hodenkarzinome produktbanner 2020

De academische geneeskunde doet ongetwijfeld fenomenale dingen in de spoedeisende geneeskunde! Maar met die ziektes die vanzelf ontstaan ​​(kanker, chronische ziektes, allergieën, psychosen), daar heeft ze niets, ze weet niets en daar kan ze niets! En dat al 100 jaar! Hier zal ze het veld moeten verlaten, want dit is het domein van de Germanische Heilkunde!

Academische Geneeskunde - Aids

AIDS is een hoax! Evenmin kon het virus (hiv) worden gevonden, noch was het mogelijk er iets mee te ‘prikkelen’. De Kochse postulaten zijn net zo onvervuld met aids als met Corona of waar dan ook. Er is ook geen immuunsysteem dat ons zou kunnen beschermen tegen ziektes of dat microben of kanker in ons lichaam zou kunnen bestrijden. Er kan dus ook geen auto-immuunziekte zijn.

  Academische Geneeskunde - Allergietest

  Wat doet de academische geneeskunde met zijn allergietesten? Ze zoekt naar de vermeende oorzaak van de allergie en vindt bijvoorbeeld melk. Dan stelt ze een melkallergie vast en moet de administratie iets nieuws administreren. Perfect! De vraag waarom deze patiënte op melk reageert, wordt niet gesteld of ze heeft haar theorieën. De academische geneeskunde is ook niet verbaasd waarom de ene patiënt met een melkallergie reageert met de darmen en de andere patiënt met een melkallergie met de huid. Dat is hoe het is, punt uit! Het belangrijkste is dat het een naam heeft zodat het kan worden beheerd! Als ik minister van Volksgezondheid was, zou ik het cijfer onvoldoende geven en zou ik naar een andere geneeskunde zoeken.

   Academische Geneeskunde - Erkenning

   … het Federale Hof van Justitie verklaarde dat zelfs de behandeling die door de meerderheid van de artsen en ziekenhuizen wordt toegepast, volgens de bevindingen van het hof van beroep niet als algemeen wetenschappelijk erkend kan worden omschreven, omdat de oorzaak van deze ziekte nog steeds niet is onderzocht en elke vorm van behandeling daarom noodzakelijkerwijs een experimenteel karakter heeft, zonder dat een bewijs van medische correctheid kan worden geleverd. (Arrest van 2 december 1981 – IVa ZR 206/80 – VersR 1982, 285 onder III 4) … Wie bepaalt wat erkend moet worden in de academische geneeskunde? Bestaat er zoiets als een TÜV? Nee! Wat aan de universiteit wordt onderwezen, wordt als ‘wetenschappelijk erkend’ beschouwd. En wie bepaalt wat er op de universiteit wordt onderwezen? Natuurlijk degene die de leerstoel ervoor financiert en dat is, zoals we weten, de private sector.

    Academische Geneeskunde - Besmetting/Infectie

    Er bestaat niet zoiets als een infectie, zogenaamd veroorzaakt door ziekteverwekkers (microben zoals schimmels, bacteriën en virussen). Zonder uitzondering werken alle microben in de vagotone genezingsfase alleen op bevel van onze hersenen (conflictoplossing, 4e biologische natuurwet). Louis Pasteur bekende op zijn sterfbed: ‘De microbe is niets, de omgeving is alles!’ En het milieu in het lichaam van het individu werd omgeschakeld van sympathicotonie (koude extremiteiten) naar vagotonie (warme extremiteiten) door conflictoplossing. Om deze reden kan er helemaal geen infectie zijn. We kunnen echter een ervaring hebben gehad die voor iedereen even tegenstrijdig was en we kunnen het samen oplossen. Dan hebben we tegelijkertijd dezelfde genezingsfase symptomen, zoals het toegenomen aantal longtuberculose na het einde van de oorlog (opgeloste angst voor de dood). Evenzo is een vermeende incubatietijd ‘fantasie met sneeuwvlagen’ (Hamer).

     Academische Geneeskunde - Antibiotica

     De meeste patiënten gaan in een vagotonische genezingsfase naar de dokter. Zijn magische medicijn heet antibiotica, omdat het een sympathisch effect heeft en de symptomen van de genezingsfase verdwijnen – ten koste van de kracht van de patiënt.

      Academische Geneeskunde - Artsen

      Er is nauwelijks een beroepsgroep die meer op televisie wordt gepromoot dan de medische professie van de academische geneeskunde. Wellicht zijn er orthodoxe artsen die het welzijn van de patiënt voor ogen hebben.

       Academische Geneeskunde - Artseneed

       Sinds abortus voor ons legaal werd, zweren artsen in plaats van de eed van Hippocrates, de eed van Rabbi Maimonides (1948, Geneva Vow).

        Academische Geneeskunde - Voorlichtingsplicht

        De academische geneeskunde heeft niet echt het recht om een ​​monopolie op de geneeskunde te vormen. Er zou geen homeopathie of zelfurinetherapie zijn. Elke orthodoxe arts heeft veeleer de plicht de patiënt te informeren en voor te lichten over alle vormen van wetenschappelijke therapie.

         Academische Geneeskunde - Chemotherapie

         Chemo komt uit het gifgas LOST, dus uit de massavernietigingsindustrie. Chemo doodt elke cel terwijl deze zich deelt. De chemo wordt door orthodoxe artsen ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. Daarom wordt het door de overgrote meerderheid van oncologen voor zichzelf en hun familieleden afgewezen.

          Academische Geneeskunde - Corona

          De Deep State wilde met Corona zijn wil opleggen aan de mensheid, d.w.z. de slavernij! Deze Deep State zal op Corona instorten. Eigenlijk gaat de Deep State breken met onze gekwelde kinderen. De 4e biologische natuurwet zegt dat er geen ziekteverwekkende virussen kunnen zijn – het ontogenetisch bepaalde systeem van de microben. Trouwens: als de 4 Kochse ostulaten succesvol waren geweest bij de detectie van een enkele pathogeen, zou deze 4e natuurwet in wetenschappelijke zin zijn weerlegd! Er zijn geen ziekteverwekkers en dus ook geen besmetting of infectie!

           Academische Geneeskunde - Diagnoseschok

           Voor de meeste artsen zal de diagnose kanker ongemakkelijk zijn naar de patiënt toe. Het conflict dat hierdoor ontstaat, voelt hij bij de patiënt. Ik heb ooit gehoord van artsen die in dit opzicht een opleiding genoten. Maar dan zijn er de zogenaamde doktoren die werkelijk sadistisch genieten van dit moment van diagnoseschok bij de patiënt … De patiënt associeert met de diagnose kanker meestal zijn aanstaande dood en reageert dienovereenkomstig met longblaaskanker. Deze significantie van de frequentie van ‘longmetastasen’ kan overigens statistisch worden bewezen voor en na het stellen van de diagnose!

            Academische Geneeskunde - Succes

            Waar haalt de academische geneeskunde eigenlijk haar algemene reputatie bij de bevolking vandaan? Het ontleent zijn ongetwijfeld goede reputatie aan zijn spoedeisende geneeskunde. Hier doet ze het echt fenomenaal! Maar wat zijn de successen met kanker? Zielig! En hoe ben je succesvol geweest met allergieën of chronische ziekten of met psychosen? Ook nul! En zodat het falen ervan niet wordt opgemerkt, verbiedt het concurrentie! Onhoudbaar in een vrije markteconomie! Hier moet de academische geneeskunde het veld ruimen!

             Academische Geneeskunde - Experimenteert

             Als u de oorzaak van een probleem niet weet, probeer dan de ene methode en de andere om het probleem op te lossen. Je experimenteert gewoon! Op dezelfde manier kent de academische geneeskunde de oorzaak van een ziekte niet en experimenteert ze alleen. Met haar medicatie heeft ze miljarden mogelijkheden om een ​​breed scala aan onderzoeken uit te voeren. Zo’n studie is niets meer dan een medisch experiment! Wat erg is, is dat de academische geneeskunde haar doel, namelijk de gezondheid van de patiënt, uit het oog heeft verloren. Geen enkel medicijn kan een conflict oplossen! Dit pad was het verkeerde pad in de therapie. De juiste benadering moet zijn om de psyche van de patiënt erbij te betrekken. Maar nee! De academische geneeskunde houdt vast aan haar experimentele benadering, die fundamenteel verkeerd is. Wij in de Germanische Heilkunde hebben geen dierproeven nodig!

              Academische Geneeskunde - Gender

              Gender betekent de afschaffing van de seksen! Men doet hetzelfde als de boer met zijn dieren. De varkenshouder heeft zeugen en beren. De vele zwijnen vechten met elkaar. De boer castreert de beren en scheidt ze van de zeugen. Er heerst dus rust in de schuur! De beren zijn worst en de zeugen zijn vreedzame geboortefabrieken. Met een paar overwegingen en voorschriften in de stal geoptimaliseerd voor maximale winst. Als men de mens nu als dieren beschouwt, kan men, net als de boer, met enkele overwegingen en voorschriften in de staat voor maximaal voordeel zorgen. Het verstoort de winstoptimalisatie als er relaties zijn tussen de mensen. De enige biologische dualiteit man / vrouw moet worden verzacht door een derde geslacht, door wereldwijde regelgeving! Geestesziek!

               Academische Geneeskunde - Genetisch Bepaald

               Er is zeker sprake van erfelijkheid! Geen twee blanken zullen ooit een zwarte baby baren. Het is geërfd. Je lijkt ook op je voorouders. Ook dat wordt geërfd. Maar erfelijke diabetes of borstkanker bestaat niet, omdat deze speciaalprogramma’s allemaal een biologisch conflict als oorzaak hebben. Deze bewering is gemakkelijk te bewijzen door middel van computertomografie, gebaseerd op de vereiste Hamerse Haard op een zeer specifiek punt in de hersenen. Hemofilie is de enige voor mij van dr. Hamer bekende erfelijke ziekte. Daarnaast kunnen radioactieve of chemische stoffen het erfelijk materiaal beschadigen. Dat is dan onomkeerbaar.

                Academische Geneeskunde - Goed/Kwaad

                Door de appel die Eva uit de boom van kennis had gestolen, kon de mensheid nu onderscheid maken tussen goed en kwaad. Als straf werden beiden uit het paradijs verdreven. Maar moeder natuur creëert niets goeds of slechts, alleen iets zinvols. Door zich hiervan bewust te worden, zal de mensheid zijn weg terug naar het paradijs vinden.

                 Academische Geneeskunde - High Tech

                 In de huidige academische geneeskunde is er weinig bekend over de ware aard van de patiënt. Heel lang geleden besloot de academische geneeskunde daarom om bepaalde classificaties te maken en bepaalde sequenties vast te stellen. Ze probeert al een tijdje de patiënt aan te sluiten op de computer, zodat deze gemakkelijker kan worden gecontroleerd en bestuurd.

                  Academische Geneeskunde - Immuunsysteem

                  Het immuunsysteem is een luchtspiegeling! Het immuunsysteem als het eigen verdedigingsleger van het lichaam bestaat niet! Deze strijd vindt alleen plaats in de hoofden van tovenaarsleerlingen.

                   Academische Geneeskunde - Vaccineren

                   Een verondersteld immuunsysteem, dat niet bestaat om te worden versterkt door vaccinatie, is vergelijkbaar met heilig water, dat u zou moeten beschermen tegen het kwaad, dat ook niet bestaat in moeder natuur.

                    Academische Geneeskunde - Kinderarts

                    Als de kinderarts een gevaar wordt!

                     Academische Geneeskunde - Kosten

                     De internationale farmaceutische industrie heeft 7 keer de omzet van de internationale wapenindustrie!

                      Academische Geneeskunde - Kankerverwekkend

                      Er bestaat niet zoiets dat borstkanker, darmkanker of iets dergelijks. zou kunnen triggeren! Er zijn geen kankerverwekkende stoffen! Er zijn echter zeer giftige stoffen! Maar er is geen stof die een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma zou kunnen starten.

                       Academische Geneeskunde - Uitzaaiingen

                       Men heeft nooit een migrerende kankercel in het arteriële bloed kunnen vinden! En dat is precies waar het moet worden gevonden! Dit kruipende fantoom kon alleen via het arteriële bloed de periferie van het lichaam bereiken om daar zogenaamde metastasen van de primaire tumor te creëren.

                        Academische Geneeskunde - Microbenfobie

                        In tijden van Corona hoef je niet veel na te denken over de mogelijke gevolgen van een pathologische microbe-fobie! Afgezien van de virussen, die niet eens bestaan, zijn de microben niet de oorzaak van de ziekte! Men moet minder bang zijn voor de microben en meer bang zijn voor de oorzaak van de ziekte. Bovendien duidt elke microbiële activiteit op een genezingsfase, met typisch warme handen.

                         Academische Geneeskunde - Morfine

                         Morfine heeft van het ene op het andere moment een sympathicotone werking! Een patiënt in de diepste vagotonie heeft hele warme handen en zijn oedeem in de hersenen is nu het grootst. Als je hier morfine toedient, wordt de vagotone patiënt in sympathicotonie geschoten en krimpt zijn hersenrelais samen. De patiënt sterft aan een hersendood! Hetzelfde geldt voor de gedrogeerde persoon met het zogenaamde gouden schot! In Nederland is euthanasie legaal en wordt het beoefend met morfine! Morfine heeft dit fatale effect alleen bij oedeem in de hersenen. Een slachtoffer van een ongeval heeft meestal geen oedeem in de hersenen.

                          Academische Geneeskunde - Donororganen

                          Als je het orgaan niet kunt genezen, overstappen naar een reserveonderdelen mentaliteit en handel, dan is dit een faillissementsverklaring van de geneeskunde!

                           Academische Geneeskunde - Paniek

                           De diagnose kanker zorgt ervoor dat de meeste mensen in paniek raken en conflicten oplopen, meestal pijnlijke paniek met haarden in de longen. Vóór de kankerdiagnose hebben de patiënten geen ‘longmetastasen’ zichtbaar op de longröntgenfoto, maar de meeste na de kankerdiagnose. Men kan deze paniek vermijden door de Germanische Heilkunde te begrijpen.

                            Academische Geneeskunde - Psycho-Neuro-Immunologie

                            Let op de naam van dit officiële vak aan de Universiteit van Wenen: PSYCHO-HERSENEN-ONZIN! Bijna goed, maar dan helemaal gek! De PNI beweert eindelijk de oorzaken van de ziekte te kennen! Zelfs de hernia komt door de psyche, beweert zelfs de PNI! Maar helaas, zo vervolgt ze, heeft ze geen therapie … De oncologie daarentegen zegt dat ze niets weet, maar ze heeft de therapie, namelijk chemo. En zo blijft alles hetzelfde voor ons domme mensen.

                             Academische Geneeskunde - Psychoanalyse

                             Hoewel de Germanische Heilkunde gaat over biologisch geassocieerde conflicten, heeft het niets te maken met conventionele medische psychiatrie, psychologie of psychoanalyse in de zin van Sigmund Freud. Men moet deze samenhangende conflicten biologisch begrijpen, wat duidelijk blijkt uit de ontwikkelingsgeschiedenis. Je moet niet psychologiseren! Zo oud als de mensheid is, zo oud zijn de speciaalprogramma’s van Moeder Natuur, waar natuurlijk ook de vele verschillende psychosen onder vallen. Ja, psychose heeft ook een biologische bovenzin!

                              Academische Geneeskunde - Roken

                              Toen ik dr. Hamer vroeg waarom roken zo wordt afgekeurd, antwoordde hij: Waarschijnlijk houdt een Deep State-lid er niet van.

                               Academische Geneeskunde - Röntgenopnames

                               De röntgenfoto’s die op doktersvoorschrift zijn gemaakt, zijn eigendom van de patiënt. Zijn ziektekostenverzekering heeft ze betaald.

                                Academische Geneeskunde - Statistiek

                                Met statistieken kan worden aangetoond dat ooievaars kinderen brengen. Hier in Burgenland is het geboortecijfer als gevolg van de leegloop van het platteland congruent met de afname van de ooievaarspopulatie als gevolg van veranderde omgevingsinvloeden. Congruent! Er zal zeker een idioot zijn die het zal geloven. Naast dierproeven is statistiek DE pseudowetenschappelijke pijler bij uitstek.

                                 Academische Geneeskunde - Euthenasie

                                 Een delicaat onderwerp! Medelevende euthanasie is in individuele gevallen acceptabel. Als euthanasie in de oncologie echter routinematig wordt toegepast, vind ik dat strafrechtelijk relevant!

                                  Academische Geneeskunde - Echografie

                                  Voor het ongeboren kind is vanwege het vruchtwater het geluid van een echo-onderzoek ongeveer net zo heftig als wanneer voor ons volwassenen in de tuin de buurman zijn tractor-grasmaaier zou starten! Het verschil: de volwassene kan de crash van de plotselinge helikopter classificeren, het ongeboren kind daarentegen kan de crash van de echo alleen als het grootste gevaar interpreteren en zal zeer zeker reageren met een biologisch conflict! Dus wat men beweert te voorkomen, wordt de oorzaak. Het op tijd kunnen aborteren van het gehandicapte kind is de algemene consensus bij deze zwangerschapsonderzoeken. En juist door deze onderzoeken ontstaan ​​er handicaps bij het kind! Het is werkelijk erg hoe we allemaal voor de gek worden gehouden!

                                   Academische Geneeskunde - Weten Van De Oorzaak

                                   ‘Je weet het nog niet precies …’, ‘De oorzaak is onbekend …’, ‘We hebben meer geld nodig voor onderzoek …’, op de een of andere manier krijg je zoiets als een antwoord uit de academische geneeskunde als je vraagt ​​naar de oorzaak van de ziekte. Afgezien van het gebroken been weet de academische geneeskunde het nooit echt!

                                    Academische Geneeskunde - Viagra

                                    Hoe brak Viagra door? Oorspronkelijk was Viagra een medicijn tegen angina pectoris (actief verlies van territorium in de kransslagaders). Helaas stierven bij dit menselijke experiment meer mannen aan hartaanvallen dan zonder deze stof. Het werd weer teruggetrokken en ontdekte dat de mannen er weer om vroegen. Door deze stof hadden ze een verhoogd libido met tegelijkertijd minder erectiestoornissen. Dat was de doorbraak! Sterfgevallen door hartaanvallen of niet, het belangrijkste is een bedrijf! Je kunt een actief verlies van territorium eigenlijk oplossen met hormonen. Viagra is geen hormoon, maar het werkt. Op de een of andere manier lijkt Viagra in staat om een ​​dergelijk verlies van territoriumconflict op te lossen … Maar wat gebeurt er als een verlies van territorium wordt opgelost? De hartaanval (crisis) treedt op. En dit is waar Viagra om bekend staat.

                                     Academische Geneeskunde - Vooronderzoek

                                     Waar moet preventief onderzoek goed voor zijn? Wat wil je vroeg herkennen? Kanker? Als je de kanker al op het orgaan kunt zien, dan is de oorzaak al gebeurd! Waar heb je nu voorzorgsmaatregelen tegen genomen? In de academische geneeskunde stond in het stamboek geschreven: met jullie vroege opsporing ben je te laat! De laatste bijten de honden! Je bent te diep verweven met de Deep State!

                                      Academische Geneeskunde - Wereldbeeld

                                      Kunt u zich voorstellen hoe onze samenlevingen eruit zagen rond de eeuwwisseling, 1899-1900, of waarvan de mensen destijds overtuigd waren? Vanaf deze tijd komen de mensen naar wie de academische geneeskunde vandaag de dag nog steeds naar verwijst. Pasteur, Koch, Virchow … om maar een paar van deze historische figuren te noemen. Het wereldbeeld van de academische geneeskunde is, ondanks technische vooruitgang, ongeveer 100 jaar oud en ongewijzigd! Op dat moment werden onderzoekers geselecteerd en werden ongeschikte onderzoeksresultaten onderdrukt. En deze filosofie staat lijnrecht tegenover de Germanische Heilkunde, de geneeskunde van de vrijheid!

                                       Academische Geneeskunde - Wonderen

                                       De academische geneeskunde gebruikt zelf zo nu en dan de term wonder naast de termen goed en slecht. Hamer kan dit wonder verklaren, beste arts, en dat is ook het verklaarde doel van de therapie in de Germanische Heilkunde. Zoals bekend kan alleen het individu zichzelf genezen! Het grenst bijvoorbeeld aan een wonder zoals een wond geneest, maar dat is volkomen normaal, je hoeft er geen voodoo-dans voor te houden.

                                        Academische Geneeskunde - Cellulaire Pathologie

                                        In haar zoektocht naar de oorzaak van kanker volgt de academische geneeskunde de grondlegger van de cellulaire pathologie, Rudolf Virchow. Hij was van mening dat de oorzaak van de ziekte in de cel verborgen zat. Nu kijkt de academische geneeskunde dieper en dieper in de cel met zijn microscopen, waardoor ze steeds meer weet over kleinere en kleinere dingen, totdat ze eindelijk alles over niets weet! Ze zag door de bomen het bos niet meer! Kankercellen zijn ongetwijfeld als zodanig te herkennen. Maar als deze kanker in de genen moet zijn opgeschreven, hoe wordt dan de spontane genezing verklaard? Zich afvragen? Ik lach mezelf krom …

                                         VIDEO'S EN AUDIO'S TOT HET THEMA GERMANISCHE HEILKUNDE