Reikwijdte

Voor de zakelijke relatie tussen Ing. Helmut Pilhar en de klant zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie die geldig was op het moment van de bestelling. Met de bestelling worden de algemene voorwaarden geaccepteerd.

Sluiting van het contract en herroeping

Ing. Helmut Pilhar verbindt zich ertoe de bestelling van de klant te accepteren onder de voorwaarden van de website. Indien de leverancier van Ing. Helmut Pilhar de bestelde goederen niet levert, heeft Ing. Helmut Pilhar ook het recht zich terug te trekken. In dit geval wordt de klant onmiddellijk geïnformeerd dat het bestelde product niet beschikbaar is. De klant kan de overeenkomst schriftelijk (ook per e-mail) opzeggen of door de goederen binnen twee weken te retourneren. Er wordt hierbij gewezen op het feit dat Ing. Helmut Pilhar elke afschrijving als gevolg van het gebruik van het artikel kan inhouden. Bestellingen ‘ter bezichtiging’ zijn in geen geval toegestaan! De koper draagt ​​de verzendkosten voor het retourneren.

Bestelling

De bestelling wordt gemaakt door het online bestelformulier (winkelwagen + volgende online pagina’s) in te vullen en te verzenden. Bestellingen kunnen ook per e-mail worden verzonden (kontakt et germanische-heilkunde.at).

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn brutoprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. De prijzen zijn af magazijn. Verzendkosten worden apart berekend. Het bedrag is te zien op het online bestelformulier. De prijzen geldig op het moment van de bestelling in onze online shop zijn bepalend voor de betaling. De volgende betalingsmethoden zijn beschikbaar voor de klant:

PayPal, stripe of vooruitbetaling:

Oostenrijk

RB NEUNKIRCHEN SCHWARZATAL MITTE
IBAN: AT12 3286 5000 0400 2515
BIC: RLNWATWWNSM

De kosten voor een bankoverschrijving vanuit andere landen zijn volledig voor rekening van de klant.

Levering

Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn op het door de klant opgegeven afleveradres. Informatie over de leveringstermijn is vrijblijvend, tenzij bij uitzondering een leveringstermijn is toegezegd. De gewenste goederen worden per post verzonden. De levering van de in de aanbieding genoemde artikelen vindt plaats in de volgorde waarin de bestelling bij de eindgebruiker is ontvangen, zolang de voorraad strekt. Als de gewenste goederen niet op voorraad zijn of Ing. Helmut Pilhar om welke reden dan ook niet kan leveren, wordt de klant onmiddellijk per e-mail geïnformeerd. Levering vindt plaats direct na ontvangst van betaling. Voor leveringen naar landen buiten Europa kan het onder omstandigheden langer duren. Ing. Helmut Pilhar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertragingen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid. Daarom zijn aanspraken op schadevergoeding wegens vertraging uitgesloten. De verzendkosten worden berekend op basis van de huidige verzendkosten van de Oostenrijkse Post AG (gewichtsafhankelijk) en gefactureerd. De exacte hoogte van de verzendkosten kunt u zien op het online bestelformulier.

Zekerheid

Om de veiligheid van de klant te vergroten is er een encryptiesysteem ingebouwd in het winkelsysteem, dat bij elke bestelling wordt gebruikt. SSL (Secure Socket Layer) garandeert een veilige overdracht van alle gegevens. Deze kunnen dus niet door onbevoegden worden gelezen. Alle gegevens die tijdens zakelijke relaties worden gegenereerd, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Het zal niet worden doorgegeven aan derden.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Ing. Helmut Pilhar totdat ze volledig zijn betaald.

Toepasselijk Recht

De bepalingen van het Oostenrijkse recht zijn van toepassing (ook voor leveringen in het buitenland).