diabetes produktbanner 2020

pancreas-plaveiselepitheel-ulcus

Konflikt:

territoriumergernis-conflict.

Zegswijze:

  • van ergernis gif en gal spugen
  • er loopt hem een luis over de lever (ergernis)
  • zich groen en geel ergeren
  • zich dood ergeren

Hamerse Haard:

HH rechts temporaal

actieve fase:

Ulceraties in de takken van de pancreasgangen en in het grote pancreaskanaal (ductus pancreaticus).

genezing:

Genezende zwelling met occlusie (afsluiting) van de alvleesklierkanalen die door de ulceraties zijn aangetast. Verhoging van serumamylase (amylase, enzym dat zetmeel omzet in maltose). Pseudo-pancreastumor.

LET OP met het Syndroom! Nadat de zwelling is verdwenen, gaan de betroffen pancreaskanalen weer open.

crisi:

absence, pijn

Biologische Zin:

Ulceratieve verwijding van de pancreaskanalen. Meer pancreassap zou snel moeten kunnen worden uitgescheiden.

notitie:

grafieken

ervaringsberichten