het is het verschil tussen een echte wetenschap en een dogmatisch oud geloofssysteem.

                                                                                         V

                                                                                         Voorspelbaarheid

                                                                                         De voorspelbaarheid in de Germanische genezingsfase (duur van de genezingsfase, tijd van de crisis ...) voldoet aan het criterium van de wetenschappelijke normen.

                                                                                          W

                                                                                          Reïncarnatie

                                                                                          Je moet geloven dat je opnieuw geboren zult worden. Maar wat u niet hoeft te geloven, is dat u voortleeft via uw kinderen en kleinkinderen (oneindig zolang er kinderen zijn). Maar men heeft ook eeuwig geleefd door zijn voorouders, die we daarvoor danken.

                                                                                           Z

                                                                                           Reïncarnatie

                                                                                           Je moet geloven dat je opnieuw geboren zult worden. Maar wat u niet hoeft te geloven, is dat u voortleeft via uw kinderen en kleinkinderen (oneindig zolang er kinderen zijn). Maar men heeft ook eeuwig geleefd door zijn voorouders, die we daarvoor danken.

                                                                                            Tweelingen

                                                                                            Identieke (eeneiige) tweelingen zijn genetisch identieke mensen. Maar er is altijd één biologisch rechtshandig, de andere biologisch linkshandig.